Biedafspraken:
Een Biedsysteem is een stelsel van afspraken met uw partner waarmee u op grond van de waardering van uw kaarten, kunt voorspellen hoeveel speelslagen u denkt te kunnen maken.
Anders dan de biedregels bent u vrij in het maken van afspraken over de wijze waarop u wilt bieden, mits deze openbaar zijn.
De ervaring leert dat het gebruik van een bestaand stelsel aan biedafspraken de voorkeur verdient boven het maken van afwijkende afspraken.

ACOL.
ACOL is één van de biedsystemen waar u gebruik van kunt maken om tot het juiste contract te kunnen komen.
Voor Overzicht van de biedafspraken volgens het ACOL-biedsysteem:klik hier

Zwakke Twee Openingen:
Anders dan bij de "Sterke twee" Opening biedt u de "Zwakke Twee" Opening juist met een zwakke hand. Het zijn preëmptieve Openingen op Twee hoogte. Doordat zwakke handen meer voorkomen dan sterke handen heeft u hiermee een instrument in handen dat u veelvuldig kunt toepassen. Behalve dat de Openaar hiermee een extra mogelijkheid heeft zijn hand te omschrijven, wordt het bieden van het andere paar hierdoor bemoeilijkt doordat ze minder biedruimte hebben.
Zwakke Openingen kennen een aantal varianten zoals:
Zwakke Twee
°Opening.
      °Antwoord van partner op de Zwakke Twee Opening.
      °Verdediging tegen de Zwakke Twee Opening door het andere spelerspaar.
°Volgbod.
      °Antwoord partner op het Zwakke Twee Volgbod.
      °Verdediging tegen het Zwakke Twee Volgbod door het andere spelerspaar.
Muiderbergse Twee
Multi Twee

Conventies:
Wanneer u gebruik maakt van het ACOL-biedsysteem kunt u dit op onderdelen uitbreiden met aanvullende "conventies" zoals de:
5-kaart Hoog
CheckBackStayman
Inverted Minors
Landy conventie
•Lebensohl Conventie:
      °Na Sans Atout
      °Na Zwakke Twee Opening
Niemeijer conventie
Truscott conventie
Slem biedingen
  °Twee over Eén bod
  °Jacoby 2 Sans Atout
  °Splinter

Voor een overzicht van veel voorkomende Conventies klik:hier.