Inverted Minors.


Met steun voor een lage Openingskleur van uw partner, staan u een aantal biedingen ter beschikking.
Standaard biedingen met een Fit in een Lage kleur:
•6-9 punten:Enkele verhoging partner's kleur.
•10-11 punten:Sprongbod in partner's Lage kleur(limietbod).

Om uw kracht te tonen zou u vanaf 12 punten de kleur van uw partner met een dubbele Sprong moeten bieden om uw partner in de gelegenheid te stellen een Manche in de Lage kleur te bieden als hij maximaal is en anders te passen.Het nadeel hiervan is dat u hiermee de 3 Sans Atout grens passeert, terwijl u ook met een Fit in een Lage kleur vanaf 12 punten bij voorkeur een Manche in Sans Atout speelt.
Voorbeeld:
zuid
HT6
AB9
HB865
96

Biedverloop:
noordzuid
Opening:1 Bijbod:?

U heeft 12 punten. Na de Opening van uw partner, zou u met deze hand bij voorkeur een Manche in Sans Atout spelen indien uw partner dekking heeft in .
Een Sprongbod in belooft 11 ŗ 12 punten. Hierop mag uw partner passen als hij minimaal is.
Met een Dubblele Sprong (4) toont u weliswaar uw kracht maar hiermee passeert u de 3 Sans Atout grens.
De conventie Inverted Minors biedt hier een uitweg.

Inverted Minors.
Het verschil met de Standaardbieding is dat u met 6-9 punten en een Fit in een Lage kleur, preŽmptief een Zwak Sprongbod biedt terwijl u vanaf 10 punten uw partner juist zonder Sprong steunt. De standaard bieding waarbij u met een Fit in een Lage kleur met 6-9 punten zonder Sprong biedt en met 10-11 punten met Sprong biedt, wordt omgekeerd. Met 6-9 punten biedt u met Sprong, met 10+ punten zonder Sprong. Wanneer anders een Sprongbod Sterk is, is dit nu Zwak terwijl het bieden zonder Sprong juist sterk is.
Deze conventie is er voor bedoeld een keuze te kunnen maken tussen een Troefcontract en een Sans Atout contract.
Met het tussenbieden door het andere spelerspaar vervalt Inverted Minors (Zie Cue-bid).

Zwak Sprongbod
(PreŽmptief)
Sterk Steunbod
zuidzuid
H
V95
V6542
9864
HT6
VB9
HB65
T96
noordzuid
Opening:1 Bijbod:3
noordzuid
Opening:1 Bijbod:2
wanneer:
•5-9 punten
•Goede Troefsteun (5+kaart)
•Geen 4+ kaart
•Geen Regelmatige Verdeling
(4-3-3-3/4-4-3-2)
wanneer:
•10+punten
•4+kaart steun
•Geen 4+ kaart

Zwak Sprongbod:
Een Zwak Sprongbod is er voor bedoeld om bij het andere spelerspaar biedruimte weg te nemen.
Uw kaartverdeling moet geschikt zijn om preŽmptief te kunnen bieden. Een Zwak Sprongbod vraagt om extra Troefsteun en Introefmogelijkheden (renonce, singleton of doubleton. Een Regelmatige Verdeling (4-4-3-2 / 4-3-3-3) leent zich eerder voor Sans Atout.
Uw partner zal doorgaans passen op dit bod.
Speelt u 5-kaart hoog dan kan uw partner conventioneel met een 2- of 3-kaart hebben geopend. Doordat uw partner op uw Zwakke steunbieding mag passen, dient Zwakke steun met Sprong op een 6-kaart te zijn gebaseerd.

Klik hier voor voorbeelden van Zwakke steunbiedingen en de antwoorden daarop.

