Niet-Kwetsbaar

In elke speelronde krijgen de spelersparen een status toegekend. Ze kunnen "kwetsbaar" of "niet-kwetsbaar" zijn. Volgens een vaste volgorde wordt bepaald welk spelerspaar kwetsbaar is. Alleen Noord - Zuid, Oost - West, niemand of beide spelersparen.
De kwetsbaarheid speelt een rol bij het vaststellen van de score. Kwetsbaarheid is van invloed op de hoogte van de premies.