5-kaart Hoog.
De 5-kaart Hoog Opening is van toepassing op zwakke Openingen in een kleur op het eerste biedniveau.
Het biedsysteem 5-kaart Hoog geeft u de mogelijkheid om reeds tijdens de Opening de Lengte van de hoge kleuren () nader te omschrijven door onderscheid te maken tussen een 4-kaart en een 5-kaart in de Hoge Kleuren. Vijfkaart-Hoog is er voor bedoeld om reeds tijdens de Opening een 5-3 Fit in de hoge kleuren op het spoor te komen.
U maakt dit onderscheid door alleen een Hoge kleur te bieden als dit een 5-kaart of langer is. Vier-kaarten in een Hoge kleur zijn tijdens de Opening niet biedbaar. Een 4-4 Fit in de Hoge kleuren wordt ontdekt door van onderaf eerste de biedbare Lage kleur(en) te bieden en vervolgens de 4-kaart(en) in de Hoge kleuren. Heeft u alleen één of meerdere 4-kaarten in de Hoge kleuren zonder biedbare Lage kleuren dan wordt eerst conventioneel geboden (mits minstens een Doubleton) en vervolgens de 4-kaart(en) in de Hoge kleur(en) van onderaf geboden.
Vijf-kaarten in de Hoge kleuren worden rechtsreeks geboden terwijl 4-kaarten in de Hoge kleuren uitgesteld worden geboden door eerst van onderaf aan een 4+kaart in een Lage kleur of anders conventioneel 1 te bieden.

De kleur.
Het gevolg van dit biedsysteem is dat de Lengte van de kleur niet langer vaststaat. De Opening krijgt meerdere betekenissen. Het garandeert geen 4-kaart meer. Het kan evenens een 2- of 3-kaart zijn waarmmee u Conventioneel opende om later uw 4-kaart in een Hoge kleur te kunnen bieden. Uit het verdere verloop van de biedingen zal blijken of het om een Reëel bod ging dat Lengte (4+kaart) belooft in de geboden kleur of om een Conventioneel bod (2/3-kaart) om aan te geven dat u exact een 4-kaart in één van of beide Hoge kleuren heeft.

Kaartverdeling:
Een Conventioneel bod geeft een omschrijving van uw kaartverdeling.
U heeft:
•een Doubleton of 3-kaart .
•minstens een 4-kaart in één Hoge kleur maar geen 5-kaart. Hiermee zou zijn geopend.
•geen 4-kaart . Hiermee zou zijn geopend.

•De Conventionele Opening met één kaart:
Deze Opening is niet van toepassing. In de resterende 12 kaarten zou u een reëel bod voorhanden hebben waar u bij voorrang mee zou zijn geopend, hetzij minstens een 4-kaart of anders minstens een 5-kaart in een Hoge kleur.

•De Conventionele Opening met twee kaarten:
2
3
4
4
totaal:13

Opent u Conventioneel met een 2-kaart dan heeft u een 3-kaart .
Met een 4-kaart zou zijn geopend. Met een Doubleton resteren er 9 kaarten voor de Hoge kleuren en zou u minstens een 5-kaart in een Hoge kleur hebben waarmee zou zijn geopend.
Met een Doubleton en een 3-kaart resteren 8 kaarten voor beide Hoge kleuren. Zonder 5-kaart die u zou hebben geboden, heeft u twee 4-kaarten in beide Hoge kleuren.

•De Conventionele Opening met drie kaarten:
3
2 3
4 34
4 43
totaal:13

Met een 3-kaart Opening heeft u een 2- of 3- kaart .
Met een Singleton zouden er 9 kaarten resteren voor de Hoge kleuren met minstens een 5-kaart in één van de Hoge kleuren waarmee zou zijn geopend. Met een 4-kaart zou u zijn geopend.
Met een 2-kaart heeft u in de resterend 8 kaarten 4-kaarten in beide Hoge kleuren (met een 5-kaart in een Hoge kleur zou zijn geopend).
Met een 3-kaart heeft u in de resterend 7 kaarten (zonder 5-kaart in een Hoge kleur) een 3-kaart in de ene Hoge kleur en een 4-kaart in de andere Hoge kleur.

•In alle gevallen is er sprake van een Regelmatige Verdeling. U heeft geen 15-17 /20-22 punten. U zou met Sans Atout openen.

Klik hier om met het biedsysteem 5-kaart Hoog te bepalen in welke Troefkleur u de bieding opent.