Speelplan Sans Atout contract.

In tegenstelling tot het troefcontract, gaat u bij het Sans Atout Contract niet uit van de slagen die u verliest maar van de slagen die u wint, uw vaste slagen.

Speelplan:
1)Tel uw vaste slagen.
2)Tel de slagen die u tekort komt om het contract te maken.
3)Bepaal in welke kleur u slagen kunt ontwikkelen: de "werkkleur".

Indien u een Sans Atout contract speelt na een Volgbod door het andere paar, telt u niet alleen uw vaste slagen maar ook het aantal keren dat u van slag moet om uw kleuren vrij te spelen en het aantal stops die u heeft in de kleur van het Volgbod.
Voor een speelpan Sans Atout contract na een Volgbod:klik hier

Vaste slagen:
Vaste slagen zijn de slagen die u kunt maken doordat u over de hoogste kaarten in het spel kunt beschikken, te beginnen met het Aas en alle aansluitende kaarten daaronder.
Klik hier voor een Voorbeeld van Vaste Slagen.

Werkkleur.
Werkkleur is de kleur waarin u de meeste slagen kunt ontwikkelen.
Dikwijls zult u naast de slagen die u zeker heeft, extra slagen kunnen maken door deze te ontwikkelen. De kleur waarin u de meeste slagen kunt maken is uw "werkkleur".
Wanneer u in meerdere kleuren slagen kunt ontwikkelen, heeft het de voorkeur één werkkleur te kiezen, in het algemeen de kleur waarin u de meeste extra slagen kunt maken.

Keuze van de werkkleur:
De keuze van uw werkkleur hangt niet alleen af van het aantal slagen dat u ermee kunt kunt maken maar ook van de risico`s die u loopt door de kleur te ontwikkelen.
Het ontwikkelen van een kleur brengt een aantal risico`s met zich mee zoals:
•Verstoorde communicatie.
•Onvoldoende stops in de kleuren.

Verstoorde Communicatie:
Onder "communicatie" wordt verstaan dat de Hand die aan slag is, de hoogste kaarten (Entréé's) in de andere Hand kan benutten om die zijde aan slag te laten komen. Het ontbreken van "entree's" verstoort de Communicatie.
Wanneer het ene spelerspaar Communicatie tot stand brengt, zal het andere spelerspaar proberen die Communicatie te verstoren. Door het verstoren van de Communicatie tussen de handen van het andere paar kunt u voorkomen dat het andere paar in een kleur aan slag komt.
Klik hier voor het onderwerp Communicatie.

Onvoldoende Stops in de kleuren.
Een Werkkleur kunt u alleen ontwikkelen door van slag te gaan. Wanneer u onvoldoende opvang heeft in de overige kleuren kan het andere paar zijn kleur ontwikkelen waardoor u down gaat. Het aantal stops dat u in uw Niet-Werkkleuren heeft dient groter te zijn dan het aantal keren dat u van slag moet om uw kleuren te ontwikkelen die nodig zijn voor het maken van uw contract.
U heeft één Stop nodig om aanslag te komen na de uitkomst van het andere paar. Vervolgens dient u voor elke keer dat u van slag moet om een een kleur vrij te spelen een Stop te hebben in de kleur van de tegenpartij om weer aan slag te komen.
Klik hier voor een toelichting op de Opvang in uw kleuren.

Technieken voor het ontwikkelen van slagen:
Behalve het introeven, zijn de meeste technieken voor het wegwerken van Verliezers in een Troefcontract, ook bruikbaar voor het ontwikkelen van slagen in een Sans Atout contract.

•Verliezer promoveren tot Winnaar.
Lengte Slagen.
Snijden.

Verliezer promoveren tot Winnaar

De meest eenvoudige manier om extra slagen te maken is door de hoogste kaarten van het andere spelerspaar te verdrijven waardoor uw kaarten die daaronder liggen hoog worden.
U heeft hiervoor een aantal middelen tot uw beschikking zoals:
•De hoogste kaart van een serie spelen.
•Een kleur voorspelen tot er een renonce onstaat in die kleur bij het andere spelerspaar.
Klik hier voor een toelichting op het promoveren van een Verliezer tot een Winnaar.

Lengte slagen

Als u gezamenlijk met uw partner de meerderheid van de kaarten heeft in een kleur,kunt u deze "vrij" spelen.
Deze mogelijkheid ontstaat vanaf het moment dat u met uw partner gezamenlijk minstens 7 kaarten in een kleur heeft en de tegenpartij hoogstens 6 in die kleur.
Doordat u de meerderheid van de kaarten heeft, kunt u bij de tegenpartij in die kleur een renonce laten ontstaan.
U speelt de kaarten in de lange kleur voor totdat de tegenpartij niet meer "bij kan lopen".Uw resterende kaarten in die kleur zijn vrije kaarten die tot Winnaars zijn gepromoveerd.
Lengte slagen gaan uit van een ongelijkmatige kaartverdeling tussen de Hand en de Dummy en een gelijkmatige kaartverdeling bij de tegenpartij.
Het succes van deze techniek hang af van de wijze waarop de kaarten in die kleur over de tegenstander zijn verdeeld.
Als de kaarten ongelijkmatig over de twee spelers van de tegenpartij zijn verdeeld (bijvoorbeeld 5 om 1) is het moeilijker Lengteslagen te ontwikkelen dan wanneer de kaarten gelijkmatig over hen zijn verdeeld (bijvoorbeeld 3 om 3). In het eerste geval moet u 5 keer in die kleur uitkomen voordat er een vrije kaart ontstaat, in het tweede geval slechts 3 keer.
Klik hier voor voorbeelden van Lengte Slagen.

