Meer-Kleurenspel

Uw kaartverdeling kan bestaan uit een "één-kleurenspel" of een "meer-kleurenspel".
Met een "één-kleurenspel" beschikt u over slechts één biedbare kleur, terwijl u met een "meer-kleurenspel" over meerdere biedbare kleuren beschikt.

één-kleurenspel meer-kleurenspel
H3
HV
HV8732
VB3
H3
H
HV8732
VBT3
In dit voorbeeld heeft u één biedbare kleur:
·6 kaart
In dit voorbeeld heeft u twee biedbare kleuren:
·6 kaart
·4-kaart