SCORES
Om de score vast te stellen wordt onderscheid gemaakt tussen een "gemaakt" contract en een contract dat "down" gaat.
Een contract geeft aan hoeveel slagen er gehaald moeten worden met welke speelsoort (Troefkleur of Sans Atout). Het aantal behaalde slagen wordt hiermee vergeleken.
Het contract is gemaakt indien het behaalde aantal slagen minstens overeenkomt met het aantal slagen van het contract.
Het contract is niet gemaakt indien het aantal behaalde slagen lager is dan het aantal slagen van het contract. Het contract gaat down.

Gemaakt contract:
Wanneer het contract is gemaakt bestaat de score:
•vanaf de 7e slag uit de waarde van de slagen om het contract te maken.
•uit eventuele overslagen.
•uit premies.

Slagen om het contract te maken:
Indien het aantal slagen dat u maakt mimimaal overeenkomt met de hoogte van het contract, wordt vanaf de 7e slag voor elke gemaakte slag punten toegekend. Voor de eerste 6 slagen worden geen punten toegekend.
De hoogte van het aantal punten hangt af van de speelsoort.
Deze punten gelden ook voor de overslagen. Een overslag is iedere slag die u meer maakt dan u heeft geboden.
Alle gemaakte slagen in een of contract zijn 30 punten waard, die in een of contract 20 punten. De eerste slag in Sans Atout is 40 punten waard en elke volgende slag 30 punten.

Vanaf de 7e slag krijgt u voor behalen van een contract in:
•de Lage kleuren ( of ): 20 punten per slag.
•de Hoge kleuren ( of ): 30 punten per slag.
•Sans Atout de 1e(7e) slag :40 punten. Voor alle slagen vanaf de 2e (8e) slag krijgt u 30 punten.

Overslagen:
Niet-gedoubleerd komt de waarde van de overslagen overeen met de waarde van de slagen die nodig zijn om het contract te maken.

Premies.
Premies worden toegekend zodra een contract is gemaakt.
De hoogte van de premie hangt af van de aard en de kwetsbaarheid van het contract.
Bridge kent vijf soorten premies:
•Deelscore
•Manche
•Klein-Slem
•Groot-Slem
•Extra premie voor het behalen van een ge(re)doubleerd contract

Deelscore- en Manche premie:
Deelscore- en Manche premies zijn afhankelijk van de puntenwaarde van de slagen die nodig zijn om een geboden contract te maken.

Deelscorepremie:
U krijgt een Deelscorepremie indien u met de gemaakte slagen om het geboden contract te halen minder dan 100 punten behaald.
Deelscore contracten:
•1 tot en met 4 (4 x 20=80 punten).
•1 tot en met 4 (4 x 20=80 punten).
•1 tot en met 3 (3 x 30=90 punten).
tot en met 3 (3 x 30=90 punten).
•1 tot en met 2 Sans Atout (40 + 30=70 punten).

Manche premie:
U krijgt een Manche premie indien u met de gemaakte slagen om het geboden contract te halen, een score van minstens 100 punten bereikt.
Voorbeelden niet gedoubleerde Manche contracten:
•Lage kleur:
In een lage kleur krijgt u 20 punten per slag. U heeft een contract van 5 slagen nodig om aan de benodigde 100 punten (5x20=100) te komen voor het behalen van een Manche premie.
•Hoge kleur:
In een hoge kleur levert een contract van 4 slagen de benodigde 100 punten op (4x30=120) voor een Manche premie.
Sans Atout:
Met een contract in Sans Atout heb je al met een conract van drie slagen (40+2x30) de benodigde 100 punten om voor de Manche premie in aanmerking te komen.

Slem premie:
Slem premies zijn afhankelijk van het aantal slagen dat u maakt om een contract te maken.
•U krijgt een premie voor Klein-Slem als u een contract met 6 slagen maakt.
•U krijgt een premie voor Groot-Slem als u een contract met 7 slagen maakt.

