De Opening


Inhoudsopgave:
Opening:"één in een kleur" (1)
   
Opening:"Twee in een kleur" (2)  
      
Opening:"Twee Klaveren"(2)     
      
Opening:"Drie in een kleur"(3)     
      
Opening:"Één Sans Atout"     
      
Opening:"Twee Sans Atout"     

OpeningPas
Indien u minder dan 13 punten heeft zult u doorgaans passen.

OpeningZWAKKE OPENING (Één in een kleur:1
U kunt met een troef spelen als u minimaal 13 punten en een 4-kaart of langer heeft in de door u geboden kleur.
U kunt openen in een Lage kleur () of een Hoge kleur ()

•Kleuren van ongelijke lengte:
U opent met uw langste kleur (minimaal een 4-kaart).
Als u kunt kiezen tussen een 4-kaart en een 5-kaart biedt u de 5-kaart.

•Kleuren van gelijke lengte:
-Twee 4-kaarten:
Als u twee of meer 4-kaarten heeft opent u met uw laagste 4-kaart.
-Twee 5-kaarten:
Als u twee of meer 5-kaarten heeft opent u met uw hoogste 5-kaart.
Voor het Bijbod na de Zwakke Opening in een Lage kleur (1) klik hier
Voor het Bijbod na de Zwakke Opening in een Hoge kleur (1) klik hier

OpeningSTERKE OPENING (Twee in een kleur:2)
Indien u zonder steun van uw partner over 8 à 9 speelslagen beschikt biedt u:2, of . ( 2 is conventioneel en heeft een afwijkende betekenis)
Met minimale steun van uw partner kunt u de manche halen.
Het aantal punten is hierbij een indicatie. Doorgaans zult u 18 punten of meer hebben. Ook met minder punten kunt u op het 2e biedniveau openen wanneer dit wordt gecompenseerd door extra lange kleuren waarmee u extra slagen kunt maken.
"Sterke openingen" zijn forcing voor één ronde. Uw partner mag er niet op passen.
U zult op het 2e biedniveau openen als u wilt voorkomen dat uw partner met minder dan 6 punten op uw Opening past.
Voor het Bijbod na de Sterke Opening in een Lage kleur (2) klik hierVoor het Bijbod na de Sterke Opening in een Hoge kleur (2) klik hier

OpeningSTERKSTE OPENING (2)
U opent met 2 indien u:
-over 10 à 11 speelslagen beschikt, voldoende om zonder steun van uw partner een Manche contract te spelen.
-over 23 punten of meer beschikt met een regelmatige Sans Atout verdeling

2 is het sterkste bod in het Acol systeem.
Het is een conventioneel bod dat niets zegt over de lengte van de kleur.
Het geeft slechts aan dat u hoe dan ook een Manche wilt spelen of mogelijk zelfs Slem.
Uit de vervolgbiedingen moet blijken in welke speelsoort u dit contract wil maken.

Een 2 opening is "Mancheforcing".
Na de 2 opening staat vast dat er een Manche contract gespeeld zal worden.
Er mag niet onder de Manche gepast worden. Uw partner mag dan ook niet passen op dit bod.
Voor het Bijbod na de Sterkste Opening klik hier

OpeningPREËMPTIEVE OPENING (3 in een kleur:3)
U opent Preëmptief op het 3e biedniveau indien u maximaal 10 punten heeft en minstens een 7-kaart.
Door tijdens de Opening of bij een volgbod direct op het 3 niveau te bieden, ontneemt u de tegenpartij "biedrondes" om informatie uit te wisselen voor een contract.Weliswaar is de kans groot dat u met dit bod down zult gaan maar daar staat tegenover dat nu u weinig punten heeft, de tegenpartij over zoveel punten zal kunnen beschikken dat zij de manche of zelfs slem zal halen.
Om de schade beperkt te houden biedt u preëmptief als u kwetsbaar hoogstens 2 slagen te kort komt om het contract te halen (=7 speelslagen) en niet kwetsbaar hoogstens 3 (=6 speelslagen).
Voor het Bijbod na een Preëmptieve Opening klik hier

OpeningÉén Sans Atout
Tenzij u een sterke 5-kaart in Hoge kleur (/) heeft, biedt u met 15/16/17 punten en een evenwichtige kaartverdeling één Sans Atout.
Voor het Bijbod klik hier

OpeningTwee Sans Atout
Tenzij u een sterke 5-kaart in Hoge kleur (/) heeft, biedt u met 20-22 punten en een evenwichtige kaartverdeling twee Sans Atout.
Voor het Bijbod klik hier