Introductie

Alvorens te bieden waardeert u uw kaarten door de puntenkracht en de kaartverdeling van de kaarten vast te stellen.

Puntenkracht:
Alleen aan de honneurs worden punten toegekend. De lagere kaarten krijgen geen punten.
honneurpunten
Aas 4
Heer 3
Vrouw 2
Boer 1

Door de punten die aan uw kaarten zijn toegekend bij elkaar op te tellen, stelt u de puntenkracht van een kaartverdeling vast.

Kaartverdeling:
De kaartverdeling betreft de verdeling van de kaarten over de vier verschillende 'kleuren".
Er zijn 4 kleuren in het spel:. Elk van die kleuren hebben een lengte.
Stel vast hoe de kleuren over uw 13 kaarten zijn verdeeld.
•"renonce": u heeft 0 kaarten in die kleur.
•"singleton": u heeft 'één kaart in die kleur
•"doubleton": u heeft twee kaarten in die kleur.
•"4-kaart": u heeft 4 kaarten in die kleur.
•"5-kaart": u heeft 5 kaarten in die kleur.
Enz

Nadat u uw kaarten heeft gewaardeerd door de Puntenkracht en de Lengte van de kleuren van uw kaarten vast te stellen, brengt u een bod uit.
Door te bieden voegt u de waarde van uw kaarten toe aan de waarde van de kaarten van uw partner.

Bieden:
Om een bod uit te kunnen brengen maakt u gebruik van een biedsysteem zoals ACOL dat de voorwaarden omschrijft waaraan een kaartverdeling moet voldoen om een bepaald bod uit te kunnen brengen.
Een biedsysteem kent verschillende categorieën die worden begrensd door een bepaald aantal punten en een bepaalde kaartverdeling. Elke categorie vertegenwoordigt een bod. Door vast te stellen tot welke categorie uw kaartverdeling behoort, kunt u een bod uitbrengen.
Voor elke biedfase gelden andere criteria waar uw kaarten aan moeten voldoen om een bod uit te brengen.

Een Openingsbod kan bestaan uit:
•Passen
•Een kleur bieden
•Sans Atout bieden

Open spelen:
Nadat u de biedingen van deze cursus een aantal keren hebt doorlopen, beheerst u het openingsrepertoire van het bieden.
Wanneer u enigszins vertrouwd bent met repertoire, kunt u dit gaan toepassen aan de hand van een kaartspel.
Onder de knop "biedingen" boven aan de vorige pagina, vindt u vervolgens de biedseries tot en met het eindcontract.
U verdeelt willekeurige kaarten over de vier (denkbeeldige) personen die aan het Bridge-spel deelnemen. Eventueel kunt u gebruik makend van een computerprogramma zoals W-Bridge of een ander programma dat een optie heeft kaarten willekeurig te delen en waarbij u de mogelijkheid heeft met open kaarten te spelen.
Ieder krijgt 13 willekeurige kaarten die u open op tafel legt. Vervolgens kent u de windrichting Noord toe aan de hand van waaruit u het bieden wilt openen. De Noord-hand is in deze cursus het perspectief van waaruit u aan de biedingen deelneemt. De Zuid-hand tegen over de Noord-hand wordt hiermee uw partner.
Voorlopig wordt er nog van uitgegaan dat de tegenpartij Oost-West niet aan het bieden deelneemt. Hiervoor kunt u het onderwerp:tussenbieden door de tegenpartij raadplegen.
Nadat u de puntenkracht en de kaartverdeling heeft vastgesteld zoals hierboven omschreven, drukt u op de knop `biedingen' boven aan de vorige pagina om aan de hand van de keuzemogelijkheden (opties) die u in elke fase van het bieden krijgt voorgelegd, een bod uit te brengen.
Elke optie wordt begrensd door een bepaald aantal punten en een bepaalde kaartverdeling.Als uw "hand" hier aan voldoet is dit het juiste bod.
Aan de hand van de toelichting bij een optie, kunt u bepalen of u het juiste bod heeft uitgebracht.
Nadat u de bieding heeft geopend verplaatst u zich in de positie van uw partner. Aan de hand van de vervolgbieding bepaalt u welke optie uit de volgende biedfase van toepassing is op de hand van uw partner als antwoord op uw opening.
U herhaalt dit tot het eindcontract is vastgesteld.

Vervolgens gaat u het contract spelen. In veel gevallen vindt u nadat het eindcontract is vastgesteld, onderaan het overzicht van de biedingen een speelplan om het contract te spelen. Eventueel stelt u een speelplan op zoals beschreven onder de knop "speltechniek'.
Tijdens het spelen verplaatst u zich in de positie van alle handen door die kaarten te spelen die u op zou leggen als u in die positie zou verkeren.
Het mag duidelijk zijn dat door 'open' te spelen u over informatie beschikt van uw partner (tijdens het bieden) en de tegenpartij (tijdens het bieden en spelen) die u in werkelijkheid niet zult hebben. Het open spelen biedt u de mogelijkheid zich in de positie van de andere spelers te verplaatsen, zodat u aan de hand van hun beslissingen beter zult begrijpen over welke kaarten zij beschikken.

Klik hier om terug te gaan naar de vorige pagina. Start de biedingen door op de link opening te klikken.