Kwetsbaarheid:
Verder speelt de kwetsbaarheid een rol bij het vaststellen van de score.
Kwetsbaarheid is behoudens de extra premie voor het behalen van een ge(re)doubleerd contract, van invloed op de hoogte van de premies.
Als een paar kwetsbaar is kunnen ze een hogere premie halen.
De kwetsbaarheid is per spel verschillend. Volgens een vaste volgorde wordt bepaald wie er kwetsbaar is: alleen Noord - Zuid, aleen Oost - West, niemand of allen kwetsbaar.

Punten per premie:
premiewanneerniet kwetsbaarkwetsbaar
deelscore <100 punten
50
50
manche=>100 punten
300
500
klein slem 6 slagen
800
1250
groot slem 7 slagen
1300
2000
gedoubleerd contract behalen contract
50
50
geredoubleerd contract behalen contract
100
100

(re)doublet
Behalve de Kwetsbaarheid is ook (re)doubleren van invloed op de puntentelling van uw gemaakte contract.
Wanneer het andere paar van mening is dat u het contract niet zult maken kunnen zij uw contract "doubleren". Wanneer u desondanks van mening bent dat u het contract zult maken kunt u het gedoubleerde contract vervolgens nog een keer "redoubleren".
(Re)doubleren is van invloed op de hoogte van het aantal punten per slag om het contract te maken, de overslagen en op de extra premie voor het behalen van een ge(re)doubleerd contract.

Slagen voor het maken van het contract:
Doubleren.
Punten voor een Speelslag tot en met de hoogte voor het gedoubleerde contract worden verdubbeld.
Doubleren verdubbeld de punten die u per slag krijgt toegekend.
Voor Lage kleuren ( of ) krijgt u 40 punten ( ipv 20 punten) per slag.
Voor Hoge kleuren ( of ) krijgt u 60 (ipv 30 punten) punten per slag.
Voor Sans Atout krijgt u de 1e slag (7e slag) 80 punten (ipv 40 punten). Voor alle slagen vanaf de 2e slag (8e slag) krijgt u 60 punten (ipv 30 punten).

Redoubleren.
Redoubleren verviervoudigd de punten die u tot en met de hoogte van het contract per slag krijgt toegekend.

Overslagen:
Overslagen leveren normaal dezelfde waarde als de slagen die nodig zijn om het contract te maken. In gedoubleerde of geredoubleerde contracten meer.
Gedoubleerd:
Ongeacht de speelsoort levert een gedoubleerd contract dat u maakt kwetsbaar elke overslag 200 punten per slag op. Niet-kwetsbaar krijgt u 100 punten per Overslag.

Geredoubleerd:
Heeft u een gedoubleerd contract vervolgens geredoubleerd dan worden deze punten nog eens verdubbeld. In een geredoubleerd contract levert kwetsbaar elke Overslag 400 punten op. Niet-kwetsbaar krijgt u 200 punten per Overslag.

De volgende tabel geeft het aantal punten per overslag:
overslagenniet kwetsbaarkwetsbaar
gedoubleerd
100
200
geredoubleerd
200
400

Aantal punten per slag, niet-gedoubleerd, gedoubleerd en geredoubleerd.
 niet-gedoubleerdgedoubleerdgeredoubleerd
 kwetsbaarniet kwetsbaarkwetsbaarniet kwetsbaarkwetsbaarniet kwetsbaar
  slagenoverslagenslagenoverslagenslagenoverslagenslagenoverslagenslagenoverslagenslagenoverslagen
Lage kleur
()
20
20
20
20
40
200
40
100
80
400
80
200
Hoge kleur
()
30
30
30
30
60
200
60
100
120
400
120
200
Sans Atout 1e:40
overig:30
30
1e:40
overig:30
30
1e:80
overig:60
200
1e:80
overig:60
100 1e:160
overig:120
400
1e:160
overig:120
200

Premie ge(re)doubleerd contract:
Behalve de verdubbeling/verviervoudiging van de puntenwaarde van de slagen om het contract te maken en de extra puntenwaarde van de overslagen, bestaat er naast de Deelscore,-Manche,-Slem premies, ongeacht de Kwetsbaarheid, een extra premie als bonus voor het maken van een ge(re)doubleerd contract.
Voor het behalen van een gedoubleerd contract krijgt u 50 punten extra.
Voor het behalen van een geredoubleerd contract krijgt u 100 punten extra.

