Competitief bieden


Dikwijls is duidelijk welk van beide partijen de overhand heeft tijdens het bieden. Zij beschikken over de meeste punten en kunnen het contract afsluiten. Soms liggen de krachtsverhoudingen minder duidelijk.
Beide partijen beschikken min of meer over een gelijk aantal punten zonder dat bij voorbaat vaststaat welk van beide partijen zal "spelen".
Zelfs wanneer u de minderheid van de punten heeft (18 om 22) kunt u door Competitief te bieden het contract alsnog naar u toe halen of de tegenpartij dwingen op een hoger niveau een contract af te sluiten waardoor ze down gaan.
Wanneer de tegenpartij op een deelscore afstevent, kan het raadzaam zijn om aan het bieden deel te nemen door alsnog een bod uit te brengen.
Door u afzijdig te houden tijdens het bieden kan de tegenpartij op een laag niveau een contract af sluiten terwijl u een betere score had kunnen halen door zelf te spelen.

Wanneer de tegenpartij als laatste heeft geboden en het bieden op een laag niveau dreigt uit te sterven, kunt u achteraf Competitief bieden als reeds twee maal is gepast op een bod van de tegenpartij. U kunt ook reeds op voorhand Competitief bieden als een bod van de tegenpartij dreigt te worden uitgepast.
-Competitief bieden kan op de 1e hand ontstaan, direct na het laatste bod van de tegenpartij als op het laatste bod van de tegenpartij dreigt te worden gepast.
-Competitief bieden kan op de 3e hand ontstaan als na het laatste bod van de tegenpartij twee maal is gepast.

Wanneer de tegenpartij als laatste heeft geboden en er twee maal is gepast of wanneer dit dreigt te gebeuren kunt u besluiten alsnog aan het bieden deel te nemen ondanks dat uw kaarten niet aan de voorwaarden voldoen voor een dergelijk bod.

Eerst passen daarna bieden.
Door in de eerste ronde te passen en pas daarna aan het bieden deel te nemen weet uw partner dat uw kaarten niet sterk genoeg zijn om direct aan het bieden deel te nemen.
U geeft aan dat u in eerste instantie niet sterk genoeg was voor een bod maar dat u in het gevecht om de Deelscore met minder genoegen neemt om u alsnog in de bieding te kunnen mengen.

"Zij een Fit, wij een Fit":
Als de punten min of meer gelijk over beide partijen zijn verdeeld zult u eerder Competitief bieden als de tegenpartij een Fit heeft gevonden dan wanneer dit niet het geval is.
De kaartverdeling van de partners van de tegenpartij sluit op elkaar aan. Ze hebben een fit gevonden.
Wanneer de tegenpartij een Fit heeft gevonden vergroot dit de kans dat u in een andere kleur aansluiting vindt bij uw partner.
Doordat zij "lang" zijn in een kleur neemt de kans toe dat u de meerheid van de kaarten heeft in één van de andere kleuren.
Met een Fit zult u op het 2e biedniveau altijd bieden, op het 3e biedniveau alleen als u samen minimaal 9 troeven heeft.

"Zij geen Fit, wij geen Fit":
De kaartverdeling van de partners van de tegenpartij sluit niet op elkaar aan. Ze hebben geen Fit.
Tenzij de tegenpartij op de Opening van zijn partner heeft gepast, is er geen reden Competitief te bieden als de tegenpartij geen Fit heeft gevonden. Wanneer de door de tegenpartij geboden kleuren onbeantwoord zijn gebleven doordat er op is gepast of op het 1e biedniveau Sans Atout is geboden zijn de kaarten blijkbaar zo verdeeld dat de kans op een Fit is geslonken.
Het ontbreken van een Fit bij de tegenpartij duidt er doorgaans op dat de kaarten in alle kleuren over alle vier de spelers zijn verdeeld.

Voorwaarden:
Hoewel er andere voorwaarden gelden, is ook het Competitief bieden aan regels gebonden.
Er worden andere voorwaarden gesteld dan aan het normale bieden. De eisen voor het uitbrengen van een bod worden naar beneden bijgesteld. Wanneer u anders zou passen, besluit u op grond van het biedverloop te bieden .
U besluit Competitief te bieden wanneer op grond van het biedverloop blijkt dat de punten over beide partijen min of meer gelijk zijn verdeeld (18-20 om 22-20).
Ongeacht de mogelijkheid uw kaarten op te waarderen dient u gezamenlijk met uw partner over minimaal 17 à 18 punten te beschikken om Competitief te kunnen bieden.

Algemeen:
•Om met een Fit op het 2e biedniveau te kunnen bieden heeft u samen 8 troeven nodig.
•Om met een Fit op het 3e biedniveau te kunnen bieden heeft u samen 9 troeven nodig.

