De regel van Vijftien


Wanneer u over onvoldoende punten beschikt om te kunnen "openen", kunt u in de laatste positie nadat alle drie de voorgaande spelers pasten, de "regel van 15" toepassen. Deze regel geeft de mogelijkheid met voldoende lengte in en voldoende Honneur punten te openen, ondanks dat uw kaartverdeling niet aan de regel van twintig voldoet.

Regel van Vijftien.
Wanneer de totale Honneurpunten en het aantal schoppenkaarten in totaal minstens 15 bedraagt kunt u in de "uitpas-positie" nadat alle voorgaande spelers pasten, op de 4e Hand openen. Hoe meer Schoppen u heeft des te veiliger is het om te openen.
Wanneer beide spelersparen ongeveer even sterk zijn kunnen zij een contract op het 2e biedniveau spelen. Met een Schoppen-fit kunt u de strijd om een contract op het 2e biedniveau in uw voordeel beslechten, zonder dat u het andere spelerspaar in de bieding helpt tenzij zij op het 3e biedniveau spelen, wat mogelijk Down gaat.

Voorbeeld:
west
AB753
T4
H73
V97

Biedverloop:
noordoostzuidwest
Pas Pas Pas

Nadat alle voorgaande spelers pasten, bood West 1 , ondanks dat zijn kaartverdeling niet aan de "regel van 20" voldoet.
Het aantal + het aantal honneur punten bedraagt 15, voldoende om te kunnen openen nadat alle voorgaande spelers pasten.