Vrouw:
Wanneer u de Vrouw heeft zijn er verschillende spelsituaties te onderscheiden.

De Vrouw "twee".
U speelt Hoog:
Wanneer u over de Vrouw beschikt die deel uitmaakt van een doubleton terwijl de speler vr de Vrouw met een Lage kaart in die kleur uitkomt, speelt u de Vrouw. U maakt hiermee een slag indien de speler rechts van u niet over Heer en/of Aas beschikt.
U speelt Laag indien u de speler rechts van u kunt dwingen op een Lage kaart in de Dummy de Heer of het Aas te spelen doordat u anders met een lage Honneur of een Hoge Midden-kaart "goedkoop" een slag kunt maken.

De Vrouw "drie".
U speelt Laag:
Wanneer de speler links van u vr de Vrouw die deel uitmaakt van een 3-kaart met een Lage kaart in die kleur uitkomt terwijl de speler rechts van u mogelijk een Hogere kaart heeft dan de Vrouw, speelt u een Lage kaart. Wanneer de speler rechts va u na de Vrouw aan slag komt, is hij gedwongen naar een andere kleur te switchen omdat anders de Vrouw in de Dummy in de beschermde positie komt te liggen en alleen wordt gespeeld als deze hoog is.
Ook wanneer hij een Hoge Midden-kaart heeft die hij speelt ipv de Heer of het Aas maakt u een slag indien u in uw Hand over een Hogere kaart beschikt.

Voorbeelden:De Speler links van de Leider speelt "laag".
De Vrouw "twee"
(De Vrouw ligt als tweede kaart in de Dummy)
De Vrouw "drie".
(De Vrouw ligt als derde kaart in de Dummy)
Vrouw
Vrouw + Tien
Vrouw
Vrouw + Tien
Vrouw-Heer
 
Dummy
   
Dummy
   
Dummy
  
Dummy
   
Dummy
 
 
V8
   
V6
   
V73
   
V73
   
V65
 
HT653
 
B94
H983
 
B54
HBT84
 
A62
AB842
 
H9
AT983
 
B9
 
A42
   
AT72
   
95
   
T56
   
H72
 
 
Leider
   
Leider
   
Leider
   
Leider
   
Leider
 
Speler links van de Leider komt in een Sans Atout contract met de laagste van zijn Langste Kleur. De Vrouw ligt als tweede kaart in de Dummy. De Leider heeft geen Hogere kaarten waarmee hij de speler rechts van hem kan dwingen op een Lage kaart uit de Dummy de Heer te leggen om te voorkomen dat hij goedkoop een slag maakt. De Leider legt de Vrouw in de hoop dat de Heer bij West zit. Speler links van de Leider komt in een Sans Atout contract met de laagste van zijn serie. De Vrouw ligt als tweede kaart in de Dummy. Door de Vrouw niet te spelen wordt de Tien Hoog, ook als Oost de Boer speelt en in een latere ronde de Vrouw onder de Heer valt. Om te voorkomen dat de Leider goedkoop een slag maakt speelt hij de Heer die door het Aas wordt genomen, waarna de Vrouw Hoog is geworden.Speler links van de Leider komt tegen een Sans Atout contract met een Lage kaart. De Vrouw ligt als derde kaart in de Dummy. In de Dummy wordt laag gespeeld. Wanneer de speler rechts van de Leider bij gebrek aan een Hoge Midden-kaart "doet wat hij kan" en met het Aas aan slag komt, is hij gedwongen naar een andere kleur te switchen omdat anders de Vrouw in de Dummy in de beschermde positie komt te liggen en alleen wordt gespeeld als deze Hoog is. Speler links van de Leider komt tegen een Sans Atout contract met een Lage kaart. De Vrouw ligt als derde kaart in de Dummy. In de Dummy wordt laag gespeeld. Wanneer de speler rechts van de Leider een Hoge Midden-kaart speelt om later met de Heer de Vrouw te kunnen nemen, maakt de Leider een slag als hij over een Hogere kaart beschikt dan rechts van hem is gespeeld. Speler links van de Leider komt in een Sans Atout contract met de laagste van zijn Langste Kleur. De Vrouw ligt als derde kaart in de Dummy. De Leider speelt Laag in de Dummy waarna de speler rechts van hem "doet wat hij kan" en de Boer speelt die door de Leider met de Heer wordt genomen. Hij maakt 2 slagen door vervolgens met een Lage kaart door "het sterk" naar de Vrouw te spelen.

De Speler links van de Leider speelt "hoog".
De Vrouw "twee"
(Uw Vrouw ligt als tweede kaart in de Dummy)
De Vrouw "drie".
(Uw Vrouw ligt als derde kaart in de Dummy)
Vrouw
Vrouw + Tien
  xxxxxxxxxxxx
 
Dummy
   
Dummy
   
Dummy
  
Dummy
 
 
V6
   
V6
   
V63
   
xxxx
 
B9853
 
HT4
H983
 
B654
BT985
 
H4
xxxx
 
xxx
 
A72
   
AT72
   
A72
   
xxx
 
 
Leider
   
Leider
   
Leider
   
Leider
 
Speler links van de Leider komt in een Sans Atout contract met de laagste van zijn Langste Kleur. De Vrouw ligt als tweede kaart in de Dummy. Om te voorkomen dat uw Vrouw onder de Heer valt, speelt de Leider de Vrouw. Speler links van de Leider komt in een Sans Atout contract met de laagste van zijn serie. Uw Vrouw ligt als tweede kaart in de Dummy. Door de Vrouw niet te spelen wordt uw Boer Hoog, ook als Oost de Vrouw speelt en in een latere ronde de Vrouw onder het Aas valt.Speler links van de Leider komt in een Troefcontract met een Lage kaart. De Vrouw ligt als derde kaart in de Dummy. Wanneer de speler na de Vrouw aan slag komt, is hij gedwongen naar een andere kleur te switchen omdat anders de Vrouw in de Dummy in de beschermde positie komt te liggen en alleen wordt gespeeld als niet is teruggekomen met het Aas. xxxxxxxxxxxx