Safety-play

Safety Play heeft als doel om zonder entréé's in de overige kleuren, met uw lange kleur aan slag te blijven nadat uw laatste Entréé in die kleur is gevallen. Safety Play wordt voornamelijk toegepast om u te verzekeren van het "Vrij spelen" van een Lange kleur wanneer u het zich niet kunt permitteren om tijdens het Vrij spelen van een kleur van slag te gaan.
U past het toe door opzettelijk een Slag weg te geven.
Safety Play is er voor bedoeld om de kans op het behalen van het contract te vergroten door afstand te doen van het maken van overslagen. Het wordt gebruikt om te voorkomen dat bij een ongunstige kaartverdeling bij het andere paar het contract down gaat.

Safety Play betekent dat u opzettelijk een Slag weggeeft om verzekerd te zijn van de overige Slagen in die kleur.
Met een voor u ongunstige kaartverdeling bij het andere paar kunt u daarmee uw contract halen. Daar staat tegenover dat bij een voor u gunstige kaartverdeling bij het andere paar u onnodig een Slag weggeeft.

U kunt Safety Play zowel bij een "waarschijnlijke" als een "niet-waarschijnlijke" ongunstige kaartverdeling bij het andere paar toepassen. (zie tabel)
Met Safety Platy bij een ongunstige kaartverdeling die niet waarschijnlijks is, loopt u een grotere kans dat u onnodig een slag weggeeft. U zult uitgaan van een "niet-waarschijnlijke" kaartverdeling als u er verzekerd van wilt zijn dat u uw contract haalt. U neemt het risico dat u onnodig een slag weggeeft voor lief indien blijkt dat er sprake was van een voor u gunstige kaartverdeling.
Doorgaans zult u Safety Play vooral toepassen als de meest waarschijnlijke kaartverdeling daar aanleiding toe geeft, tenzij in een vroeg stadium van het afspelen nog vòòr dat de laatste Entréé is gespeeld, het tegendeel blijkt.
Wanneer u Safety Play alleen toepast bij een "waarschijnlijke" kaartverdeling loopt u minder kans dat u onnodig een slag weggeeft. U neemt het risico dat u wel eens down zult gaan indien blijkt dat er sprake was van een ongunstige kaartverdeling bij het andere paar die niet waarschijnlijk was.

Lange Kleur in een Onderbroken Serie:
Om een Lange Kleur Vrij te kunnen spelen, kan het onvermijdelijk zijn dat u van slag moet. Wanneer u uw hoogste kaarten in een serie heeft gespeeld, resteert bij het andere paar nog één of meerdere kaarten in die kleur waarmee zij aan slag komen. Zonder Entréé aan de kant van uw Lange kleur heeft u dan niet meer de mogelijkheid uw overige kaarten in die kleur te spelen.
Om uw Hoge kaarten als Entréé's te bewaren nadat u van slag bent gegaan, past u Safety Play toe door een slag die u zou kunnen nemen, aan de tegenpartij te laten.
In plaats van de hoogste kaart in een (onderbroken) serie, speelt u een lagere kaart dan noodzakelijk waardoor de tegenpartij de gelegenheid krijgt deze slag te nemen. Hierdoor bent u ervan verzekerd dat nadat u opnieuw aan slag bent gekomen, alle overige kaarten van het andere paar onder uw Hoge kaarten in die serie vallen zodat u aan slag blijft om ook de overige vrije kaarten in die kleur te kunnen maken.
Om te voorkomen dat het andere paar een Lange kleur vrij kan spelen wanneer u van Slag gaat, geeft u een Slag weg op het moment dat u nog controle heeft in de overige kleuren.

Voorbeeld:
   noord  
   H4
HV73
AH872
42
  
west T986
T52
V4
AT73
 AB53
A6
BT6
B965
oost
   V72
B984
953
HV8
  
   zuid  

Contract: 3 te spelen door Zuid.

U heeft in Noord en Zuid evenveel troeven. U telt de Verliezers in de hand waar u de meeste/hoogste Honneurs heeft:Noord.
Noord heeft 7 verliezers:
1 Verliezer.
2 Verliezers
3 Verliezers
1 Verliezer

Om uw contract te halen heeft u 9 slagen nodig.
U mag 4 Verliezers hebben om uw contract te maken.U heeft 7 Verliezers.
Om uw contract te maken dient u 3 Verliezers weg te werken.

Verliezers wegwerken:
Speeltechnieken:
•Met een waarschijnlijke kaartverdeling in van 2 om 3 bij het andere spelerspaar valt de Tien onder één van uw Honneurs.
•Lengte Slagen in (8 om 5). Bij een gelijke verdeling (2 om 3) bij het andere spelerspaar zijn na 3 rondes de laatste in Noord vrij.

Speelplan:
Na een uitkomst komt Zuid met Vrouw aan slag.
Noord trekt troeven waarbij Oost aan slag komt met Aas.
Oost maakt Aas die naspeelt die afgetroefd wordt in Noord.
Noord trekt de overige Troeven waarbij de laatste Troef van het andere spelerspaar onder de Boer van Zuid valt.
Nadat Zuid Heer en Aas heeft geincasseerd, is Boer van Oost Hoog geworden.
Noord switcht naar voor de Heer die in West door Aas wordt genomen.
West speelt terug voor Vrouw in Zuid.
Oost-West maken vervolgens nog twee slagen met Boer en Boer.
Noord -Zuid zijn één down.
Noord-Zuid hadden dit kunnen voorkomen door op het moment dat ze alle kleuren nog controleerden, een slag weg te geven waardoor Boer onder Heer was gevallen. Door zijn lange kleur vrij te spelen hadden ze het contract kunnen maken.