Safety-play

Safety Play heeft als doel om zonder entréé's in de overige kleuren, met uw lange kleur aan slag te blijven nadat uw laatste Entréé in die kleur is gevallen. Safety Play wordt voornamelijk toegepast om u te verzekeren van het "Vrij spelen" van een Lange kleur wanneer u het zich niet kunt permitteren om tijdens het Vrij spelen van een kleur van slag te gaan.
U past het toe door opzettelijk een Slag weg te geven.
Safety Play is er voor bedoeld om de kans op het behalen van het contract te vergroten door afstand te doen van het maken van overslagen. Het wordt gebruikt om te voorkomen dat bij een ongunstige kaartverdeling bij het andere paar het contract down gaat.

Safety Play betekent dat u opzettelijk een Slag weggeeft om verzekerd te zijn van de overige Slagen in die kleur.
Met een voor u ongunstige kaartverdeling bij het andere paar kunt u daarmee uw contract halen. Daar staat tegenover dat bij een voor u gunstige kaartverdeling bij het andere paar u onnodig een Slag weggeeft.

U kunt Safety Play zowel bij een "waarschijnlijke" als een "niet-waarschijnlijke" ongunstige kaartverdeling bij het andere paar toepassen. (zie tabel)
Met Safety Platy bij een ongunstige kaartverdeling die niet waarschijnlijks is, loopt u een grotere kans dat u onnodig een slag weggeeft. U zult uitgaan van een "niet-waarschijnlijke" kaartverdeling als u er verzekerd van wilt zijn dat u uw contract haalt. U neemt het risico dat u onnodig een slag weggeeft voor lief indien blijkt dat er sprake was van een voor u gunstige kaartverdeling.
Doorgaans zult u Safety Play vooral toepassen als de meest waarschijnlijke kaartverdeling daar aanleiding toe geeft, tenzij in een vroeg stadium van het afspelen nog vòòr dat de laatste Entréé is gespeeld, het tegendeel blijkt.
Wanneer u Safety Play alleen toepast bij een "waarschijnlijke" kaartverdeling loopt u minder kans dat u onnodig een slag weggeeft. U neemt het risico dat u wel eens down zult gaan indien blijkt dat er sprake was van een ongunstige kaartverdeling bij het andere paar die niet waarschijnlijk was.

Lange Kleur in een Onderbroken Serie:
Om een Lange Kleur Vrij te kunnen spelen, kan het onvermijdelijk zijn dat u van slag moet. Wanneer u uw hoogste kaarten in een serie heeft gespeeld, resteert bij het andere paar nog één of meerdere kaarten in die kleur waarmee zij aan slag komen. Zonder Entréé aan de kant van uw Lange kleur heeft u dan niet meer de mogelijkheid uw overige kaarten in die kleur te spelen.
Om uw Hoge kaarten als Entréé's te bewaren nadat u van slag bent gegaan, past u Safety Play toe door een slag die u zou kunnen nemen, aan de tegenpartij te laten.
In plaats van de hoogste kaart in een (onderbroken) serie, speelt u een lagere kaart dan noodzakelijk waardoor de tegenpartij de gelegenheid krijgt deze slag te nemen. Hierdoor bent u ervan verzekerd dat nadat u opnieuw aan slag bent gekomen, alle overige kaarten van het andere paar onder uw Hoge kaarten in die serie vallen zodat u aan slag blijft om ook de overige vrije kaarten in die kleur te kunnen maken.
Om te voorkomen dat het andere paar een Lange kleur vrij kan spelen wanneer u van Slag gaat, geeft u een Slag weg op het moment dat u nog controle heeft in de overige kleuren.

