Informatiedoublet


Het doublet was oorspronkelijk bedoeld om te hoge biedingen van de tegenpartij af te straffen. Deze strafdoubletten komen op lagere biedniveau's zelden voor. Op het 1e en 2e biedniveau heeft "doublet" een andere betekenis gekregen.

Informatiedoublet.
Het "informatiedoublet" is een conventioneel bod dat volgt op de Opening of het Bijbod van de tegenpartij van één in een kleur zolang partner nog geen bod heeft gedaan of alleen heeft gepast.
Zodra partner anders heeft geboden dan "pas" vervalt de informatieve functie van het doublet en wordt het een Strafdoublet.

Het Informatiedoublet is bedoeld om partner er van op de hoogte te brengen dat er voldoende puntenkracht is voor een opening maar dat er geen uitgesproken speelsoort is waarin kan worden geopend.
Het Informatiedoublet belooft weinig kaarten in de kleur van de Openaar maar tolerantie voor alle overige niet geboden kleuren.
Een Informatiedoublet biedt geen biedruimte. Er is geen dialoog mogelijk om de juiste fit te achterhalen.

Het Informatiedoublet zegt niet alleen iets, het stelt ook een vraag:"Partner wat is je beste kleur?"
Het verplicht partner zijn langste kaart kenbaar te maken, tenzij de speler na het Informatiedoublet het bod van de Openaar heeft verhoogd.
Partner moet dus bieden, zelfs wanneer hij 0 punten heeft. Past partner dan wordt het informatiedoublet omgezet in een strafdoublet.

Na 1 Sans Atout behoudt "doublet" zijn oorspronkelijke betekenis van "strafdoublet".

Informatiedoublet na Preëmptieve Opening
Voor een behandeling van het Informatiedoublet na het preëmptief bieden klik hier.

Het Informatie doublet wordt zowel met een "zwakke" als met een "sterke" hand toegepast.

Zwak Volgbod:
-Puntenkracht van een Opening (13-17 punten).
-Kort in de kleur van de Openaar (max. doubleton ).
-Tolerantie voor alle niet geboden kleuren. (geen doubleton of singleton in de overige, niet-geboden kleuren)
-Geen uitgesproken lange kleur (5+kaart) waarmee een volgbod kan worden gegeven (tenzij "sterk")

Kaartverdeling Zwak Volgbod:
-minimaal 4+krt lengte in één van de ongeboden hoge kleuren.
-maximaal doubleton in kleur Openaar.
-geen doubleton of singleton in de overige kleuren.
-doubleton in geboden hoge kleur belooft 4-kaart in andere hoge kleur

Kaartverdelingen geschikt voor Informatiedoublet:
-4-4-4-1
-4-4-3-2
-4(HgKl)-3-3-3
-4-3-5(LgKl)-1
-3-3-5(LgKl)-2

Klik hier voor voorbeelden van een "Zwak Volgbod".

Sterk Volgbod
Indien u vanaf 16 punten over een sterk Volgbod beschikt met een lange kleur (5-kaart) of 18/19 punten met een stop in de Openingskleur, biedt u een informatiedoublet in plaats van een volgbod.

Klik hier voor voorbeelden van een "Sterk Volgbod".

Antwoord op het Informatiedoublet:
Partner moet antwoorden, ook al heeft hij 0 punten, tenzij de tegenstander achter het Informatiedoublet een bod doet. In dat geval vervalt de biedplicht. Het antwoord op een Informatiedoublet wordt vrijwillig en belooft dus enige kracht.
Ook wanneer u een 6-kaart heeft in de Openingskleur mag u passen. Het Informatiedoublet wordt hiermee een Srafdoublet

Na een Informatiedoublet is er veelal geen biedruimte voor een dialoog. Ga er vanuit dat partner op uw bod gaat passen.
Antwoord met uw beste kleur. Geef de voorkeur aan een hoge kleur boven een lage kleur als u de keuze heeft.
Heeft u een Sans Atout verdeling dan biedt u eerder Sans Atout dan een Lage Kleur.

opties:
Pas:
•Tegenspeler na het Informatiedoublet heeft geboden:
Met een zeer zwakke hand (geen of een enkele Lage honneur) past u op het Informatiedoublet van uw partner.
•Tegenspeler na het Informatiedoublet heeft niet geboden:
Wanneer u een 6+kaart heeft in de Openingskleur mag u passen. Het Informatiedoublet wordt hiermee een Srafdoublet

Kleur:
•0-7p: beste kleur bieden zonder sprong. (Klik hier voor het antwoord van uw partner op het bieden van uw beste kleur zonder Sprong op zijn Informatiedoublet.)
•8-11p/4-krt: kleur met enkele sprong (niet forcing).
•8-11p/5-krt: kleur met dubble sprong (niet forcing).
•12+p:Cue-bid (forcing). U biedt in de kleur van de tegenpartij. Door te bieden in de kleur van de tegenpartij geeft u aan over voldoende punten te beschikken voor een Manche. Met een Cuebid begint het onderzoek naar de juiste kleur om een Manche te spelen.

Sans Atout:
•6-9p/evenwichtige verdeling met stop in de geopende kleur:1SA.
•10-11p/evenwichtige verdeling met stop in de geopende kleur:2SA.
•12+p: evenwichtige verdeling met Stop in de geopende kleur:3SA

Teruggekaatst Doublet:
•Partner biedt een Volgbod (zonder sprong) of een Informatie Doublet.
•Partner van tegenpartij steunt de Openingskleur van zijn partner.
•U heeft 6 á 7 punten en lengte in de ongeboden kleuren.

Door teruggekaatst te doubleren geeft u aan dat u met twee biedbare kleuren geen keuze kunt maken.
Het verwijst naar de ongeboden kleuren. Door uw hand met een teruggekaatst Doublet aan te duiden, kan partner kiezen uit de kleuren die nog niet waren geboden.
Zie ook:het teruggekaatste doublet

Cue-bid(forcing):
U biedt in de kleur van de tegenpartij. Door te bieden in de kleur van de tegenpartij geeft u aan over voldoende punten te beschikken voor een Manche, zonder te weten in welke speelsoort die gespeeld moet worden. Met een Cuebid begint het onderzoek naar de juiste kleur om een Manche te spelen.
Klik hier voor Cue-biedingen na een Informatie Doublet van partner.

Klik hier voor voorbeelden van antwoorden op een Informatie Doublet.