Kwetsbaarheid:
De mogelijkheid om Competitief te bieden hangt af van uw kwetsbaarheid.
Door met minder sterke kaarten dan gebruikelijk een bod uit te brengen is het risico dat u down gaat groter.
Afhankelijk van uw kwetsbaarheid kunt u zich down-slagen veroordelen indien een deelscore contract door de andere partij zou zijn gehaald.
Uit bijgaande tabel blijkt hoeveel down-slagen u zich kunt veroorloven bij een bepaald Deelscore-contract gehaald door de andere partij:Klik hier

Opwaardering:
De mogelijkheid om Competitief te bieden hangt tevens af van de mogelijkheid uw kaarten op te waarderen.
Wanneer u de mogelijkheid heeft uw kaarten op te waarderen kunt u met minder punten toe om Competitief te herbieden.
Klik hier om uw kaarten op te waarderen aan de hand van uw kaartverdeling.

Situaties:
Er zijn een aantal situaties te onderscheiden waarin u kunt overwegen `Competitief` te bieden.
Zowel tijdens de Herbieding, het Bijbod als het Volgbod kan er Competitief worden geboden.

Herbieding:
•Na een Volgbod door het andere paar nadat u heeft geopend. Uw partner heeft wel/niet bijgeboden.
 
Opening
 
  Herbieding (Competitief)  
Pas Volgbod
<15 punten
 
Pas
 
Volgbieder heeft minder dan 15 punten (anders zou hij sterk hebben geboden.
Bijbod:
•Op de 1e hand na Volgbod. Uw partner heeft geopend/herboden. Speler rechts van u biedt een Volgbod.
•Op de 3e hand na Volgbod. Uw partner heeft geopend/herboden. Speler links van u biedt een Volgbod waarop twee maal wordt gepast.

Volgbod:
•Op de 3e hand na Opening. Na Opening door het andere paar. Er wordt twee maal gepast.
•Op de 3e hand na Bijbod. Na Bijbod bij Opening door het andere paar. Er wordt twee maal gepast.

Antwoord op Volgbod:
•Op de 1e hand na Bijbod. Uw partner heeft Volgbod geboden na opening door het andere paar. Speler rechts van u biedt een Bijbod.
•Op de 1e hand na Herbieding. Uw partner heeft Volgbod geboden na Bijbod van het andere paar. Speler rechts van u Herbiedt na Volgbod van uw partner.

Competitieve Herbieding na Volgbod:
Partner heeft niet bijgeboden:
Nadat u opende, bood de speler rechts van u een Volgbod of antwoordde op een Volgbod van de speler links van u. U partner heeft niet bijgeboden, hetzij omdat hij hiervoor te zwak was, hetzij omdat hij geen geschikte kaartverdeling had voor een negatief doublet.

Partner heeft bijgeboden:
Nadat u opende heeft uw partner bijgeboden waarop de speler rechts van u een Volgbod bood of antwoordde op een Volgbod van zijn partner.

Herbieding zonder Bijbod. Herbieding met Bijbod
 Noord:
1)Opening
5)Herbieding(Competitief)
  Noord:
1)Opening
5)Herbieding(Competitief)
 
West
4)(Antw.)Volgbod
          Oost
2)(Volgbod)
West
4)(Antw.)Volgbod
          Oost
2)(Volgbod)
 Zuid
3)Pas
   Zuid
3)Bijbod
 
Na uw Opening biedt de speler rechts van u een Volgbod (antwoordt op een Volgbod) zonder dat partner heeft bijgeboden. Na uw Opening biedt de speler rechts van u een Volgbod (antwoordt op een Volgbod) nadat uw partner heeft bijgeboden.
Toelichting
Toelichting

Competitief Bijbod:
Het Competitief Bijbod wordt actueel op het moment dat:
•uw partner heeft geopend. De tegenpartij rechts van u biedt een Volgbod (op de 1e Hand na het Volgbod).
•u kwetsbaar bent en uw partner zijn kracht heeft getoond door na een Volgbod te herbieden.
•de tegenpartij een fit heeft gevonden.

Herwaardering.
In deze stuaties kunt u een Bijbod bieden indien u beschikt over:
•Steun Openingskleur:0-5 punten/4+kaart in Openingskleur (4-4 fit)
•Nieuwe kleur:0-5 punten/6+kaart.

1e Hand na Volgbod 3e Hand na Volgbod
Competitief bod 1e biedronde Competitief bod 2e biedronde
 Noord:
1)Opening
  Noord:
1)Opening
5)Pas
 
West          Oost
2)Volgbod
West
4)(antw)Volgbod
          Oost
2)Pas/(Volgbod)
6)Pas
 Zuid
3)Bijbod
(Competitief)
   Zuid
3)Pas
7)Bijbod
(Competitief)
 
1e biedronde:
Uw partner heeft geopend.
De tegenpartij rechts van u biedt een Volgbod waarop u met <6 punten Competitief bijbiedt.
2e biedronde
Uw partner heeft geopend waarop u met <6 punten past.
De tegenpartij links van u biedt een Volgbod (of antwoordt op Volgbod partner) waarop twee maal wordt gepast.
Toelichting
Toelichting
Competitief bod 2e biedronde
 
