Strafdoublet

Een Strafdoublet wordt gegeven wanneer een speler van mening is dat de tegenpartij zijn contract niet zal halen.
Het gedoubleerd down spelen van de tegenpartij levert extra punten op. Afhankelijk van de kwesbaarheid, levert de eerste gedoubleerde downslag al meteen minstens 50 punten extra op.

Zoals aangegeven bij het doublet komt het Strafdoublet op een lager biedniveau zelden voor, tenzij er Sans Atout is geboden.
Ongeacht het biedniveau is een Doublet na een Sans Atout Opening of een Sans Atout Volgbod steeds voor straf.
Andere doubletten op het deelscore niveau hebbben een informatief karakter. Pas wanneer een Manche wordt geboden door de tegenpartij krijgt een Doublet het karakter van een Straf Doublet.
Een Strafdoublet onderscheidt zich van andere doubletten doordat partner geacht wordt hierop te passen. Alle overige doubletten houden de bieding "open".

Wanneer:
U kunt een Bod doubleren indien u:
-geen steun heeft voor het Bod van partner.
-geen goede eigen kleur heeft.
-samen met uw partner de meerderheid van de punten heeft.
-uw hand voldoet aan de "regel van 6".

"regel van 6":
Om met succes een bod van het andere paar te kunnen doubleren dient uw aantal troeven in de vijandelijke kleur + het biedniveau van het Volgbod: het getal 6 te bedragen.
-Doubleren van een bod op 1e biedniveau vraagt om 5 troeven in de vijandelijke kleur.
-Doubleren van een bod op 2e biedniveau vraagt om 4 troeven in de vijandelijke kleur.
enz.
Hoe hoger het andere paar heeft geboden des te minder troeven u nodig heeft om te kunnen doubleren.

Voor de uitzondering:klik hier

Ook van het antwoord op de vraag of u voor of na de speler zit die het contract speelt, hangt af of u doubleert.
Indien de doubleerder na de "sterke hand" zit vergroot dit de kans dat de tegenpartij down gaat.
De tegenpartij kan dan niet snijden op de hoogste kaarten van de doubleerder.

Bij de keus of u zelf wilt spelen dan wel de tegenstander wilt doubleren kan de kwetsbaarheid doorslaggevend zijn.Doubleren heeft pas dan de voorkeur als dit voor uw score aantrekkelijk is.
Uit de scoretabel blijkt wanneer het aantrekkelijker kan zijn iemand down te spelen dan zelf een deelscore contract te halen.
Gezien de de hoogte van de Manche premies (300/500 punten) is het halen van een manche contract doorgaans aantrekkelijker dan het andere paar een paar slagen down te spelen.

Doubleren Opening
Doublet na Opening in een kleur:
Doublet na de Opening in een kleur is vrijwel steeds "informatief". Zie hiervoor het informatie doublet .

Doublet na Opening in Sans Atout:
Na een Sans Atout Opening door tegenpartij is een Doublet voor straf en belooft een sterke hand: ten minste de kracht van een Sans Atout-opening en een goede uitkomstkleur.
Voorbeelden van Strafdoubletten na de Sans Atout Opening:klik hier

Doubleren Volgbod:
Doublet na Volgbod in een kleur:
Tenzij uw partner heeft geopend in Sans Atout, heeft ook het Doublet na een Volgbod in een kleur een informatief karakter.Zie hiervoor het negatieve doublet.
U bent aangewezen op strafpas op een Volgbod in een kleur voor straf te doubleren.

Uitzonderingen:
-Doubleren van een Volgbod is voor straf als door partner in de 2e biedronde tijdens de Herbieding is geboden.
-Doubleren van een Volgbod in een kleur van de tegenpartij is voor straf als partner in Sans Atout heeft geopend.

Voor een toelichting op het strafdoublet na een Volgbod in een kleur:klik hier

Doublet na Volgbod in Sans Atout:
-Na een Opening in een kleur van partner is het doubleren van een Sans Atout Volgbod door de tegenpartij voor Straf.
Klik hier voor de toelichting.

-(Re)Doublet na een Informatiedoublet:
Door een Informatiedoublet van de tegenpartij te redoubleren wordt de tegenpartij gedwongen te bieden.
Voor het geredoubleerd down spelen van een bod van de tegenpartij na hun Informatie Doublet:klik hier

Doubleren Bijbod:
Tenzij uw partner na de Opening van de tegenpartij een Volgbod heeft geboden, heeft ook het Doublet na een Bijbod van de tegenpartij een informatief karakter.
Alleen wanneer uw partner heeft geboden met een Volgbod is een Doublet na het Bijbod van de tegenpartij voor straf, ongeacht of het Bijbod van de tegenpartij in Sans Atout of in kleur is.
Voor een toelichting:klik hier

Uitzonderingen:
-Indien u in een eerdere biedronde paste kunt u afwijkend van bovenstaande regel een Bijbod van de tegenpartij in Sans Atout voor straf doubleren, ook zonder dat er door uw partner reeds is geboden.
Voor een toelichting:klik hier

-Doubletten na een Bijbod van de tegenpartij, voorafgegaan door een informatie doublet van partner zijn teruggekaatste doubletten

Doublet na Manche:
Na een Manche contract van de tegenpartij is een doublet altijd een strafdoublet.

Antwoord partner op Strafdoublet:
Op een Strafdoublet zal partner doorgaans passen tenzij zijn Hand ongeschikt is om de tegenpartij gedoubleerd tegen te spelen.
Indien hij een uitgesproken lange kleur heeft en weinig kaarten in de kleur van de tegenpartij, kan hij het doublet van zijn partner ongedaan maken door alsnog een bod te doen.
Voor voorbeelden: klik hier