De hoogte van de Deelscore- Manche- en Slem- premies blijft ongewijzigd. Het verdubbelen van de waarde van de behaalde slagen betekent echter dat u eerder voor een Manchepremie in aanmerking komt.
•Na verdubbeling van de punten die u behaalt met elke slag die u maakt om uw contract te halen, komt u reeds met 3 slagen à 40 punten in een Lage kleur (3 ) voor een Manche premie in aanmerking.
•Na verdubbeling van de punten die u behaalt met elke slag die u maakt om uw contract te halen, komt u reeds met 2 slagen à 60 punten in een Hoge kleur (2 ) voor een Manche premie in aanmerking.
•Na verdubbeling van de punten die u behaalt met elke slag die u maakt om uw contract te halen, komt u reeds met 2 slagen à 80 + 60=140 punten in Sans Atout voor een Manche premie in aanmerking.

Niet-Gemaakt contract:
Haalt u minder dan het aantal slagen dat in uw contract is genoemd dan gaat u down.
Wanneer te weinig slagen zijn gemaakt en het contract down is, scoort niet het paar dat speelt maar het paar dat tegenspeelt.

Downslag:
Ongeacht de speelsoort kost elke downslag Niet-Kwetsbaar 50 punten. Kwetsbaar krijgt het andere paar voor elke downslag 100 punten.

Gedoubleerde downslag:
•1e downslag:
Gedoubleerd verdubbeld deze score voor de 1e downslag.
-Niet-Kwetsbaar:100 punten.
-Kwetsbaar:200 punten.
•2e en 3e downslag:
-Niet-kwetsbaar wordt de 2e en 3e downslag steeds met 200 punten verhoogd respectievelijk tot 300 en 500 punten.
-Kwetsbaar is de verhoging 300 punten. Voor de 2e downslag krijgt het andere paar 500 punten, voor de 3e: 800 punten.
•vanaf de 4e downslag:
Zowel Kwetsbaar als niet-Kwetsbaar worden de downslagen steeds verhoogd met 300 punten.

Geredoubleerde downslag:
De geredoubleerde downscore is het dubbele van de gedoubleerde score.

downslagennormaalgedoubleerdgeredoubleerd
 niet kwetsbaarkwetsbaarniet kwetsbaarkwetsbaarniet kwetsbaarkwetsbaar
-1
50
100
100
200
200
400
-2
100
200
300
500
600
1000
-3
150
300
500
800
1000
1600
elke volgende slag
+50
+100
+300
+300
+600
+600

Passen of bieden.
De te behalen score door het andere paar kan reden zijn af te wijken van uw gebruikelijke biedingen.
Wanneer de downslagen van het andere paar hen meer punten kosten dan de score die u behaalt wanneer u speelt, zult u er de voorkeur aan geven het andere paar (gedoubleerd) te laten spelen door te passen terwijl u had kunnen bieden.
Daar staat tegenover dat u een te hoog contract kunt afsluiten om zelf te spelen om hiermee te verhinderen dat het andere paar een hoge score behaalt.

Deelscore:
Op de Lagere biedniveau's waarbij het andere paar op het 1e of 2e biedniveau's een contract dreigt af te sluiten, kan het lonend zijn om een hoger contract af te sluiten dan u normaal gesproken zou doen.Wanneer beide paren rond de 20 punten hebben zijn de krachtsverschillen niet zo uitgesproken dat vast staat dat het andere paar uw contract zal doubleren. Zoals uit deze tabel blijkt kunt u niet-gedoubleerd beter één of twee slagen down gaan dan het andere paar te laten spelen.
Zie ook het onderwerp:competitief bieden.

voorbeeld:
Deelscore
contract resultaatkwetsbaarniet-kwetsbaar
2 gemaakt 110  
2(niet gedoubleerd)2 down   -100

Uit bovenstaand voorbeeld blijkt dat het voordelig kan zijn om een te hoog contract af te sluiten dan om het andere paar te laten spelen. Niet-kwetsbaar kosten twee downslagen minder dan een gemaakt kwetsbaar contract opbrengt.

