Teruggekaatst Doublet

Een teruggekaats doublet is een conventioneel antwoord op een volgbod (zonder sprong) of een informatiedoublet van uw parter, terwijl de partner van tegenpartij rechts van u, het Bod van de Openaar (met of zonder sprong) heeft gesteund.
Zie ook het cue-bid indien u het Informatie Doublet terug wilt kaatsen zonder dat de speler rechts van u heeft geboden.

voorbeeld:
noordoostzuidwest
opening:1 -1
-Informatiedoublet
2/3(teruggekaatst) doublet

voorwaarden:
•Partner biedt een Volgbod (zonder sprong) of een Informatie Doublet.
•Partner van tegenpartij steunt de Openingskleur van zijn partner.
•U heeft lengte in de ongeboden kleuren.
•Vanaf 6 7 punten.

Na Volgbod:
Een Teruggekaatst Doublet verwijst naar de ongeboden kleuren. Het toont lengte in de kleuren waarnaar in de voorafgaande biedingen nog niet is verwezen. Door zijn hand met een teruggekaatst Doublet aan te duiden (zonder het biedniveau te verhogen), kan partner kiezen uit de kleuren die nog niet waren geboden.

voorbeeld:
West-hand:
84
HV75
VT86
V64

noordoostzuidwest
opening:1 12/3(teruggekaatst) doublet

Het Teruggekaatste doublet verwijst hier naar lengte in de kleuren en

Voor de volledige bieding:klik hier

Na Informatie Doublet:
Met een voorafgaand Informatie Doublet wordt partner gevraagd zijn beste kleur te bieden. Wanneer de antwoordende hand op het Informatie Doublet twee lange ongeboden kleuren heeft, kaatst deze het verzoek terug naar zijn partner die Informatief doubleerde. Door teruggekaatst te doubleren geeft hij aan dat met twee biedbare kleuren geen keuze kan maken.
Het Teruggekaatste Doublet zegt niet alleen iets, het stelt ook een vraag:"Partner wat is je beste kleur?" Het verplicht partner zijn langste kaart kenbaar te maken.

Het is economisch om op een Teruggekaatst Doublet te reageren met het noemen van de laagtse 4-kaart zodat partner eventueel op het zelfde biedniveau nog naar een andere kleur kan onverstappen.
De hand met het Informatie Doublet biedt na het Teruggekaatste Doublet dan zijn laagste 4-kaart.

Voorbeelden:
West-hand:
842
H5
VT86
HV64

noordoostzuidwest
opening:1 (informatie) doublet2/3(teruggekaatst) doublet

Het Teruggekaatste doublet verwijst hier naar lengte in de kleuren en

Voor de volledige bieding:klik hier.

West-hand:
HV76
H5
VT86
B64

noordoostzuidwest
opening:1 (informatie) doublet2(teruggekaatst) doublet

Teruggekaatste doublet verwijst hier naar lengte in de kleuren en

Voor de volledige bieding:klik hier

West-hand:
V842
HV75
T96
B6

noordoostzuidwest
opening:1 (informatie)doublet2(teruggekaatst) doublet

Het Teruggekaatste doublet verwijst hier naar lengte in de kleuren en

Voor de volledige bieding:klik hier

Geen Teruggekaatst doublet:
noordoostzuidwest
opening:1 -1
-informatie doublet
1(straf)doublet

Nadat de partner van de tegenpartij op het Openingsbod een nieuwe kleur heeft geboden, staat het Teruggekaatste Doublet niet tot uw beschikking.
Doubleert u dan is dit voor straf.
Verder staan de gebruikelijke antwoorden op een volgbod en een informatie doublet tot uw beschikking.

noordoostzuidwest
opening:1 2
3(straf)doublet

Nadat uw partner een volgbod met een sprong heeft gegeven, is een Doublet voor straf.
Voor de overige antwoorden op een Sprong Volgbod:klik hier.