 Noord:
1)Opening
5)Herbieding
 
West:
4)Volgbod
          Oost
2)Pas
6)Antw. Volgbod
 Zuid
3)Pas
7)Bijbod (Competitief)
 
2e biedronde:
Uw partner heeft geopend waarop u met <6 punten past.
De tegenpartij links van u biedt een Volgbod waarop uw partner kan Herbieden. De tegenpartij rechts van u verhoogt het Volgbod van zijn partner waarop u met <6 punten Competitief bijbiedt.
Toelichting

Competitief Volgbod:
Het Competitief Volgbod wordt actueel op het moment dat:
•Op de 3e hand na Opening. Na Opening door andere paar. Er wordt twee maal gepast.
•Op de 3e hand na Bijbod. Na Bijbod bij Opening door andere paar. Er wordt twee maal gepast.

Herwaardering:
In deze stuaties kunt u een Volgbod bieden indien u beschikt over:
•Volgbod in een kleur:
-8-13 punten ook met een "minder sterke" 5-kaart.
-6-13 punten ook met een "minder sterke" 6-kaart.
•Volgbod in Sans Atout:11-14 punten en een regelmatige verdeling met dekking in de openingskleur van de tegenpartij.
•Zie ook het Heropenings Doublet:vanaf 10 punten en kort in de Openingskleur van de tegenpartij.

3e Hand na Opening 3e Hand na Bijbod
 Noord:
1)Opening
  Noord:
1)Opening
5)Pas
 
West
4)Volgbod
(Competitief)
          Oost
2)Pas
West
4)Pas
          Oost
2)Pas
6)Volgbod
(Competitief)
 Zuid
3)Pas
   Zuid
3)Bijbod
 
Na de Opening van het andere paar wordt er twee maal gepast. Na het Bijbod bij de Opening van het andere paar (Fit) wordt er twee maal gepast.
Toelichting
Toelichting

Competitief Bijbod bij Volgbod partner:
Het Competitief Bijbod bij een Volgbod wordt actueel op het moment dat:
•Op de 1e hand na Bijbod. Uw partner heeft Volgbod geboden na Opening door andere paar. Speler rechts van u biedt een Bijbod.
•Op de 1e hand na Herbieding. Uw partner heeft Volgbod geboden na Bijbod van andere paar. Speler rechts van u Herbiedt na Volgbod van uw partner.

Herwaardering.
In deze stuaties kunt u Bijbieden bij een Volgbod indien u beschikt over:
•Met 0-6 punten de kleur van het Volgbod met een 3-kaart (5-3 Fit) steunen.
•Met 6-9 punten de kleur van het Volgbod met een 2-kaart (5-2 Fit) steunen.
•Met <10 punten en een 6-kaart:nieuwe kleur te bieden.
•Met <10 punten en een Sans Atout verdeling/extra dekking in de Openingskleur:Sans Atout bieden.
•Zie ook het competitieve doublet.

1e Hand na Bijbod 1e Hand na Herbieding
 Noord:
1)Opening
  Noord:
1)Opening
5)Herbieding
 
West
4)(competitief) Antw. Volgbod
          Oost
2)Volgbod
West
4)Volgbod
          Oost
2)Pas
6)(competitief) Antw.Volgbod
 Zuid
3)Bijbod
  Zuid
3)Bijbod
 
Direct na het Bijbod bij de Opening van het ander paar.
Partner heeft Volgbod geboden.
Direct na de Herbieding andere paar.
Partner heeft Volgbod geboden.
Toelichting
Toelichting

Geen Competitief bod
Geen beschermend bod indien:
-u kracht heeft in de kleur van de Opening.
-de tegenpartij geen Fit heeft ontdekt.

Kracht in de Openingskleur.
West-hand:
V9
AB92
B952
975

noord oost zuid west
opening:1 pas paspas

West heeft vooral kracht in de openingskleur van de tegenpartij waardoor hij afziet van een Heropeningsdoublet . Hij heeft geen uitgesproken kleur voor een volgbod en past.

Tegenpartij geen fit:
Oost-hand:
V9
AB92
B952
975

noord oost zuid west
Opening:1 pas Bijbod:1 Sans Atoutpas
pas pas   

Uit het biedverloop valt op te maken dat de puntenkracht minstens gelijk verdeeld is over beide partijen.
De tegenpartij heeft geen aansluiting gevonden in een troefkleur. U heeft geen enkele aanwijzing dat uw hand en die van uw partner op elkaar aansluiten. Het is denkbaar dat de tegenpartij de meerderheid van de kaarten heeft in uw beide lange kleuren: en .

U past als de tegenpartij na één of meerdere kleuren te hebben genoemd, in een lage Sans Atout deelscore terecht komt.

Eventueel kunt u met uw partner afspreken dat een doublet na een Sans Atout deelscore contract van de tegenpartij een strafdoublet is.