Snijden

Snijden bestaat uit twee technieken:
•Naar de vork toe spelen.
•Naar de honneur toespelen.

Om beide technieken toe te kunnen passen dient u over entréé's te beschikken door Hoge kaarten te reserveren aan de zijde waar u aan slag wilt komen om te kunnen snijden.Zie hiervoor ook het onderdeel communicatie.

Naar de vork toespelen:
Doel van het snijden is om een slag te winnen met een kaart lager dan een hogere kaart in het spel waarover de tegenpartij beschikt. Die mogelijkheid ontstaat als u een onderbroken serie heeft:een "vork".
Als de ontbrekende kaart in de serie bij de tegenpartij voor de "vork" zit, kunt u met de laagste kaart uit de onderbroken serie een slag maken.
U speelt een lage kaart naar de onderbroken serie.
a)Als de tegenpartij links van u, de ontbrekende middelste kaart uit de serie opgooit, gooit u de hoogste van de onderbroken serie.
De onderste kaart van de serie wordt daarmee hoog.
b) Als de tegenpartij links van u, de ontbrekende middelste kaart uit de serie niet opgooit, gooit u de laagste van de onderbroken serie.
U maakt een slag met lagere kaart, terwijl er nog een hogere kaart bij de tegenpartij in het spel zit.
Zowel met de hoogste kaart als de laagste kaart van de onderbroken serie maakt u een slag.

De "snit" lukt alleen als de bij u ontbrekende middelste kaart uit de serie vòòr de vork zit.
Zit hij erna dan maakt u alleen de hoogste kaart van de serie.
De tegenpartij zal de middelste kaart uit uw onderbroken serie opgooien, zodra u de laagste kaart in de serie opgooit.
Zet u de hoogste kaart in de serie dan zal hij een lagere kaart opgooien.

Klik hier voor voorbeelden van het Snijden.

Honneur op Honneur:
Wanneer uw onderbroken serie uit meerdere opeenvolgende kaarten bestaat die over beide handen zijn verdeeld, kunt u zowel Snijden als Honneur op Honneur spelen.
De volgorde waarin u beide technieken toepast is willekeurig. U kunt eerst snijden door een kleine kaart naar de Vork te spelen en vervolgens uw onderliggende Honneurs naar uw Hoogste kaart te spelen om de Hogere kaart van het andere paar te vangen.
Soms verdient het voorkeur eerst Honneur op Honneur te spelen alvorende te snijden zoals blijkt uit bijgaand voorbeeld

Keuze voor het Snijden.
U heeft slechts 50% kans dat de "Snit" lukt. Andere speeltechnieken zoals Verliezers Aftroeven of Afgooien op Vrije kaarten nadat deze zijn vrij gespeeld hebben hierdoor de voorkeur.
Een keus voor het Snijden hangt tevens af van de lengte van de kleur. Gezien de lengte van uw kleur zult u er in de ene situatie van uit gaan dat de ontbrekende Honneur van het andere paar onder uw Hoogste kaarten valt. In andere situaties gaat u ervan uit dat Snijden de voorkeur verdient.
Klik hier voor een toelichting op het Snijden of het laten vallen van de ontbrekende kaart onder uw Hoogste Kaarten.

Naar de Honneur toespelen:
Door naar de Honneur toe te spelen in plaats de Honneur voor te spelen, kunt u extra slagen maken, ook wanneer de tegenpartij over een hogere kaart beschikt.
Alleen als de hogere kaart bij tegenstander voor uw Honneur zit kunt u een extra slag maken.
U speelt een lage kaart naar uw Honneur
U gooit uw één na hoogste in het spel als de hoogste kaart in het spel niet valt nadat uw een lage kaart heeft voorgespeeld.
U heeft met een lagere kaart een slag gemaakt terwijl er nog een hogere kaart bij de tegenpartij in het spel zit.
Valt de hoogste kaart wel dan kleintje bij spelen waarna uw één na hoogste kaart hoog wordt en u hiermee een slag kunt maken.
Deze variant op de "snit" lukt alleen als de hogere Honneur van de tegenpartij voor uw lagere Honneur zit.
Zit hij erna dan zal de tegenpartij zijn hogere Honneur alleen opgooien als u de lagere Honneur speelt.

Klik hier voor voorbeelden van het naar de Honneur toespelen.