Speelafspraken
Speelafspraken betreffen vooral het "tegenspelen". Van een paar dat speelt neemt alleen de leider die het contract speelt actief aan het spel deel.
Speelafspraken zijn afspraken die voornamelijk of mede bedoeld zijn om de partner tijdens het spelen informatie te verschaffen over de kaartverdeling.
Naast de vaardigheden om zoveel mogelijk speelslagen te maken door middel van speeltechnieken, hebben spelers de mogelijkheid elkaar doormiddel van signalering te informeren over hun kaarten.