Manche:
Stevent het andere paar af op een Manche contract dan zullen de onderlinge krachtverhoudingen groter zijn. Wanneer het andere paar rond de 25 punten heeft dan komt u niet verder dan 15 punten. Wanneer u met 15 punten een hoger contract dan het Manche contract van het andere paar afsluit gaat u gevoelig down. Bovendien is de kans groot dat het andere paar uw contract zal doubleren.

Manche
contract resultaatkwetsbaarniet-kwetsbaar
4 gemaakt 620  
4(gedoubleerd)4 down   -800

Heeft u een bijzondere kaartverdeling zoals bij het preëmptieve bieden dan kunt u ook het contract naar u toehalen wanneer de krachtverschillen groter zijn. De bijzondere kaartverdeling rechtvaardigd een te hoog bod doordat u minder down zult gaan waardoor u minder punten kwijt bent aan het andere paar dan wanneer ze zouden spelen.
Voor een overzicht van de scores bij het preëmptieve bieden:klik hier

Om de afweging tussen passen of bieden te kunnen maken is het nuttig om globaal een een aantal scores in uw hoofd te hebben.
U maakt er een goede gewoonte van om na elk spel zonder scoretabel de score vast te stellen. Wanneer u weet hoe scores tot stand komen bent u in de gelegenheid tijdens het bieden vast te stellen of u bij voorkeur zelf speelt of dat u het andere paar laat spelen.

Met behulp van onderstaande tabel kunt u uw score berekenen.
D
E
E
L
S
C
O
R
E
DEELSCORE
De gezamenlijke waarde van de slagen om het contract te maken is minder dan 100 punten.
niet-gedoubleerd gedoubleerd  geredoubleerd
 kwetsbaarniet kwetsbaar  kwetsbaarniet kwetsbaar  kwetsbaarniet kwetsbaar
Lage kleur
(1 t/m 4 )
per contractslag:20

premie:50

per overslag:20
per contractslag:20

premie:50

per overslag:20
Lage kleur
(1 t/m 2 )
per contractslag:40

premie:50

extra premie:50

per overslag:200
per contractslag:40

premie:50

extra premie:50

per overslag:100
Lage kleur
(1 )
per contractslag:80

premie:50

extra premie:100

per overslag:400
per contractslag:80

premie:50

extra premie:100

per overslag:200
 
Hoge kleur
(1 t/m 3 )
per contractslag:30

premie:50

per overslag:30
per contractslag:30

premie:50

per overslag:30
Hoge kleur
(1 )
per contractslag:60

premie:50

extra premie:50

per overslag:200
per contractslag:60

premie:50

extra premie:50

per overslag:100
 
1 t/m 2 Sans Atout per contractslag:
1e=40
2+=30

premie:50

per overslag:30
per contractslag:
1e=40
2+=30

premie:50

per overslag:30
1 Sans Atout per contractslag:
1e=80

premie:50

extra premie:50

per overslag:200
per contractslag:
1e=80

premie:50

extra premie:50

per overslag:100
MANCHE
M
A
N
C
H
E
De gezamenlijke waarde van de slagen om het contract te maken is 100 punten of meer.
niet-gedoubleerd gedoubleerd  geredoubleerd
 kwetsbaarniet kwetsbaar  kwetsbaarniet kwetsbaar  kwetsbaarniet kwetsbaar
Lage kleur
(5)
per contractslag:20

