Honneur op Honneur.

Een speltechniek waarbij u een Honneur speelt wanneer de speler voor u van het andere paar een Honneur voorspeelt.
Doorgaans is het aan te bevelen om een hogere kaart te spelen wanneer de speler voor u een Honneur heeft gespeeld.De speler na u is verplicht een hoogste kaart te spelen om de slag te kunnen nemen. Het andere paar heeft twee Honneurs gespeeld tegen u één.
U zult deze speelwijze met name toepassen als u hiermee een kaart van u of uw partner vrij speelt.

Honneur op Honneur:
   Uitkomst  
   3
  
Leider  
 V84
Dummy
   H52
  
   Zuid  

•Partner in Noord komt uit met 3 (Kleintje belooft Plaatje).
•Oost speelt Vrouw.
•Zuid dekt de Vrouw met zijn Heer.
•Wanneer West vervolgens Aas voordpeelt, wordt hiermee de Boer van Noord gepromoveerd tot een Slag indien hij hierover beschikt.

Voor een voorbeeld klik:hier

Uitzonderingen:
Honneur op Honneur is niet altijd de meest aangewezen speelwijze. Vooral als er in de Dummy een serie ligt waardoor er geen kaart tot Slag kan worden gepromoveerd.
Voorbeeld:
   Uitkomst  
   9  
Leider   HBT8
Dummy
   V74  
   Zuid  

Partner komt uit 9. Hij ontkent hiermee Aas. Wanneer in de Dummy Boer wordt gezet levert het spelen van Vrouw door Zuid geen extra Slag op doordat hiermee geen kaart wordt vrij gespeeld.

Aansluitende Honneurs:
Als in de Dummy een serie aangesloten Honneurs liggen, wacht u met Dekken tot de laatste van die serie wordt gespeeld.
Voorbeeld:
   Noord  
   5  
Uitkomst Leider 3 VB9
Dummy
   H74  
   Zuid  

De Leider in West speelt 3 voor, waarop partner in Noord 5 speelt.
De Dummy in Oost speelt Vrouw.
Zuid "duikt" en speelt 4.
Als Oost vervolgens Boer speelt, speelt Zuid alsnog Honneur op Honneur en speelt zijn Heer die door de Leider in West met Aas wordt genomen.
Door zijn Heer één ronde op te houden, voorkomt dat Zuid dat de Leider via Noord kan snijden op de Tien indien Noord die heeft.

Lengte:
Heeft u lengte in de voorgespeelde kleur dan kan dit aanleiding zijn om niet te Dekken.
Voorbeeld:
   Noord  
      
Leider  B8
Dummy
   H764  
   Zuid  

Vanuit de Dummy kan slecht twee keer gesneden worden op de Heer. Daarna zit Zuid met de Heer op de "derde hand" in de beschermde positie. Speelt de Leider vervolgens het Aas vanuit de Hand dan wordt de Heer hoog.