ACOL
Een Biedsysteem is een stelsel van afspraken met uw partner waarmee u op grond van de waardering van uw kaarten, kunt voorspellen hoeveel speelslagen u denkt te kunnen maken.
Anders dan de biedregels bent u vrij in het maken van afspraken over de wijze waarop u wilt bieden, mits deze openbaar zijn.
De ervaring leert dat het gebruik van een bestaand stelsel aan biedafspraken de voorkeur verdient boven het maken van afwijkende afspraken.
ACOL is één van de biedsystemen waar u gebruik van kunt maken om tot het juiste contract te kunnen komen.
Het is een wijdvertakt stelsel aan biedafspraken en beschrijft voor elke biedfase de condities waaraan een kaartverdeling moet voldoen om tot het juiste bod te komen.

Klik hier voor een overzicht van alle biedingen vanaf de Opening t/m het Eindcontract.

Opening in een kleur
•Zwakke Opening:
   °Één in een kleur
      °4-kaart Hoog.
      °5-kaart Hoog.
•Sterke Opening:
   °Twee in een kleur
•Sterkste Opening:
   °Twee klaveren (2)
•Zwakste Opening (Preëmptief)
   °Drie in een kleur

Opening in Sans Atout
   °Één Sans Atout
   °Twee Sans Atout

4-kaart Hoog
Schematisch overzicht van de uitwerking van het ACOL-biedsysteem 4-kaart hoog voor de eerste vier biedfases.
Opening
1e Bijbod
Herbieding
2eBijbod