premie:500

per overslag:20
per contractslag:20

premie:300

per overslag:20
Lage kleur
(3 t/m 5)
per contractslag:40

premie:500

extra premie:50

per overslag:200
per contractslag:40

premie:300

extra premie:50

per overslag:100
Lage kleur
(2 t/m 5)
per contractslag:80

premie:500

extra premie:100

per overslag:400
per contractslag:80

premie:300

extra premie:100

per overslag:200
 
Hoge kleur
(4 t/m 5 )
per contractslag: 30

premie:500

per overslag:30
per contractslag:30

premie:300

per overslag:30
Hoge kleur
(2 t/m 5 )
per contractslag:60

premie:500

extra premie:50

per overslag:200
per contractslag:60

premie:300

extra premie :50

per overslag:100
Hoge kleur
(1t/m 5 )
per contractslag:120

premie:500

extra premie:100

per overslag:400
per contractslag:120

premie:300

extra premie :100

per overslag:200
 
3 t/m 5 Sans Atout per contractslag:
1e=40
2+=30

premie:500

per overslag:30
per contractslag:
1e=40
2+=30

premie:300

per overslag:30
2 t/m 5 Sans Atout per contractslag:
1e=80
2+=60

premie:500

extra premie:50

per overslag:200
per contractslag:
1e=80
2+=60

premie:300

extra premie:50

per overslag:100
1 t/m 5 Sans Atout per contractslag:
1e=160
2+=120

premie:500

extra premie:100

per overslag:400
per contractslag:
1e=160
2+=120

premie:300

extra premie:100

per overslag:200
KLEIN SLEM
K
L
E
I
N
-
S
L
E
M
gemaakt contract van zes slagen
niet-gedoubleerd gedoubleerd  geredoubleerd
 kwetsbaarniet kwetsbaar  kwetsbaarniet kwetsbaar  kwetsbaarniet kwetsbaar
Lage kleur
(6)
per contractslag:20

premie:1250

per overslag:20
per contractslag:20

premie:800

per overslag:20
Lage kleur
(6)
per contractslag:40

premie:1250

extra premie:50

per overslag:200
per contractslag:40

premie:800

extra premie:50

per overslag:100
Lage kleur
(6)
per contractslag:80

premie:1250

extra premie:100

per overslag:400
per contractslag:80

premie:800

extra premie:100

per overslag:200
 
Hoge kleur
(6 )
per contractslag: 30

premie:1250

per overslag:30
per contractslag:30

premie:800

per overslag:30
Hoge kleur
(6 )
per contractslag:60

premie:1250

extra premie:50

per overslag:200
per contractslag:60

premie:800

extra premie :50

per overslag:100
Hoge kleur
(6 )
per contractslag:120

premie:1250

extra premie:100

per overslag:400
per contractslag:120

premie:800

extra premie :100

per overslag:200
 
6 Sans Atout per contractslag:
1e=40
2+=30

premie:1250

per overslag:30
per contractslag:
1e=40
2+=30

premie:800

per overslag:30
6 Sans Atout per contractslag:
1e=80
2+=60

premie:1250

extra premie:50

per overslag:200
per contractslag:
1e=80
2+=60

premie:800

extra premie:50

per overslag:100
6 Sans Atout per contractslag:
1e=160
2+=120

premie:1250

extra premie:100

per overslag:400
per contractslag:
1e=160
2+=120

premie:800

extra premie:100

per overslag:200
GROOT SLEM
G
R
O
O
T
-
S
L
E
M
gemaakt contract van zeven slagen
niet-gedoubleerd gedoubleerd  geredoubleerd
 kwetsbaarniet kwetsbaar  kwetsbaarniet kwetsbaar  kwetsbaarniet kwetsbaar
Lage kleur
(7)
per contractslag:20

