Dekking

Dekking heeft betrekking op de kwaliteit van een Sans Atout verdeling.
U heeft dan niet alleen een regelmatige verdeling maar ook een "stop" in de kleuren die niet door partner zijn geboden.
Een stop betekent dat u in een kleur voldoende hoge kaarten heeft om te voorkomen dat de tegenpartij in die kleur aan slag kan blijven tot alle kaarten in die kleur uit het spel zijn.

Een stop ontstaat niet alleen door de hoogte maar ook door de lengte van de kleur.
U heeft: VB8.
In dit voorbeeld heeft u een stop doordat u de hoogste kaart in heeft nadat de tegenpartij Aas en Heer heeft gespeeld.

De Dekking die u nodig heeft om Sans Atout te kunnen spelen dient overeen te komen met het aantal keren dat u van slag moet om uw Lange Kleur vrij te spelen.
Wanneer u een extra Lange Kleur heeft, valt te verwachten dat ook het andere paar over een lange kleur beschikt.
Om Sans Atout te kunnen spelen dient u voldoende Dekking te hebben in de Lange Kleur van het andere paar om te voorkomen dat zij deze vrij kunnen spelen nog vr dat u uw Lange Kleur heeft vrij gespeeld waardoor u down gaat.

voorbeeld:
noord
H4
H986
AVBT4
V9
zuid
V7
B43
9865
AHB3

biedverloop:
noord zuid
Opening:1 Bijbod:2
Herbieding:2 2e Bijbod:2(vierde kleur)

In bovenstaand voorbeeld vraagt uw partner in Zuid naar uw Dekking in de ongeboden kleur . Door uw kleur "vrij" te spelen kunt u voldoende slagen maken om Sans Atout te kunnen spelen.
Hiertoe zult u n keer van slag moeten doordat de Heer ontbreekt. Het andere paar zal extra Lengte hebben in de ongeboden kleur .
Wanneer zij met Heer aan slag zijn gekomen, kunnen zij hun lange kleur "vrij" spelen tenzij u een stop heeft in die kleur waardoor u weer aan slag kunt komen. Het aantal Stops dat u heeft in de lange kleur van het andere paar dient overeen te komen met het aantal keren dat u slag moet om uw Lange kleur vrij te spelen. In dit geval zult u in n keer van slag moeten om al kaarten te kunnen spelen. Met uw Heer kunt u opnieuw aan slag komen, nadat u met Heer van het andere paar van slag bent geraakt.