Verliezer

Verliezers zijn slagen die u aan de tegenpartij moet laten doordat ze een hogere kaart heeft in een kleur dan u zelf.
Er bestaat een onderscheid tussen "snelle" en "langzame" verliezers.
Dit onderscheid ontstaat nadat u aan slag bent gekomen en u uw speelplan kunt afstemmen op de aard van uw verliesslagen.

Snelle verliezer:
Een "snelle verliezer" is een slag die de tegenpartij direct kan maken zodra ze weer aan slag komen doordat ze de hoogste kaart hebben in die kleur.
Voor snelle verliezers geldt dat u deze eerst probeert weg te werken alvorens de tegenpartij aan slag komt.

Doorgaans zult u eerst troeven trekken bij de tegenpartij om te voorkomen dat zij uw "bijkleuren" aftroeven.
Wanneer u tijdens het aftroeven van slag raakt doordat de tegenpartij de hoogste troef heeft, kunt u overwegen eerst uw "snelle verliezers" weg te werken alvorens troef te trekken om te voorkomen dat de tegenpartij hierdoor aan slag komt en uw verliezers kan incasseren.

Snelle verliezer:
noord
HT8
zuid
V7

In dit voorbeeld maakt de tegenpartij direct Aas zodra ze aan slag komen zonder dat bij Noord / Zuid eerst een Hoogste kaart moet worden verwijderd.

Langzame verliezer:
Een "langzame verliezer" is een slag die de tegenpartij pas kan maken nadat ze een Hoge kaart bij u uit het spel hebben verwijderd.

Langzame verliezer:
noord
AT8
zuid
V7

In dit voorbeeld moet de tegenpartij eerst Aas bij Noord verwijderen alvorens ze met Heer een slag kunnen maken.

Uitkomst:
Of er sprake is van een "snelle"of een "langzame" verliezer kan afhangen van de kaart waarmee de tegenpartij uitkomt. Als u na de uitkomst door de tegenpartij aan slag komt met de Hoogste kaart in een kleur waarin u verder alleen één of meer verliezers heeft, zijn er in die kleur één of meer snelle verliezers ontstaan.
Komt u aan slag met een Hoogste kaart in een kleur waarin u verder geen verliezers heeft dan blijven de Hoogste kaarten in die andere kleuren bewaard waardoor mogelijke verliezers in die kleur langzame verliezers worden.
U kunt dan nog een keer van slag om een kleur te ontwikkelen waarop u de verliezer(s) kwijt kunt.

Voorbeeld:
noord
AT8
H8
zuid
V7
A


U heeft twee verliezers.
Start de tegenpartij in deze kleur dan worden het snelle verliezers doordat u de "stop" (Aas) kwijt bent in die kleur.
Zodra u van slag bent kan dit twee verliesslagen opleveren.
Start de tegenpartij in een andere kleur bijvoorbeeld blijft uw hoogste kaart in het Aas in het spel waardoor de overige "langzame verliezers" worden.
U kunt dan nog een keer van slag om een kleur te ontwikkelen waarop u de verliezers kwijt kunt.

Sans Atout contract:
Ook in een Sans Atout contract is het aantal verliezers die u in een kleur heeft nadat u aan slag bent gekomen, van belang.
De keus van uw werkkleur hangt niet alleen af van het aantal slagen dat u hiermee kunt ontwikkelen maar ook van het aantal keren dat u hiervoor van slag moet.
Wanneer u "kort" bent in een kleur zonder stop kan het aantal keren dat u van slag moet om een kleur te ontwikkelen doorslaggevend zijn bij de keuze van uw werkkleur.

voorbeeld:
noord
HVT87
AV7
V97
T7

zuid
B6
BT5
AHB86
A57

Na een uitkomst in die u met Aas neemt, kan de tegenpartij de resterende slagen maken nadat zij weer aan slag zijn gekomen.
Bij voorkeur ontwikkelt u een werkkleur waarbij u niet van slag hoeft, zelfs wanneer dit minder slagen oplevert.
In dit voorbeeld kunt u weliswaar in de meeste slagen ontwikkelen maar hiervoor moet u zeker van slag.
In kunt u 3 slagen maken zonder dat u van slag hoeft indien de Heer bij West voor het Aas zit.
Hoewel u hier minder slagen mee kunt maken, heeft als werkkleur de voorkeur doordat u hiervoor mogelijk niet van slag hoeft.