premie:2000

per overslag:20
per contractslag: 20

premie:1300

per overslag:20
Lage kleur
(7)
per contractslag:40

premie:2000

extra premie :50

per overslag:200
per contractslag:40

premie:1300

extra premie :50

per overslag:100
Lage kleur
(7)
per contractslag:80

premie:2000

extra premie :100

per overslag:400
per contractslag:80

premie:1300

extra premie :100

per overslag:200
 
Hoge kleur
(7 )
per contractslag: 30

premie:2000

per overslag:30
per contractslag:30

premie:1300

per overslag:30
Hoge kleur
(7 )
per contractslag:60

premie:2000

extra premie:50

per overslag:200
per contractslag:60

premie:1300

extra premie :50

per overslag:100
Hoge kleur
(7 )
per contractslag:120

premie:2000

extra premie:100

per overslag:400
per contractslag:120

premie:1300

extra premie :100

per overslag:200
 
7 Sans Atout per contractslag:
1e=40
2+=30

premie:2000

per overslag:30
per contractslag:
1e=40
2+=30

premie:1300

per overslag:30
7 Sans Atout per contractslag:
1e=80
2+=60

premie:2000

extra premie:50

per overslag:200
per contractslag:
1e=80
2+=60

premie:1300

extra premie:50

per overslag:100
7 Sans Atout per contractslag:
1e=160
2+=120

premie:2000

extra premie:100

per overslag:400
per contractslag:
1e=160
2+=120

premie:1300

extra premie:100

per overslag:200
 


Tabel voor de totale score tot en met de 3e overslag/downslag:
NIET-GEDOUBLEERD
 kwetsbaarniet-kwetsbaar
 overslagencontractdownslagenoverslagencontractdownslagen
N
I
E
T
-
G
E
D
O
U
B
L
E
E
R
D
+1
+2
+3
90
110
130
1
1
70-1
-2
-3
-100
-200
-300
+1
+2
+3
90
110
130
1
1
70-1
-2
-3
-50
-100
-150
+1
+2
+3
110
140
170
1
1
80-1
-2
-3
-100
-200
-300
+1
+2
+3
110
140
170
1
1
80-1
-2
-3
-50
-100
-150
+1
+2
+3
120
150
180
1 Sans Atout90-1
-2
-3
-100
-200
-300
+1
+2
+3
120
150
180
1 Sans Atout90-1
-2
-3
-50
-100
-150
+1
+2
+3
110
130
150
2
2
90-1
-2
-3
-100
-200
-300
+1
+2
+3
110
130
150
2
2
90-1
-2
-3
-50
-100
-150
+1
+2
+3
140
170
200
2
2
110-1
-2
-3
-100
-200
-300
+1
+2
+3
140
170
200
2
2
110-1
-2
-3
-50
-100
-150
+1
+2
+3
150
180
210
2 Sans Atout120-1
-2
-3
-100
-200
-300
+1
+2
+3
150
180
210
2 Sans Atout120-1
-2
-3
-50
-100
-150
+1
+2
+3
+130
+150
+170
3
3
110-1
-2
-3
-100
-200
-300
+1
+2
+3
130
150
170
3
3
110-1
-2
-3
-50
-100
-150
+1
+2
+3
170
200
230
3
3
140-1
-2
-3
-100
-200
-300
+1
+2
+3
170
200
230
3
3
140-1
-2
-3
-50
-100
-150
+1
+2
+3
630
660
690
3 Sans Atout600-1
-2
-3
-100
-200
-300
+1
+2
+3
430
460
490
3 Sans Atout400-1
-2
-3
-50
-100
-150
+1
+2
+3
150
170
190
4
4
130-1
-2
-3
-100
-200
-300
+1
+2
+3
150
170
190
4
4
130-1
-2
-3
-50
-100
-150
+1
+2
+3
650
680
710
4
4
620-1
-2
-3
-100
-200
-300
+1
+2
+3
450
480
510
4
4
420-1
-2
-3
-50
-100
-150
+1
+2
+3
660
690
720
4 Sans Atout630-1
