Heropeningsdoublet

Met een Heropeningsdoublet kunt u de bieding "open" houden als het andere paar op het punt staat op een laag niveau een contract af te sluiten. Er wordt gedoubleerd door de speler die als laatste gaat passen alvorens een contract van de tegenpartij definitief wordt.
Hiermee voorkomt u dat de bieding op een laag niveau dreigt uit te sterven. Het is een competitief bod waarmee u uw partner in de gelegenheid stelt alsnog in de bieding te komen nadat uw partner in de 1e biedronde reeds heeft gepast. U biedt doublet om alsnog een fit te vinden en rekent daarbij op punten bij uw partner.

Er zijn twee situaties denkbaar waarin u gebruik kunt maken van het Heropeningsdoublet:
Doubleren van de Opening.
Hun Opening in een kleur dreigt te worden "uitgepast" (eventueel na steun door zijn partner). Door een Heropenings doublet tracht u het andere paar hun contract te ontnemen door uw partner alsnog in de gelegenheid te stellen een bod uit te brengen.
Doubleren van het Volgbod.
Nadat u opende kon uw partner door een Volgbod van de tegenpartij niet bieden. Het Volgbod van de tegenpartij na uw Opening dreigt te worden "uitgepast". Door een Heropenings doublet neemt u uw partner in bescherming nadat hij eerder verhinderd was te bieden na een Volgbod door het andere paar.

Na Sans Atout behoudt "doublet" zijn oorspronkelijke betekenis van "strafdoublet".

Doubleren van de Opening
Opening tegenpartij wordt uitgepast (eventueel na steun van zijn partner).
Hoewel u minder punten hoeft te hebben, gelden voor een Heropenings Doublet van de Opening vergelijkbare voorwaarden als voor een informatie doublet.
Voorwaarden Heropeningsdoublet:
•10+ punten.
•Weinig kaarten in de kleur van de Openaar, minimaal 3-kaart in de overige niet geboden kleuren.

Het HeropeningsDoublet gaat uit van een gelijkmatige kaartverdeling waarbij u kort bent in de kleur van de tegenpartij.
Kaartverdelingen geschikt voor Heropenings doublet:
-4-4-4-1
-4-4-3-2
-4(HgKl)-3-3-3
-4-3-5(LgKl)-1
-3-3-5(LgKl)-2

U biedt een Heropeningsdoublet als u het zich kunt veroorloven uw partner de speelsoort te laten kiezen. Zo niet, dan bent u aangewezen op andere vormen van competitief bieden of moet u passen.

Opening tegenpartij wordt uitgepast:
West heeft de volgende kaarten tot zijn beschikking:
HB63
VB75
H82
65

noord oost zuid west
Opening:1 Pas Bijbod:PasVolgbod:HerOp.Doublet

Hoewel zijn hand niet voldoet aan de voorwaarden voor een informatie doublet besluit West beschermend te bieden door middel van een Doublet.
Zuid past op het Openingsbod van zijn partner. West verwacht punten bij zijn partner nu Zuid blijkbaar onvoldoende punten heeft om zich in de bieding te mengen.
Nu de puntenkracht verdeeld lijkt, biedt West een Heropeningsdoublet.
Zijn kaartverdeling stelt West in staat partner zijn beste kleur te laten noemen.
West is kort in de Openingskleur en zijn kaarten zijn gelijkmatig zijn verdeeld over de overige 3 kleuren. Hij kan zich veroorloven zijn partner de speelsoort te laten kiezen. Hij kan elk bod van zijn partner verdragen.
Hij heropent de bieding met een Doublet om zijn partner alsnog in de gelegenheid te stellen in de bieding te komen.

Voor een toelichting op de antwoorden op het Heropeningsdoublet:Klik hier

Opening tegenpartij na Bijbod bij Opening wordt "uitgepast".
("Zij een fit, wij een fit".)
Na in de 1e biedronde te hebben gepast, kunt u door een "heropeningsdoublet" de bieding "open" houden als de tegenpartij in een laag contract dreigt te komen.

Oost-hand:
VT97
H753
74
HV2

noord oost zuid west
opening:1 Pas bijbod:2Pas
PasHerOp.Doublet  

De tegenpartij vindt een Fit, maar Noord past in de 2e biedronde op het Bijbod van zijn partner in Zuid.
Paar Oost-West kunnen evenveel of zelfs meer punten hebben.
Nadat er twee keer gepast is op het Bijbod van Zuid, houdt Oost de bieding open door te doubleren.
Hij stelt zijn partner in West alsnog in de gelegenheid een bod te doen om zo een Fit te ontdekken. Wanneer Noord-Zuid alsnog hun bod verhogen naar 3 kan dit gemakkelijk down gaan.

