Lebensohl conventie na Zwakke Twee Opening:

De Lebensohl conventie wordt toegepast indien partner een Informatie doublet bood nadat het andere spelerspaar met een Zwakke twee opende. De Conventie is bedoeld om uw partner te informeren over uw puntenkracht. U kunt onderscheid maken tussen sterke en zwakke handen.
De conventie wordt toegepast wanneer u geen bod voor handen heeft om uw partner te informeren over uw kaartverdeling door na het Informatie doublet van partner, conventioneel 2 San Atout te bieden waarop partner conventioneel 3 biedt.
Wanneer u met een 5-kaart vanaf 17 punten te sterk was voor een Volgbod en eerst een Doublet bood, vervalt het Conventionele 2 bod op het 2 Sans Atout bod van uw partner en biedt u uw langste kleur.
Klik hier voor een voorbeeld waarbij u na de Zwakke Twee Opening van het andere spelerspaar, te sterk bent voor een Volgbod.

Partner van de Openaar heeft een aantal antwoorden tot zijn beschikking. Hij kan Passen, Competitief bijbieden, Preėmptief bijbieden of een Manche bieden.
Hier wordt er vanuit gegaan dat u een biedplicht heeft doordat de speler rechts van u paste op het Zwakke Openingsbod van zijn partner.

Antwoorden op het Informatie Doublet kennen drie soorten biedingen:
•0-7 punten:Zwakke biedingen die zo mogelijk op het 2e biedniveau worden geboden.
•8-11 punten:Limietbiedingen die op het 3e biedniveau worden geboden.
•12+ punten:Manche-forcing biedingen die met Sprong worden geboden.

Situaties waarin de Lebensohl conventie wordt toepast nadat uw partner een Informatie Doublet bood na de Zwakke twee Opening door het andere spelerspaar:
•0-7 punten:Zwak bod, lager dan de Openingskleur die niet op het 2e biedniveau geboden kan worden.
•8 ą 11 punten:Limietbod hoger dan de Openingskleur die wel op het 2e Biedniveau geboden had kunnen worden.

SCHEMA:
 
Kleur lager dan de Openingskleur
Kleur Hoger dan de Openingskleur
 
Lebensohl
rechtstreeks
Lebensohl
rechtstreeks
2e biedniveau
•N.V.T
•N.V.T
•N.V.T
•Zwak (0-7 punten)
3e biedniveau•0-7 punten(Zwak) •8-11 punten (Limietbod) •8-11 punten (Limietbod)•12+ punten (Manche-forcing)
4e biedniveau
•N.V.T
•12+ punten (Manche-forcing)
•N.V.T
•N.V.T

Kleuren lager dan de Openingskleur:
•0-7 punten:Via Lebensohl naar 3e biedniveau.
•8-11 punten;Rechtstreeks naar 3e biedniveau
•12+ punten : Rechtstreeks naar 4e biedniveau

Kleuren Hoger dan de Openingskleur:
•0-7 punten rechtstreeks naar 2e bieniveau
•8-11 punten:via Lebensohl naar 3e biedniveau
•12+punten:rechtstreeks naar 3e biedniveau.

Uitzonderingen:
•Sans Atout:Regelmatige Verdeling Vanaf 12 punten zonder kans op een Fit in een Hoge kleur met dekking en lengte in de Openingskleur.
•Cue-bid:Zonder mogelijkheid een Hoge kleur of sans Atout te bieden, gaat u op zoek naar een Fit in een Lage kleur door vanaf 12 punten door een Cue-bid in de kleuren van de Opening te bieden.

TOELICHTING:
Zwakke bieding.
Met 0-7 punten, kunt u als antwoord op het InformatieDoublet van uw partner, een Zwak bod bieden.
Voor een Zwak bod heeft u twee mogelijkheden tot uw beschikking:
Rechtstreeks Zwak bod:
Bod hoger dan de Zwakke Openingskleur dat nog op het 2e biedniveau kan worden geboden:2.
Voor een voorbeeld klik hier.