-2
-3
-100
-200
-300
+1
+2
+3
460
490
520
4 Sans Atout430-1
-2
-3
-50
-100
-150
+1
+2
620
640
5
5
600-1
-2
-3
-100
-200
-300
+1
+2
420
440
5
5
400-1
-2
-3
-50
-100
-150
+1
+2
680
710
5
5
650-1
-2
-3
-100
-200
-300
+1
+2
480
510
5
5
450-1
-2
-3
-50
-100
-150
+1
+2
690
720
5 Sans Atout660-1
-2
-3
-100
-200
-300
+1
+2
490
520
5 Sans Atout460-1
-2
-3
-50
-100
-150
+113906
6
1370-1
-2
-3
-100
-200
-300
+19406
6
920-1
-2
-3
-50
-100
-150
+114606
6
1430-1
-2
-3
-100
-200
-300
+110106
6
980-1
-2
-3
-50
-100
-150
+114706 Sans Atout1440-1
-2
-3
-100
-200
-300
+110206 Sans Atout990-1
-2
-3
-50
-100
-150
n.v.t 7
7
2140-1
-2
-3
-100
-200
-300
n.v.t 7
7
1440-1
-2
-3
-50
-100
-150
n.v.t 7
7
2210-1
-2
-3
-100
-200
-300
n.v.t 7
7
1510-1
-2
-3
-50
-100
-150
n.v.t 7 Sans Atout2220-1
-2
-3
-100
-200
-300
n.v.t 7 Sans Atout1520-1
-2
-3
-50
-100
-150
GEDOUBLEERD
 kwetsbaarniet-kwetsbaar
 overslagencontractdownslagenoverslagencontractdownslagen
G
E
D
O
U
B
L
E
E
R
D
+1
+2
+3
340
540
740
1
1
140-1
-2
-3
-200
-500
-800
+1
+2
+3
240
340
440
1
1
140-1
-2
-3
-100
-300
-500
+1
+2
+3
360
560
760
1
1
160-1
-2
-3
-200
-500
-800
+1
+2
+3
260
360
460
1
1
160-1
-2
-3
-100
-300
-500
+1
+2
+3
380
580
780
1 Sans Atout180-1
-2
-3
-200
-500
-800
+1
+2
+3
280
380
480
1 Sans Atout180-1
-2
-3
-100
-300
-500
+1
+2
+3
380
580
780
2
2
180-1
-2
-3
-200
-500
-800
+1
+2
+3
280
380
480
2
2
180-1
-2
-3
-100
-300
-500
+1
+2
+3
870
1070
1270
2
2
670-1
-2
-3
-200
-500
-800
+1
+2
+3
570
670
770
2
2
470-1
-2
-3
-100
-300
-500
+1
+2
+3
890
1090
1290
2 Sans Atout690-1
-2
-3
-200
-500
-800
+1
+2
+3
590
690
790
2 Sans Atout490-1
-2
-3
-100
-300
-500
+1
+2
+3
870
1070
1270
3
3
670-1
-2
-3
-200
-500
-800
+1
+2
+3
570
670
770
3
3
470-1
-2
-3
-100
-300
-500
+1
+2
+3
930
1130
1330
3
3
730-1
-2
-3
-200
-500
-800
+1
+2
+3
630
730
830
3
3
530-1
-2
-3
-100
-300
-500
+1
+2
+3
950
1150
1350
3 Sans Atout750-1
-2
-3
-200
-500
-800
+1
+2
+3
650
750
850
3 Sans Atout550-1
-2
-3
-100
-300
-500
+1
+2
+3
910
1110
1310
4
4
710-1
-2
-3
-200
-500
-800
+1
+2
+3
610
710
810
4
4
510-1
-2
-3
-100
-300
-500
+1
+2
+3
990
1190
1390
4
4
790-1
-2
-3
-200
-500
-800
+1
+2
+3
690
790
890
4
4
590-1
-2
-3
-100
-300
-500
+1
+2
+3
1010
1210
1410
4 Sans Atout810-1
-2
-3
-200
-500
-800
+1
+2
+3
710
810
910
4 Sans Atout610-1
-2
-3
-100
-300
-500
+1
+2
950
1150
5
5
750-1
-2
-3
-200
-500
-800
+1
+2
650
750
5
5
550-1
-2
-3
-100
-300
-500
+1
+2
1050
1250
5
5
850-1
-2
-3
-200
-500
-800
+1
+2
750
850
5
5
650-1
-2
-3
-100
-300
-500
+1
+2
1070
1270
5 Sans Atout870-1
-2
-3
-200
-500
-800
+1
+2
770
870
5 Sans Atout670-1
-2
-3
-100
-300
-500
+117406
6
1540-1
-2
-3
-200
-500
-800
+111906
6
1090-1
-2
-3
-100
-300
-500
+118606
6
1660-1
-2
-3
-200
-500
-800
+113106
6
1210-1
