Vork

Een Vork is een serie opeenvolgende kaarten in één hand waartussen er één ontbreekt.
De Vork wordt gebruikt om te kunnen "snijden", een speeltechniek waarbij u vanuit de andere hand naar de vork toespeelt. Indien bij het andere paar de missende kaart uit de combinatie voor de vork zit maakt u een extra slag. Indien de kaart achter de vork zit dan levert de techniek geen extra slag op.
Voor de behandeling van het onderwerp Snijden klik hier