Sterk Steunbod:
Vanaf 10 punten steunt u de Lage Openingskleur zonder Sprong, mits u geen Nieuwe Hoge kleur kunt bieden. U inviteert hiermee voor de Manche terwijl u voldoende biedruimte heeft om een contract in Sans Atout of een Lage kleur te onderzoeken.
Het is ronde-forcing. Partner mag er niet op passen.
Speelt u 5-kaart hoog dan kan uw partner conventioneel met een 2- of 3-kaart hebben geopend. Doordat uw partner op uw Sterke steunbieding niet mag passen, hoeft Sterke steun zonder Sprong niet op een 6-kaart te zijn gebaseerd. Met een Conventionele Opening beschikt uw partner onvermijdelijk over een regelmatige verdeling waardoor een Sans Atout contract meer voor de hand ligt dan een Troefcontract in .

Atwoord Openaar op Sterk Steunbod:
De Openaar is verplicht te bieden. Zijn partner heeft reeds aangeven niet over een 4-kaart in een Hoge kleur te beschikken. De eerste voorkeur gaat nu uit naar een San Atout contract.
De Openaar kan op een zestal manieren antwoorden op het Sterke Steunbod van zijn partner.
Nieuwe kleur
•Zonder Sprong:
Met belangstelling voor een Sans Atout contract zonder dit rechtstreeks te kunnen bieden doordat u een Onregelmatige Verdeling heeft en geen Dekking in alle Zijkleuren, biedt u zonder Sprong een Nieuwe Kleur.
Nieuwe kleuren die zonder Sprong worden geboden, fungeren als Controlebod om dekking in de geboden kleur aan te tonen. De kleuren waarin u Dekking heeft worden van onderaf aan geboden, ongeacht of het een biedbare kleur is. De kleuren waarin u geen Dekking heeft slaat u over.
Als alle kleuren onder controle zijn, wordt er geeindigd in een Sans Atout contract. Zoniet dan wordt er teruggevallen op de Openingskleur.
Wanneer u 5-kaart hoog speelt en u Conventioneel opende met een 2- of 3-kaart , vervalt de mogelijkheid om zonder Sprong een Nieuwe kleur te bieden. Doordat uw partner u met een 4-kaart kan hebben gesteund, vervalt de mogelijkheid om op het 2e biedniveau een Troefcontract te spelen. U bent aangewezen op Sans Atout.
•Met Sprong:
Het bieden van een Nieuwe kleur met Sprong is vergelijkbaar aan een splinter bod. Het toont overwaarde en een renonce of singleton in de geboden kleur.
Door uw Openingskleur met Sprong te herbieden toont u Sleminteresse.

Klik hier voor voorbeelden waarbij een Nieuwe kleur is geboden.

Herbieding Openingskleur:
Door uw Openingskleur te herbieden laat u uw partner weten dat u weinig heil ziet in een Sans Atout contract doordat u een Onregelmatige verdeling heeft met extra lengte in de Openingskleur.
Met belangstelling voor een Sans Atout contract zou u Sans Atout bieden of Controlebiedingen starten door zonder Sprong een Nieuwe kleur te bieden.
U kunt uw Openingskleur met of zonder Sprong herbieden.
•Zonder Sprong:
Het Herbieden van de Openingskleur zonder Sprong door de Openaar of de Bijbieder toont een Minimale Opening.
•Met Sprong:
Evenals het bieden van een Nieuwe kleur met Sprong (Splinterbod), kunt u door de Openingskleur met Sprong te herbieden overwaarde aangeven.
Zonder een renonce of singleton om met overwaarde een Splinterbod te kunnen bieden, herbiedt u de Openingskleur met Sprong om hiermee uw Sleminteresse te tonen.

Klik hier voor voorbeelden waarbij de Openingskleur is herboden.

Sans Atout:
Dekking in de ongeboden kleuren is geen voorwaarde om Sans Atout te kunnen spelen.
Met een regelmatige verdeling is het ook zonder Dekking in alle ongeboden kleuren mogelijk Sans Atout te spelen.
•13-14 Punten:2 Sans Atout.
•18+ Punten:3 Sans Atout.

Klik hier voor voorbeelden waarbij Sans Atout is geboden.