Uitgesteld Zwak bod:
Voor een Zwak bod lager dan de Zwakke Openingskleur dat niet meer op het 2e biedniveau geboden kan worden, past u met 0-7 punten eerst de Lebensohl conventie toe door Conventioneel 2 Sans Atout te bieden om vervolgens na het conventionele 3 bod van partner, uw biedbare kleur op het 3e biedniveau te bieden.
(Heeft uw partner dit conventioneel voor u geboden door 3 te bieden dan past u op de Herbieding van uw partner.)
Voor een voorbeeld klik hier.

Limietbod.
Met 8 tot 11 punten biedt u een Limietbod op het 3e biedniveau.
Voor een Limietbod op het 3e biedniveau heeft u twee mogelijkheden tot uw beschikking:
Rechtstreeks Limietbod lager dan de Openingskleur dat alleen op het 3e Biedniveau geboden kan worden.
Door een kleur lager dan de Openingskleur rechtstreeks op het 3e biedniveau te bieden, weet uw partner dat u 8-11 punten heeft. Met een Zwak bod zou u eerst de Lebensohl conventie hebben toegepast.
Voor een voorbeeld klik hier.

Uitgesteld Limietbod hoger dan de Openingskleur dat ook op het 2e Biedniveau geboden had kunnen worden.
Door eerst de Lebensohl Conventie toe te passen alvorens een kleur hoger dan de Openingskleur op het 3e biedniveau te bieden, weet uw partner dat u 8-11 punten heeft. Met 0-7 punten zou u zonder Sprong rechtstreeks op het 2e biedniveau hebben geboden, terwijl u met 12+punten rechtstreeks met Sprong naar het 3e biedniveau zou zijn gegaan.
Voor een toelichting klik hier.

Manche-forcing bod:
Vanaf 12 punten worden biedingen Manche-forcing.
Voor een Manche-forcing bod heeft u twee mogelijkheden tot uw beschikking:
Rechtstreeks bod lager dan de Openingskleur op het 4e biedniveau:
Hoge Kleur
Een Hoge kleur () lager dan de de Openingskleur () wordt met Sprong rechtstreeks op het 4e biedniveau geboden.
Voor een voorbeeld klik hier.
Lage Kleur
Met een 6+kaart in een Lage kleur,lager dan de Opningskleur wordt met 12+ punten met Sprong rechtstreeks op het 4e biedniveau geboden. Zonder 6+kaart zou u een Cue-bid of Sans Atout hebben geboden.
Voor een voorbeeld klik hier.

Rechtstreeks bod hoger dan de Openingskleur op het 3e biedniveau:
Een kleur, hoger dan de Opningskleur wordt met 12+ punten met Sprong rechtstreeks op het 3e biedniveau geboden.
Voor een toelichting klik hier.

Sans Atout.
Zonder mogelijkheid op zoek te gaan naar een Fit in een Hoge kleur, heeft met een regelmatige verdeling vanaf 12 punten 3 Sans Atout de voorkeur boven een bod in een Lage kleur op het 4e biedniveau, mits u dekking heeft in de Openeningskleur. Overigens is een stop in de Openingskleur niet voldoende. U dient tevens lengte (minstens een 4-kaart) te hebben in die kleur zodat u uw Stop lang genoeg kunt "ophouden" zodat het andere spelerspaar zijn Lange kleur niet "vrij" kan spelen.
Klik hier voor een voorbeeld.

Om 3 Sans Atout te kunnen bieden heeft u twee mogelijkheden tot uw beschikking:
Direct 3 Sans Atout:
Zonder dekking in de Openingskleur, biedt u rechtstreeks 3 Sans Atout nadat uw partner een Informatie Doublet heeft geboden.
Voor een voorbeeld klik hier.

Uitgesteld 3 Sans Atout:
Met Dekking in de Openingskleur, past u eerst de Lebensohl conventie toe door conventioneel 2 Sans Atout te bieden om daarna 3 Sans Atout te bieden.
Voor een voorbeeld klik hier.

Cue-bid
Zonder mogelijkheid om met 12 of meer punten 3 Sans Atout, een 6+kaart in een Lage kleur of een 4+ kaart in een Hoge kleur op het 4e biedniveau te bieden, bent u aangewezen op een Cue-bid om uw Manche-interesse kenbaar te maken. Door een Cue-bid ziet u af van Sans Atout en gaat u op zoek naar een Fit in een Lage kleur door de kleuren van onderaf aan te bieden.
Voor een voorbeeld klik hier.