Voorbeeld:
   noord  
   T65
74
AHVT43
B7
  
west 5
 B986
oost
   VB98
HV6
72
AH52
  
   zuid  

Contract: 3 Sans Atout te spelen door Zuid:
U heeft 8 kaarten in (waarvan 6 in Noord en 2 in Zuid). De tegenpartij heeft 5 kaarten in die kleur.
De 5 kaarten bij de tegenpartij zitten waarschijnlijk "2 om 3" maar kunnen "4 om 1" zitten.
In dat laatste geval is de Boer bij de tegenpartij hoog geworden nadat u Aas, Heer en Vrouw heeft gespeeld.
Bovendien is er na twee rondes in Zuid een renonce in die kleur ontstaan, terwijl u in Noord geen Entréé's heeft in de overige kleuren.
Wanneer de tegenpartij nadat u Aas ,Heer en de Vrouw heeft gespeeld, via Boer aan slag is gekomen, heeft u niet meer de mogelijkheid om de overige in Noord te incasseren.
Tenzij u nog een hoogste kaart in een andere kleur in Noord heeft, is de communicatie tussen uw beide handen verstoord geraakt, waardoor u niet meer de mogelijkheid heeft de overige in Noord in het spel te betrekken.
U kunt dit voorkomen door uw eerste slag aan de tegenpartij te laten door in de eerste ronde in Noord een lage te spelen.
Wanneer u weer aan slag bent, kunt u met uw andere in Zuid vervolgens de kleur in Noord aanspelen.
De tegenpartij resteert dan nog slechts 3 die onvermijdelijk ten prooi vallen aan uw 3 hoogste :Aas, Heer en Vrouw.
Nadat de tegenpartij geen meer heeft, zijn de overige kaarten uit deze kleur vrij om te incasseren.

Zou u uitgegaan zijn van een kaartverdeling bij het andere paar van "2 om 3" dan was pas in de tweede ronde gebleken dat Oost niet meer bij kon lopen. U kunt dan geen Safety Play meer toe passen omdat u geen Lage meer heeft in Zuid.
Zou u met een meer gebruikelijke kaartverdeling van "2 om 3" uitgegaan zijn van een "4 om 1" kaartverdeling dan had u onnodig een slag weggegeven.

Snijden:
Door te snijden kunt u de kans op een verlieslag met 50% verminderen.

Voorbeeld:
   noord  
   AB53
AH4
AB6
HT4
  
west VT84
732
H7542
7
 H7
VBT95
VT
B863
oost
   962
86
983
AV952
  
   zuid  

Contract: 3 Sans Atout te spelen door Noord.
Om het contract te kunnen maken heeft Noord 5 slagen nodig.Hij kan alleen in in Zuid aan slag komen. Indien hij de Boer bij het andere paar "vier" zit raakt hij van Slag indien hij de van boven aan afspeelt, zonder de mogelijkheid de overige slagen te kunnen maken.
Hiertoe speelt hij eerst Heer. Hoewel er doorgaans met 8 kaarten in een kleur niet gesneden wordt op de Boer, snijdt hij vervolgens op de Boer door Tien van Noord naar Zuid te spelen. Door eventueel in een slag weg te geven, is hij ervan verzkerd dat hij in Zuid aan slag blijft indien hij zijn lange kleur in vrij speelt. Hij heeft 50% kans dat de Boer houdt. Vervolgens speelt hij de overige in Zuid om de overige slagen in te maken.

Voorbeeld Safety Play in een Troef contract:
   noord  
   H4
HV73
AH872
42
  
west T986
T52
V4
AT73
 AB53
A6
BT6
B965
oost
   V72
B984
953
HV8
  
   zuid  

Contract: 3 te spelen door Zuid.

U heeft in Noord en Zuid evenveel troeven. U telt de Verliezers in de hand waar u de meeste/hoogste Honneurs heeft:Noord.
Noord heeft 7 verliezers:
1 Verliezer.
2 Verliezers
3 Verliezers
1 Verliezer

Om uw contract te halen heeft u 9 slagen nodig.
U mag 4 Verliezers hebben om uw contract te maken.U heeft 7 Verliezers.
Om uw contract te maken dient u 3 Verliezers weg te werken.

Verliezers wegwerken:
Speeltechnieken:
•Met een waarschijnlijke kaartverdeling in van 2 om 3 bij het andere spelerspaar valt de Tien onder één van uw Honneurs.
•Lengte Slagen in (8 om 5). Bij een gelijke verdeling (2 om 3) bij het andere spelerspaar zijn na 3 rondes de laatste in Noord vrij.

Speelplan:
Na een uitkomst komt Zuid met Vrouw aan slag.
Noord trekt troeven waarbij Oost aan slag komt met Aas.
Oost maakt Aas die naspeelt die afgetroefd wordt in Noord.
Noord trekt de overige Troeven waarbij de laatste Troef van het andere spelerspaar onder de Boer van Zuid valt.
Nadat Zuid Heer en Aas heeft geincasseerd, is Boer van Oost Hoog geworden.
Noord switcht naar voor de Heer die in West door Aas wordt genomen.
West speelt terug voor Vrouw in Zuid.
Oost-West maken vervolgens nog twee slagen met Boer en Boer.
Noord -Zuid zijn één down.
Noord-Zuid hadden dit kunnen voorkomen door op het moment dat ze alle kleuren nog controleerden, een slag weg te geven waardoor Boer onder Heer was gevallen. Door zijn lange kleur vrij te spelen had hij het contract kunnen maken.