Landy:
De Landy conventie wordt uitgevoerd als Volgbod na de één Sans Atout Opening door een speler van het andere paar.
Vergelijkbaar met Stayman wordt na de Sans Atout Opening door het andere spelerspaar ook hier conventioneel 2 geboden om een 5-kaart of langer in de beide Hoge kleuren aan te geven.
Dit Volgbod belooft tenminste 13 punten en tenminste een 5-kaart in beide kleuren. Eventueel is één van de Hoge kleuren een 4-kaart.
Met een gunstiger kaartverdeling (5+-5+) kunt u ook met minder punten Landy toepassen.
De Landy Conventie kan zowel op de 2e als de 4e hand uitgevoerd worden. In de "uitpaspositie" als de speler rechts van u op het 1 Sans Atout bod van zijn partner heeft gepast, kunt u de voorwaarden voor het toepassen van de conventie naar beneden bijstellen door ook met een zwakkere 4-kaart in één van de Hoge kleuren de Landy conventie toe te passen.

voorbeeld:
AB964
AHBT
B4
92

In dit voorbeeld belooft het Volgbod 2 na de Sans Atout Opening van het andere spelerspaar, twee 5-kaarten (eventueel een goede 4-kaart en een 5-kaart) in de Hoge kleuren.

Partner antwoordt met het bieden van zijn beste Hoge kleur. Met kleuren van gelijke lengte kaatst hij de bal terug door 2 te bieden.
Antwoordschema:
•Pas : Zwakke hand zonder 2+kaart in Hoge kleur met Lengte in
•2 : Twee Hoge kleuren van gelijke lengte. Partner mag kiezen.
•2 : Zwakke hand met 2+kaart in
•2 : Zwakke hand met 2+kaart in
•2SA : Natuurlijk en positief. Inviterend.
•3 : Manche Inviterend met tenminste een 3-kaart steun.
•3 : Manche Inviterend met tenminste een 3-kaart steun.
•3 Sans Atout : Natuurlijk.
•4 : Sterke hand met 3+kaart . Eindbod.
•4 : Sterke hand met 3+kaart . Eindbod.