Truscott conventie:
De Truscott conventie wordt door de Bijbieder toegepast na een informatie doublet van de tegenpartij.
Doel van de Truscott conventie is om met zwakke handen (<10punten) het Openingsbod van partner met een sprongbod te steunen, teneinde het bieden van de tegenpartij te verstoren.

De Truscott conventie wordt door de Bijbieder toegepast nadat de tegenpartij, na het Openingsbod van zijn partner, een informatie doublet heeft geboden .
Truscott bestaat uit twee conventies:
-Redoublet vervangt het 2 Sans Atout bod (10 ą 11 punten,sans atout verdeling)
-2 Sans Atout vervangt het sprongbod van de Bijbieder in de Openingskleur waarmee hij een sterke Hand(10+ punten/4-kaart troefsteun) aangeeft.

Hiermee komt het sprongbod in de Openingskleur vrij voor het aangeven van een zwakke hand (<10punten) maar met extra troefsteun (5+kaart), teneinde het bieden van de tegenpartij te verstoren.

Verdeelde hand:
Met 10 of meer punten en een verdeelde hand zonder biedbare hoge kleur wordt bij de Truscott conventie redoublet geboden.
Dit Redoublet komt in de plaats van het 2 Sans Atout bod waarmee u 10-11 punten en sans atout verdeling aan geeft.

(voor het bieden van een ongeboden kleur zie:bijbod na volgbod/bijbod na informatie doublet)

Troefsteun
Sterke hand:
Het 2 Sans Atout komt hiermee beschikbaar als Conventioneel bod waarmee u aangeeft over een sterke Hand (10+ punten) en een 4-kaart in de openingskleur van uw partner te beschikken (limietbod).

Zwakke hand:
Het Spronbod in de Openingskleur waarmee u anders een sterke hand aangeeft, komt hiermee beschikbaar om (preėmptief) een zwakke hand (<10punten) en een extra lange kleur in de Openingskleur aan te geven om hiermee het bieden van de tegenpartij te verstoren.

voorbeeld (sterke hand):
Zuid-hand:
V53
AB72
B84
H87

noord oost zuid
opening:1 volgbod:informatie doublet bijbod:2 Sans Atout

Met 2 Sans Atout geeft de Bijbieder aan over een sterke hand (10+ punten) te beschikken met troefsteun aan het Openingsbod van zijn partner.

Door deze conventie wordt het mogelijk om met zwakke handen (<10 punten) en een extra lange kleur in de Openingskleur, partner met een sprongbod te steunen.

voorbeeld (zwakke hand):
Zuid-hand:
H53
BT972
B84
T8

noord oost zuid
opening:1 volgbod:informatie doublet bijbod:3

Met samen weinig punten maar veel troeven kunt u door uw sprongbod het bieden van de tegenpartij verstoren.
Ze zijn gedwongen op een hoog biedniveau naar aansluiting te zoeken waardoor het moeilijker wordt in het juiste contract te komen.