Lebensohl conventie na 1 Sans Atout:

De Lebensohl conventie wordt toegepast indien de Bijbieder na een Opening in 1 Sans Atout door partner en een Volgbod in een kleur door het andere spelerspaar, geen ander bod voor handen heeft om zijn kaartverdeling te omschrijven (zie bijbod na de Sans Atout Opening en een Volgbod in een kleur van het andere spelerspaar). De conventie kan ook worden toegepast na een 1 Sans Atout Volgbod van partner en een Bijbod in een kleur van de rechter tegenspeler.
De conventie wordt toegepast wanneer u zelf een contract wil spelen door na het Volgbod conventioneel 2 San Atout te bieden waarop partner conventioneel 3 biedt. In antwoord hierop omschrijft de Bijbieder zijn hand nader.

(Klik hier om "tegen te spelen".)

Situaties waarin de Lebensohl conventie wordt toepast om zelf een contract te kunnen spelen:
•Zwak Bijbod:Met 5-9 punten en een goede 5-kaart/6+kaart, lager dan de kleur van het Volgbod.
•Sterk Bijbod:8 9 punten (Limietbod) en een goede 5+kaart hoger dan het Volgbod.
•Cue-bid:Vanaf 10 punten ter vervanging Stayman met dekking in de kleur van het Volgbod.
•Sans Atout:Vanaf 10 punten zonder Fit in een Hoge kleur met Dekking in de kleur van het Volgbod.

Schema:
 
Zwak Bijbod
Sterk Bijbod
Cue-bid
Sans Atout
  goede 5-kaart/6+kaart en 5-7/9 punten 8 9 (Limietbod) of 10+ punten (Manche Forcing) en een goede 5+kaart 10+ punten / 4-kaart in Hoge kleur(en) 10+ punten/Geen Fit Hoge kleur,
Direct Bijbod op het 2e Biedniveau hoger dan het Volgbod 3e biedniveau Zonder Dekking 3 Sans Atout
Uitgesteld
(Lebensohl)
Bijbod lager dan het Volgbod Limietbod Met Dekking 2 Sans Atout

TOELICHTING
Zwak Bijbod.
Met een goede 5-kaart of een 6+kaart en 5-7/9 punten (samen met partner de meerheid van de beschikbare punten), kunt u na het Volgbod in een kleur een Zwak Bijbod bieden.
Voor een Zwak Bijbod heeft u twee mogelijkheden tot uw beschikking:
Direct Zwak Bijbod:
Bijbod hoger dan het Volgbod dat nog op het 2e biedniveau kan worden geboden:2. Een Bijbod hoger dan de kleur van het Volgbod is met 5-7 punten Zwak doordat u hier met 8/9 punten de Lebensohl conventie toepast om een limietbod te bieden (zie sterk Bijbod).
Voor een voorbeeld klik hier.

Uitgesteld Zwak Bijbod:
Voor een Zwak Bijbod lager dan het Volgbod dat niet meer op het 2e biedniveau geboden kan worden, past u met 5-9 punten eerst de Lebensohl conventie toe door conventioneel 2 Sans Atout te bieden om tijdens het 2e Bijbod uw 5+kaart op het 3e biedniveau te bieden.
(Heeft uw partner dit conventioneel voor u geboden door 3 te bieden dan past u op de Herbieding van uw partner.)
Voor een voorbeeld klik hier.

Sterk Bijbod.
Sterk Bijbod met 8 9 (Limietbod) of 10+ punten (Manche Forcing) en een goede 5+kaart.
Voor een Sterk Bijbod op het 3e biedniveau heeft u twee mogelijkheden tot uw beschikking:
Direct Manche-forcing Bijbod:
Door direct volgend op het Volgbod op het 3e biedniveau te bieden, geeft de Bijbieder aan over minstens 10 punten en een 5-kaart in de geboden kleur te hebben.
Voor een voorbeeld klik hier.

