Hoog-Laag

De kleuren zijn hiėrarchisch gerangschikt.
1e)
2e)
3e)
4e)

U biedt eerst een Hogere kleur daarna een Lagere kleur uit de hiėrarchie.
De eerst geboden kleur is een hogere kleur dan de kleur die door dezelfde bieder daarna wordt geboden.

Er bestaat een verband tussen de volgorde waarin wordt geboden en de lengte van de kleuren.
Als regel wordt de laagste kleur eerst genoemd, tenzij een andere kleur langer is. In dat geval wordt de langste kleur eerst genoemd.
De lengte van de kleuren prevaleert boven de hoogte van de kleuren.

1)Bij twee 4-kaarten wordt de laagste kleur eerst genoemd.
2)Bij twee 5-kaarten wordt de hoogste kleur eerst genoemd.
3)Lange kleuren worden eerder genoemd dan korte kleuren.

Hoogste kleur eerst:
Wanneer er afgeweken wordt van de regel om de laagste kleur eerst te noemen door de hoogste kleur eerst te bieden, kan de eerst genoemde kleur alleen een 5+kaart zijn, daar bij twee 4-kaarten de laagste kleur eerst zou zijn genoemd.
Ook bij twee 5-kaarten wordt de hoogste kleur eerst genoemd.
Eerst een Hoge daarna een Lage kleur bieden, betekent dat de eerste kleur langer is en de tweede kleur korter.