Vierde Kleur

Nadat er drie kleuren als troef zijn voorgesteld zonder dat er van een Fit is gebleken, kunt u de overgebleven ongeboden 4e Kleur gebruiken om na te gaan of er voldoende dekking in deze kleur is om Sans Atout te kunnen spelen, danwel voldoende lengte in een van de eerder geboden kleuren om alsnog een troefcontract te kunnen spelen.

Nadat uw partner reeds twee kleuren heeft genoemd zonder dat er sprake is van een fit, is de kans gering dat er alsnog sprake is van gezamenlijk acht troeven in de laatste ongeboden kleur.Het heeft niet zoveel zin deze laatste kleur als troefkleur voor te stellen.
Daarom heeft de 4e Kleur een conventionele betekenis gekregen.

De 4e Kleur heeft een dubbele betekenis. Enerzijds geeft u aan dat u geen dekking heeft in deze kleur om zelf Sans Atout voor te kunnen stellen. Anderzijds verzoekt u partner aan te geven of hij deze dekking wel heeft of anderszins voldoende lengte heeft in een van de overige kleuren om als troefkleur te dienen.

Voor een uitgebreide toelichting op de Vierde Kleur:klik hier