Spelregels

Bridge wordt gespeeld met 4 spelers, ingedeeld in twee paren. Degenen, die recht tegenover elkaar zitten spelen samen, zij vormen een paar. De twee paren spelen tegen elkaar.
Het is gebruikelijk om de plaats van elke speler aan de speeltafel aan te duiden met een windrichting.(Noord, Oost, Zuid en West.)
Noord en Zuid vormen een paar en zitten tegen over elkaar, hetzelfde geldt voor Oost en West. De spelers van een paar kunnen onderling uitmaken welke speler Noord of Zuid , dan wel Oost of West zit.

Bridge wordt in rondes van 4 spellen gespeeld waarbij steeds één van de spelers de "gever" is. In de eerste ronde is Noord de gever, in de tweede Oost enz.
Wanneer u in clubverband speelt zijn er doorgaans per tafel 4 speelrondes. Nadat de vier speelrondes zijn gespeeld gaat u naar een volgende tafel waar ook vier speelrondes worden gespeeld. Een bridgedrive bestaat doorgaans uit zes tafels van vier speelrondes.

De kaarten:
Bridge wordt gespeeld met 52 kaarten verdeeld over vier kleuren (). Van iedere kleur zijn er 13 kaarten.
De hoogste kaart is het Aas, gevolgd door Heer, Vrouw, Boer, 10,9,8 enz. De laagste kaart is de 2.
Aan het begin van elke speelronde krijgt elke speler 13 speelkaarten.
Bij bridge krijgt de "gever" een aparte rol toebedeeld. Bij thuisbridge zal hij de kaarten schudden en de kaarten over de 4 spelers verdelen waarbij elke speler 13 kaarten krijgt.
In clubverband zijn de kaarten doorgaans reeds geschud. De gever ziet erop toe dat elke windrichting de juiste kaarten krijgt.

Bieden en spelen.
Het spel valt uiteen in twee fasen:bieden en spelen. Elke speelronde bestaat uit het bieden van een contract en het spelen van dat contract. Bieden is een proces waarbij bepaald wordt hoeveel slagen door een van beide paren gemaakt moeten worden. De gever begint met het bieden. Nadat het bieden is beëindigd, begint het spelen.
Klik hier voor een procesbeschrijving van het bieden.

Spelen en tegenspelen
Het bieden bepaalt welk spelerspaar "speelt" en welk spelerspaar "tegenspeelt". Het paar dat het laatste hoogste bod uitbrengt speelt. Het andere paar speelt tegen. Beide paren proberen zoveel mogelijk slagen te halen.
Het paar dat speelt probeert het aantal slagen te halen (of meer) dat het contractueel is overeengekomen. Het paar dat tegenspeelt probeert dit te voorkomen.

Het spelen:
Het paar dat het hoogste bod heeft uitgebracht speelt. Het ander paar speelt tegen.
Het spel wordt gespeeld door de "leider". Van het paar dat het hoogste bod heeft uitgebracht, is de leider de speler die het eerst de kleur of Sans Atout heeft voorgesteld waarin uiteindelijk gespeeld wordt.
Als het eindcontract bijvoorbeeld na drie biedrondes 3is, dan is de speler die in een van de voorafgaande biedrondes het eerst als troefkleur heeft voorgesteld, de leider.
De leider speelt zowel de kaarten die hij in zijn hand heeft, als de kaarten van zijn partner die open op tafel in de dummy komen te liggen.
De kaarten in de Dummy liggen voor ieder zichtbaar open op tafel. De leider beslist welke kaart in de "dummy" tijdens een speelslag gespeeld wordt.
De speler links van de leider "komt uit", hij begint met spelen. Hij legt als eerste een kaart op tafel.
Vervolgens legt de partner van de leider zijn kaarten open op tafel. Hij speelt zelf niet mee maar voert de opdrachten van de leider uit. Op aanwijzing van de leider legt hij een kaart uit de Dummy open op tafel die tijdens een speelslag gespeeld moet worden.

Speelslagen:
Doel van het spelen is zoveel mogelijk speelslagen te maken.
Tijdens een slag worden 4 kaarten op tafel gelegd. De kaarten zijn hiërarchisch gerangschikt. De hoogste kaart is het Aas, gevolgd door de Heer, de Vrouw, de Boer, de Tien,9,8 enz.
De slag wordt gewonnen door het paar dat de hoogste kaart in de gevraagde kleur heeft bijgespeeld, tenzij wordt "afgetroefd", dwz er een kaart wordt bijgespeeld uit een kleur die aan het eind van de biedronde als troef is aangemerkt.
Door tijdens het spelen een hogere kaart op te gooien dan de tegenpartij kunnen in totaal 13 speelslagen worden gemaakt.
De speler die de slag wint komt uit voor de volgende slag, hij legt de eerste kaart van de volgende speelslag op tafel.
De daaropvolgende spelers zijn verplicht een kaart in deze zelfde kleur op te leggen als waarmee is uitgekomen. Pas als een speler niet kan "bij lopen" doordat hij geen kaart heeft in de speelsoort die als eerste in die speelslag is opgelegd, mag hij een kaart uit een andere kleur opgooien. Indien er met troef wordt gespeeld mag hij aftroeven, hij is daar niet toe verplicht.
Nadat een speelslag is gespeeld neemt elke speler zijn kaart die hij heeft gepeeld terug en legt deze met de rug naar boven voor hem op tafel. Gewonnen slagen worden verticaal (rechtop) gelegd, verloren slagen horizontaal(dwars) gelegd.

Met/zonder Troef:
Er kan zowel mèt als zónder Troef gepeeld worden. Het afgesloten contract bepaalt of er met of zonder Troef wordt gespeeld. Wanneer als laatste één van de kleuren () is geboden wordt dit de Troefkleur. Indien een speler als laatste Sans Atout heeft geboden wordt er zonder Troef gespeeld.

Hierbij gelden de volgende regels.
Met troef:
-Een speler moet "bijlopen". De overige spelers moeten de kleur volgen van de eerste kaart die in een speelslag is gelegd.
-Als een speler niet kan bijlopen mag hij troeven (niet verplicht).
-Een kaart in de kleur van de troef () is hoger dan een kaart uit de overige drie kleuren.
-De hoogste kaart van een kleur wint de slag, tenzij er wordt getroefd.
-Als er wordt getroefd wint de hoogste troef de slag.

Zonder troef(Sans Atout):
-Een speler moet "bijlopen".
-De hoogste kaart van een kleur wint de slag.

Score:
Na dertien speelrondes wordt het aantal gewonnen speelslagen vergeleken met het aantal slagen die zijn voorspeld in het eindcontract.
Als men een gelijk aantal slagen of meer heeft, heeft men het contract "gemaakt".
Als men minder speelslagen heeft gewonnen dan in het contract is genoemd is men "down"gegaan.
Het maken van over- en downslagen wordt met punten gewaardeerd.
Daarnaast wordt voor het behalen van een contract extra punten toegekend. U krijgt een premie.
De hoogte van de premie hangt af van het contract dat u afsluit.
Bridge kent de volgende contracten:
deelscore 1t/m 3,4,4
manche 3 SA
manche 44
manche 55
klein slem 6t/m 6 SA
groot slem 7t/m 7 SA

Voor de puntenwaardering van over- downslagen en contracten, zie de "scoretabel".