Communicatie:


Onder "communicatie" wordt verstaan dat de hand die aan slag is de hoogste kaarten (entréé's) in de andere hand kan benutten om de andere zijde aan slag te laten komen.
Als kaarten ongelijkmatig over beide handen zijn verdeeld, zijn "entréé's" nodig om de Hand met de meeste kaarten in een kleur aan slag te laten komen. Het ontbreken van "entree's" verstoort de communicatie.
Entree's ontbreken doordat:
•u geen Hoogste kaart in een kleur heeft waarmee de andere Hand aan slag kan komen.
•omdat de Hand die aan slag is geen kaarten in een kleur heeft om de Entree's aan de andere zijde aan te spelen.

Communicatie tot stand brengen.
Korte kleur voorspelen:
U speelt de Hoge kaarten in de Hand waar u de minste kaarten in een kleur heeft eerst zodat u later met een Lage kaart naar een Hoge kaart in de andere Hand waar u de meeste kaarten heeft kunt oversteken. Speelt u eerst de Hoge kaart dan blokkeert de Honneur de communicatie. Uw partner beschikt dan niet over een Lage kaart in uw lange kleur om u opnieuw aan Slag brengen tenzij u over een entréé in een andere kleur beschikt.

Voor Voorbeelden:Klik hier.

Safety-play:
Safety Play heeft als doel om zonder entréé's in de overige kleuren, met uw lange kleur aan slag te blijven nadat uw laatste Entréé in die kleur is gevallen. Safety Play wordt voornamelijk toegepast om u te verzekeren van het "Vrij spelen" van een Lange kleur wanneer u het zich niet kunt permitteren om tijdens het Vrij spelen van een kleur van slag te gaan. U past het toe door opzettelijk een Slag weg te geven.
Safety Play is er voor bedoeld om de kans op het behalen van het contract te vergroten door afstand te doen van het maken van overslagen. Het wordt gebruikt om te voorkomen dat bij een ongunstige kaartverdeling bij het andere paar het contract down gaat.
Voor een toelichting op Safety Play Klik hier.

Entréé's ontwikkelen:
Niet altijd heeft u Entree's in de tegenoverliggende Hand om aan die zijde aan slag te komen.
U kunt deze Entréé's creëren door aan die zijde in een andere Zij-kleur een renonce te laten ontstaan. Door in te troeven kunt u de Troef als Entréé laten fungeren om in de Hand tegenover de Vork of de Honneur aan slag te komen.
Klik hier voor het ontwikkelen van Entree's.

Communicatie verstoren.
Wanneer het ene spelerspaar Communicatie tussen beide Handen tot stand probeert te brengen, zal het andere spelerspaar proberen de Communicatie tussen de Handen van het andere paar te verstoren.
Beschikt het andere spelerspaar over een Hoge kaart in uw kleur waardoor u van Slag gaat dan zullen zij de communicatie met uw partner trachten te verstoren door een Stop in uw lange kleur "op te houden" tot u geen kaarten meer heeft om uw partner in die kleur opnieuw aan Slag te brengen. Communicatie tussen beide handen kan worden hersteld indien uw partner over een Entréé in een andere kleur beschikt waarmee u uw partner opnieuw aan slag kunt brengen.
U kunt de communicatie tussen de spelers van de tegenpartij verstoren indien u over een hoogste kaart in een kleur beschikt door:
•de laatste kaart te vangen waarmee de Hand met de minste kaarten in een kleur probeert over te steken naar de Hand met de meeste kaarten in die kleur. Zolang de laatste kaart niet is gespeeld kan de Communicatie worden verstoord door uw hoogste kaart "op te houden". U speelt uw hoogste kaart in een kleur pas wanneer het andere paar zijn laatste kaart in de Hand met de minste kaarten in een kleur speelt.
•de hoogste kaart te gooien wanneer bij het andere paar de Entréé valt zodat ze van Slag gaan.
Klik hier voor een toelichting op het verstoren van Communicatie tussen de Handen van het andere spelerspaar.