ACOL.
ACOL is het meest gebruikte syteem om tot een contract te komen.
Het beschrijft voor elke biedfase de condities waaraan een hand met kaarten moet voldoen om tot het juiste bod te komen.
Het is een wijdvertakt stelsel aan biedafspraken dat alleen is te doorgronden door biedingen te doorlopen waarbij de afspraken uit het ACOL systeem worden toegepast. De genomen besluiten zijn arbritrair daar ze veelal alleen proefondervindelijk kunnen worden vastgesteld.
U vindt een systematisch overzicht van deze biedingen onder de knop "biedingen" boven aan de webpagina's.

Overzicht van de uitwerking van het ACOL-biedsysteem voor de eerste vier biedfases.
Opening
1e Bijbod
Herbieding
2eBijbod