-2
-3
-100
-300
-500
+118806 Sans Atout1680-1
-2
-3
-200
-500
-800
+113306 Sans Atout1230-1
-2
-3
-100
-300
-500
n.v.t 7
7
2330-1
-2
-3
-200
-500
-800
n.v.t 7
7
1630-1
-2
-3
-100
-300
-500
n.v.t 7
7
2470-1
-2
-3
-200
-500
-800
n.v.t 7
7
1770-1
-2
-3
-100
-300
-500
n.v.t 7 Sans Atout2490-1
-2
-3
-200
-500
-800
n.v.t 7 Sans Atout1790-1
-2
-3
-100
-300
-500
GEREDOUBLEERD
 kwetsbaarniet-kwetsbaar
 overslagencontractdownslagenoverslagencontractdownslagen
G
E
R
E
D
O
U
B
L
E
E
R
D
+1
+2
+3
630
1030
1430
1
1
230-1
-2
-3
-400
-1000
-1600
+1
+2
+3
430
630
830
1
1
230-1
-2
-3
-200
-600
-1000
+1
+2
+3
1120
1520
1920
1
1
720-1
-2
-3
-400
-1000
-1600
+1
+2
+3
720
920
1120
1
1
520-1
-2
-3
-200
-600
-1000
+1
+2
+3
1160
1560
1960
1 Sans Atout760-1
-2
-3
-400
-1000
-1600
+1
+2
+3
760
960
1160
1 Sans Atout560-1
-2
-3
-200
-600
-1000
+1
+2
+3
1160
1560
1960
2
2
760-1
-2
-3
-400
-1000
-1600
+1
+2
+3
760
960
1160
2
2
560-1
-2
-3
-200
-600
-1000
+1
+2
+3
1240
1640
2040
2
2
840-1
-2
-3
-400
-1000
-1600
+1
+2
+3
840
1040
1240
2
2
640-1
-2
-3
-200
-600
-1000
+1
+2
+3
1280
1680
2080
2 Sans Atout880-1
-2
-3
-400
-1000
-1600
+1
+2
+3
880
1080
1280
2 Sans Atout680-1
-2
-3
-200
-600
-1000
+1
+2
+3
1240
1640
2040
3
3
840-1
-2
-3
-400
-1000
-1600
+1
+2
+3
840
1040
1240
3
3
640-1
-2
-3
-200
-600
-1000
+1
+2
+3
1360
1760
2160
3
3
960-1
-2
-3
-400
-1000
-1600
+1
+2
+3
960
1160
1360
3
3
760-1
-2
-3
-200
-600
-1000
+1
+2
+3
1400
1800
2200
3 Sans Atout1000-1
-2
-3
-400
-1000
-1600
+1
+2
+3
1000
1200
1400
3 Sans Atout800-1
-2
-3
-200
-600
-1000
+1
+2
+3
1320
1720
2120
4
4
920-1
-2
-3
-400
-1000
-1600
+1
+2
+3
920
1120
1320
4
4
720-1
-2
-3
-200
-600
-1000
+1
+2
+3
1480
1880
2280
4
4
1080-1
-2
-3
-400
-1000
-1600
+1
+2
+3
1080
1280
1480
4
4
880-1
-2
-3
-200
-600
-1000
+1
+2
+3
1520
1920
2320
4 Sans Atout1120-1
-2
-3
-400
-1000
-1600
+1
+2
+3
1120
1320
1520
4 Sans Atout920-1
-2
-3
-200
-600
-1000
+1
+2
1400
1800
5
5
1000-1
-2
-3
-400
-1000
-1600
+1
+2
1000
1200
5
5
800-1
-2
-3
-200
-600
-1000
+1
+2
1600
2000
5
5
1200-1
-2
-3
-400
-1000
-1600
+1
+2
1200
1400
5
5
1000-1
-2
-3
-200
-600
-1000
+1
+2
1640
2040
5 Sans Atout1240-1
-2
-3
-400
-1000
-1600
+1
+2
1240
1440
5 Sans Atout1040-1
-2
-3
-200
-600
-1000
+122306
6
1830-1
-2
-3
-400
-1000
-1600
+115806
6
1380-1
-2
-3
-200
-600
-1000
+124706
6
2070-1
-2
-3
-400
-1000
-1600
+118206
6
1620-1
-2
-3
-200
-600
-1000
+125106 Sans Atout2110-1
-2
-3
-400
-1000
-1600
+118606 Sans Atout1660-1
-2
-3
-200
-600
-1000
n.v.t 7
7
2660-1
-2
-3
-400
-1000
-1600
n.v.t 7
7
1960-1
-2
-3
-200
-600
-1000
n.v.t 7
7
2940-1
-2
-3
-400
-1000
-1600
n.v.t 7
7
2240-1
-2
-3
-200
-600
-1000
n.v.t 7 Sans Atout2980-1
-2
-3
-400
-1000
-1600
n.v.t 7 Sans Atout2280-1
-2
-3
-200
-600
-1000