Volgbod
Een Volgbod volgt op het Openingsbod of het Bijbod van de tegenpartij.

Afhankelijk van het biedverloop zijn er verschillende soorten volgbiedingen:
•Volgbod na Opening in een kleur.
•Volgbod na één Sans Atout Opening.
•Volgbod na de preëmptieve Opening.
•Het "competitieve" Volgbod.

Volgbod na Opening in een kleur
Er zijn een aantal reden voor een Volgbod na de Opening en het eventuele Bijbod van de tegenpartij:
-Sluiten van een contract
-Bieden van een uitkomst aan partner
-De biedingen van de tegenpartij verstoren.

Sluiten van een contract
Een Volgbod ten behoeve van het sluiten van een contract kan bestaan uit:
-Reëel bod.
-informatie doublet.

Reëel bod:
Een reëel Volgbod kan bestaan uit:
-Volgbod in een kleur.
-Volgbod in Sans Atout.

•Volgbod in een kleur:
De eisen die aan een Volgbod in een kleur worden gesteld betreffen eerder het aantal slagen dan het aantal punten waarover u beschikt.
Voor een Volgbod dient u te beschikken over:
-Een goede 5+kaart.
-(afhankelijk van de kwetsbaarheid) hoogstens 2 à 3 down slagen.

Voor een toelichting op het Volgbod in een kleur klik hier

Voor de antwoorden op een Volgbod in een kleur klik hier

•Volgbod in Sans Atout:
Een 1 Sans Atout volgbod heeft dezelfde betekenis als een opening in 1 Sans Atout: 15-17 punten, evenwichtige verdeling.
De enige extra eis is dat er een dekking in de kleur van de tegenpartij aanwezig is.
Voor voorbeelden van het Volgbod in Sans Atout klik hier

Informatiedoublet:
Zonder uitgeproken lange kleur of wanneer u te sterk bent voor een Volgbod kunt u ipv een Volgbod een Informatiedoublet bieden. Met een Informatiedoublet vraagt u uw partner zijn beste kleur te noemen.
Een Informatiedoublet is een conventioneel bod waarmee u:
•aangeeft over openingskracht (minimaal 13 punten) te beschikken zonder dat u een uitgesproken lange kleur heeft waarmee u een volgbod zou kunnen doen.
•over een sterke Opening beschikt vanaf 16 punten met een lange kleur (5-kaart) of 18/19 punten met een stop in de Openingskleur.
Voor een uitgebreide behandeling van het Informatie Doublet klik hier

Bieden van een uitkomst aan partner:
Soms kan door een juiste uitkomst het contract van de tegenpartij down worden gespeeld.
Ook wanneer uw kaarten niet voldoen aan de genoemde voorwaarden, kunt u door middel van een Volgbod uw partner informeren over een gewenste uitkomst.
Voor een toelichting op het Uitkomst Volgbod klik hier

Bieden van de tegenpartij verstoren
Door een Volgbod ontneemt u de tegenpartij biedruimte.
De tegenpartij wordt verhinderd informatie uit te wisselen om tot het juiste contract te komen.
Het mag duidelijk zijn dat een dergelijk Volgbod niet zonder risico's is. Kwetsbaar zult u om deze reden minder snel een Volgbod plaatsen dan wanneer u niet kwetsbaar bent.
Voor een toelichting op het Volgbod om biedruimte weg te nemen bij de tegenpartij klik hier

Volgbod na één Sans Atout Opening.
Het bieden van een Volgbod na een één Sans Aout opening is vergelijkbaar met het bieden van een Volgbod na een één in een kleur Opening met dien verstande dat het Informatiedoublet vervalt.
Na een Sans Atout opening door tegenpartij is een Doublet voor straf en belooft een sterke hand: ten minste de kracht van een Sans Atout-opening en een goede uitkomstkleur.

Volgbod na de preëmptieve Opening.
Voor uw opties na een Preëmptieve Opening klik hier

Het "competitieve" Volgbod
Door een Competitief Volgbod kunt u voorkomen dat de tegenpartij op een laag niveau een deelscore contract kan afsluiten.
Voor een overzicht van het "competitieve" bieden klik hier