Biedregels


Het bieden is een proces waarbij u voorspelt hoeveel slagen u met uw partner tijdens het spelen zult kunnen maken. Doormiddel van een reeks biedingen komt u met uw partner tot een eindcontract dat aangeeft hoeveel speelslagen u denkt te kunnen behalen.
Voor een procesbeschrijving van het bieden klik hier

Speelslagen:
Door tijdens het spelen een hogere kaart op te gooien dan de tegenpartij kunnen in totaal 13 speelslagen worden gemaakt. Door te bieden geeft u het aantal speelrondes aan waarin u denkt samen met uw partner een hogere kaart te hebben dan de tegenstander.

Contracten:
Doel van het bieden is om een contract af te sluiten dat overeenkomt met het aantal slagen dat u denkt te halen.
Hoe hoger u biedt, hoe meer punten u verdient als u het vereiste aantal slagen maakt, in bridgetermen: "het contract haalt". Als u minder slagen haalt dan het contract vereist, gaat u down en krijgen de tegenstanders punten. Bij ieder spel maakt u de afweging hoe hoog u kunt bieden. Te laag bieden betekent dat u de bonuspunten kunt mislopen die u met het maken van een geboden contract had kunnen verdienen. Te hoog bieden betekent dat u down gaat en de tegenpartij punten krijgt.

Biedrondes:
Het bieden bestaat uit een aantal biedrondes waarin u informatie uitwisselt over de kaarten alvorens tot een eindcontract te komen.
De gever begint met bieden. Hij kan de bieding openen of passen. Als hij met zijn partner over meer dan de helft van de 13 beschikbare speelslagen denkt te beschikken, opent hij de bieding. Bij onvoldoende speelkracht past hij.
In de richting van wijzers van de klok neemt de speler links van hem vervolgens aan de bieding deel. Ook hij waardeert zijn kaarten om een bod uit te kunnen brengen. Hij kan reageren op het bod van vorige speler,de bieding openen of passen.
De biedingen worden voortgezet tot er voldoende informatie is uitgewisseld om tot een eindcontract te komen.
Het bieden eindigt wanneer na het laatste bod door de drie spelers na hem wordt gepast.
Het paar dat het hoogste bod heeft geboden speelt, het andere paar speelt tegen.

Een Eindcontract geeft aan:
-Het aantal slagen dat het spelerspaar denkt te bereiken
-Het middel waarmee ze dit denken bereiken:Troef of Sans Atout.
-Het paar dat speelt.

Het bieden bepaalt welk spelerspaar "speelt" en welk spelerspaar "tegenspeelt".
Het paar dat het hoogste bod uitbrengt speelt. Het andere paar speelt tegen.
Het paar dat speelt probeert het aantal slagen te halen (of zelfs meer) dat het contractueel is overeengekomen. Het paar dat tegenspeelt probeert dit te voorkomen.

Biedniveau:
Een bod bestaat uit het noemen van een cijfer en een kaartsoort.
Bij het bieden wordt eerst het aantal speelslagen genoemd dat u denkt te kunnen halen. Daarna in welke speelsoort u deze slagen denkt te kunnen maken: met een troefkleur of met Sans Atout.

Het cijfer staat voor het aantal speelslagen dat u denkt te kunnen halen.
Het bieden begint vanaf de zevende speelslag. Hoewel u als u speelt de eerste zes slagen moet maken, worden de eerste 6 slagen bij het bieden niet meegeteld. Bridge gaat ervan uit dat als u speelt, u meer dan de heft van het aantal slagen kunt maken. Wanneer u aan het bieden deelneemt, denkt u over voldoende speelkracht te beschikken om in ieder geval 6 speelslagen te kunnen maken, plus het aantal slagen dat u heeft geboden.
Wanneer u op het één niveau biedt moet 6 +1= 7 slagen kunnen maken. Als u op het twee niveau biedt moet 6+2 = 8 slagen kunnen maken enz.

Kaartsoort:
De kaartsoort geeft aan of u met of zonder troef wilt spelen.
Als u met troef wilt spelen, noemt u een cijfer dat het biedniveau aangeeft, gevold door een kleur () als u met troef wilt spelen of een cijfer gevolgd door Sans Atout als u zonder troef wilt spelen.
Als u bijvoorbeeld 2biedt verwacht u 6+2 = 8 speelslagen te kunnen maken metals troefkleur.

Er wordt bij opbod geboden. Zoals bij een veiling dient elk bod hoger te zijn dan het voorgaande bod, hetzij doordat u een hogere kleur biedt dan de voorafgaande bieder, hetzij doordat u op een hoger niveau biedt dan de voorafgaande bieder.

Kleur:
Het begrip kleur heeft in Bridge een afwijkende betekenis. Hiermee wordt Schoppen, Harten, Ruiten of Klaveren aangeduid. De "kleuren" zijn gerangschikt. De hoogste kleur is Schoppen, daarna komt Harten, gevolgd door Ruiten. De laagste kleur is Klaveren. Schoppen en Harten worden tot de "hoge kleuren" gerekend. Ruiten en Klaveren zijn de "lage kleuren".
1e kleur:(hoge kleur)
2e kleur: (hoge kleur)
3e kleur:(lage kleur)
4e kleur:(lage kleur)

De kleuren en de biedniveau's zijn hiërarchisch gerangschikt.
De rangorde van Sans Atout en de vier kleuren:
1)Sans Atout
2)
3)
4)
5)

De rangorde van de biedniveau's prevaleert boven de rangorde van de kleuren en Sans Atout.
Als u op hetzelfde biedniveau biedt als de voorgaande bieder, dient u een hogere kleur te noemen. Als u op een hoger biedniveau biedt dan uw voorganger is het toegestaan een lagere kleur te noemen.

Voorbeeld:
Als de voorgaande bieder 1heeft geboden, kan de volgende bieder op hetzelfde biedniveau alleen hoger bieden door een hogere kleur te noemen: 1of 1 Sans Atout. Alleen als de volgende bieder op het 2e biedniveau biedt kan hij een lagere kleur noemen dan, bijvoorbeel 2of 2.
Elk volgende bieder kan op het 2e biedniveau alleen nog in een hogere kleur bieden.

Afspraken:
Binnen de bovengenoemde regels is het toegestaan onderlinge afspraken te maken. U kunt hierbij gebruik maken van een bestaand biedsysteem zoals ACOL of zelf "conventies " bedenken.
ACOL is één van de biedsystemen waar u gebruik van kunt maken om op grond van uw gezamenlijk speelkracht te voorspellen hoeveel speelslagen u denkt te kunnen maken.
Deze afspraken zijn niet vrijblijvend en dienen openbaar te zijn.
Een bridgepaar dient al dan niet op verzoek van de tegenpartij, zijn afspraken kenbaar te maken.
Eenmaal gemaakte afspraken zijn bindend. Tijdens het bridgen is het niet toegestaan om af te wijken van de afspraken die op dat moment van kracht zijn.
Samen met je partner maak je een systeemkaart waar alle biedingen die je samen afgesproken hebt op vermeld staan. Voor het spel begint geeft men deze systeemkaart aan de tegenstanders.