Uitgesteld Sterk Bijbod (Limietbod):
De Lebensohl conventie wordt toegepast wanneer u met een goede 5+kaart hoger dan het Volgbod dat nog op het 2e biedniveau kan worden geboden, uw partner wilt uitnodigen een Manche te spelen. Nadat de Lebesnohl conventie is toegepast fungeert het 2e Bijbod op het 3e biedniveau als limietbod dat partner vraagt een Manche te spelen als hij maximaal is en anders te passen.
Voor een toelichting klik hier.

Zwakke, Sterke en Inviterende handen:
Als uw kleur boven de kleur van het Volgbod van de tegenstanders ligt kunt u onderscheid maken tussen Zwakke, Sterke en Inviterende handen:
•Direct de eigen kleur (op 2-niveau):Zwak spel.
•2SA, gevolgd door kleur op 3-niveau:Inviterend spel.
•Sprong naar 3-niveau:Sterk spel.

Zowel Sterke Manche-forcing biedingen als Limietbiedingen worden op het 3e biedniveau geboden met dien verstande dat bij Limietbiedingen eerst de Lebensohl conventie wordt toegepast.
Het Uitgestelde Zwakke Bijbod onderscheidt zich van het Uitgestelde Sterke Limiet Bijbod doordat het lager is dan de kleur van het Volgbod terwijl bij een Uitgesteld Sterk Limiet Bijbod de Lebensohl conventie wordt toegepast bij een Bijbod dat hoger is dan de kleur van het Volgbod. Een Uitgesteld Limiet Bijbod hoger dan het Volgbod kan niet anders dan sterk zijn doordat een Zwak Bijbod direct op het 2e biedniveau zou zijn geboden zonder de Lebensohl conventie toe te passen.
Merk op dat hierdoor de Lebensohl conventie voor Limietbiedingen alleen aangewend kan worden voor Bijbiedingen hoger dan het Volgbod doordat de Lebensohl conventie voor Bijbiedingen lager dan het Volgbod die niet meer op het 2e biedniveau geboden kunnen worden, gereserveerd is voor Zwakke biedingen.

Cue-bid
Met minstens 10 punten en 4-kaart in n van de of beide Hoge kleuren (), biedt u ter vervanging van stayman, een cue-bid waarmee naar de Hoge kleuren van de Openaar wordt gevraagd.
Voor een Cue-bid heeft u twee mogelijkheden tot uw beschikking:
Direct Cue-bid:
Zonder dekking in de kleur van het Volgbod, biedt u tijdens het 1e Bijbod in de kleur van het Volgbod (Cue-bid).
Voor de (aangepaste) antwoorden van de Openaar op het Directe Cue-bid klik hier.

Uitgesteld Cue-bid:
Met dekking in de kleur van het Volgbod, past u eerst de Lebensohl conventie door eerst conventioneel 2 Sans Atout te bieden, alvorens in de kleur van het Volgbod te bieden.
Evenals het Directe Cuebid vraagt het naar de Hoge kleuren bij partner. Anders dan het Directe Cuebid belooft het Uitgestelde Cue-bid wel Dekking in de kleur van het Volgbod.
(Na een Volgbod in vervalt de mogelijkheid eerst de Lebensohl conventie toe te passen, alvorens in de kleur van het Volgbod te bieden. Na een Volgbod in is ook met Dekking in de kleur van het Volgbod het Directe Cuebid van toepassing.)
Voor een toelichting op het Uitgestelde Cue-bid klik hier.

Sans Atout.
Zonder mogelijkheid op zoek te gaan naar een Fit in een Hoge kleur, biedt u vanaf 10 punten 3 Sans Atout.
Om 3 Sans Atout te kunnen bieden heeft u twee mogelijkheden tot uw beschikking:
Direct 3 Sans Atout:
Zonder Dekking de kleur van het Volgbod biedt u 3 Sans Atout nadat uw rechter tegenspeler een Volgbod in een kleur heeft geboden.
Voor een voorbeeld klik hier.

Uitgesteld 3 Sans Atout:
Met Dekking in de kleur van het Volgbod past u eerst de Lebensohl conventie toe door conventioneel 2 Sans Atout te bieden om tijdens het 2e Bijbod 3 Sans Atout te bieden.
Voor een voorbeeld klik hier.