Speeltechniek.

Speeltechniek bestaat uit de vaardigheden die een speler heeft om een eenmaal vastgesteld contract te kunnen halen of het contract van de tegenpartij juist down te spelen.
Speeltechniek bestaat uit spelen en tegenspelen.

Spelen:
Doel van het spelen is het vastgestelde contract te halen. De leider van het spel staan een aantal technieken tot zijn beschikking om zijn contract te halen.
Alvorens deze technieken toe te passen stelt hij een speelplan op.
Afhankelijk van het soort contract dat er is afgesloten, bestaan er twee soorten speelplannen:
speelplan Troefcontract
speelplan Sans Atout contract

In Bridge zijn spelsituaties herkenbaar aan de kaartcombinaties die u heeft en de wijze waarop deze over de Handen van de Dummy en de Leider zijn verdeeld.
Voor veel voorkomende kaartcombinaties en spelsituaties: klik hier.

Tegenspelen:
Doel van het tegenspelen is het down spelen van de tegenpartij.
Tegenspelen bestaat uit een aantal onderdelen:
•Uitkomst 1e Hand
2e Hand na Uitkomst Leider.
3e Hand na Uitkomst Medespeler.
Signaleren

Communicatie:
Zowel voor het spelen als het tegenspelen dient u oog te hebben voor de "communicatie" tussen de verschillende handen.
Voor het onderwerp Communicatie:klik hier

Kaartcombinaties:
Heer
Vrouw,Boer
Vrouw
Aas,Boer (Bath Coup).

Spelsituaties;
Safety Play
Safety Play (Troef contract)
Snijden
Troeven trekken
Honneur op Honneur