Voor een toelichting op de antwoorden op het Heropeningsdoublet:Klik hier

Geen Heropeningsdoublet.
Geen Heropeningsdoublet indien:
-u kracht heeft in de kleur van de Opening.
-de tegenpartij geen Fit heeft ontdekt.

Kracht in de openingskleur.
West-hand:
V9
AB92
B952
975

noord oost zuid west
opening:1 Pas PasPas

West heeft vooral kracht in de openingskleur van de tegenpartij waardoor hij afziet van een Heropeningsdoublet . Hij heeft geen uitgesproken kleur voor een volgbod en past.

Tegenpartij geen fit:
Oost-hand:
V9
AB92
B952
975

noord oost zuid west
opening:1 Pas 1 Sans AtoutPas
Pas Pas / (straf)doublet   

Uit het biedverloop valt op te maken dat de puntenkracht minstens gelijk verdeeld is over beide partijen.
Noord/Zuid hebben geen aansluiting gevonden in een troefkleur. Oost heeft geen enkele aanwijzing dat zijn hand en die van zijn partner op elkaar aansluiten. Het is denkbaar dat de tegenpartij de meerderheid van de kaarten heeft in zijn beide lange kleuren: en .
Oost past als de tegenpartij na één of meerdere kleuren te hebben genoemd, in een lage Sans Atout deelscore terecht komt.

Eventueel kunt u met uw partner afspreken dat een doublet na een Sans Atout deelscore overeenkomst van de tegenpartij een strafdoublet is.
Voor een voorbeeld: klik hier.

Doubleren van een Volgbod.
Nadat u opende wordt het Volgbod van de tegenpartij "uitgepast". Partner kon na een Volgbod van de tegenpartij niet bieden.
Voor een Heropenings doublet dient u te overwegen of uw partner niet kon bijbieden vanwege zijn kaartverdeling of niet wilde bijbieden vanwege zijn puntenkracht.
Hij kan om twee redenen hebben gepast:
•Hij was te zwak voor een Bijbod.
•Zijn kaart was niet geschikt voor een "Negatief Doublet" vanwege:
-Lengte in de kleur van het Volgbod.
-Geen lengte in één van de voor een Negatief Doublet vereiste ongeboden kleuren.

In de regel biedt u een Heropningsdoublet om uw partner te beschermen als u een Singleton of Doubleton heeft in de Volgkleur. (Met alleen een Renonce kunt u beter afhankelijk van uw waarden op een ander wijze bieden).
U mag aannemen dat uw partner gedwongen paste (straf pas) omdat hij gehinderd door het bieden van een Volgbod, geen geschikte kaartverdeling heeft voor een negatief doublet.
Het Her-Openingsdoublet krijgt een Informatief karakter als uw partner geen geschikte kaartverdeing heeft om het Volgbod down te spelen maar zijn beste kleur biedt.
Daar staat tegenover dat met 3 of meer kaarten in de kleur van het Volgbod uw partner uit zwakte zal hebben gepast. Voor het heropenen van de bieding bent u aangewezen op de waarden die u in uw hand heeft. Zie het competitief bieden na een Volgbod.

Zuid heeft de volgende kaarten tot zijn beschikking:
Zuid
voorbeeld 1 voorbeeld 2
H87
V5
HBT82
B65
H87
V5
B92
BT865

voorbeeld 1:
noord oost zuid west
opening:1 volgbod:2 (Straf)pasPas
herbieding:HerOp.dblPasPasPas
Zuid is na een Volgbod van de tegenpartij verhinderd om te bieden. Hij heeft 8-11 punten maar geen 5+kaart om op het 2e biedniveau te bieden. Hij heeft geen 4-kaart in de ongeboden kleur voor een negatief doublet.
Hij heeft kracht in de kleur van het Volgbod en wil de tegenpartij gedoubleerd down spelen. Doublet is echter informatief en dwingt partner te bieden. Zuid past.
Noord houdt de bieding open met een Heropeningsdoublet.
Partner in Zuid past en maakt er een Strafdoublet van door te passen.
Voor een toelichting zie:strafpas

voorbeeld 2:
noord oost zuid west
opening:1 volgbod:2 PasPas
herbieding:HerOp.dblPas3Pas
Zuid is verhinderd om te bieden. Hij is na een hinderlijk Volgbod met 7 punten niet sterk genoeg om zijn 5-kaart op het 2e biedniveau te bieden (zie:bieden na een Volgbod) en heeft geen 4-kaart in de ongeboden kleur voor een negatief doublet. Zuid past.
Noord houdt vervolgens de bieding open met een Heropeningsdoublet.
Zuid heeft nu alsnog de mogelijkheid zijn lange kleur te bieden en biedt:3