Snijden


Doel van het snijden is om een slag te winnen met een kaart lager dan een hogere kaart in het spel waarover de tegenpartij beschikt.
Die mogelijkheid ontstaat als u een onderbroken serie heeft: een "vork".
Als de ontbrekende kaart in de serie bij de tegenpartij voor de "vork"zit, kunt u met de laagste kaart uit de onderbroken serie een slag maken.
U speelt een lage kaart naar de Vork toe:
a)Als de speler die voor de Vork zit, de ontbrekende middelste kaart uit de onderbroken serie opgooit, gooit u de hoogste van de serie.
De onderste kaart van de serie wordt daarmee hoog.
b)Als de speler die voor de Vork zit, de ontbrekende middelste kaart uit de onderbroken serie niet opgooit, gooit u de laagste van de serie.
U maakt een slag met lagere kaart, terwijl er nog een hogere kaart bij de tegenpartij in het spel zit.
Zowel met de hoogste kaart als de laagste kaart van de onderbroken serie maakt u een slag.

De "snit" lukt alleen als de bij u ontbrekende middelste kaart uit de serie vr de vork zit.
Zit hij erna dan maakt u alleen de hoogste kaart van de serie.
De tegenpartij zal de middelste kaart opgooien, zodra u de laagste kaart in de serie opgooit.
Zet u de hoogste kaart in de serie dan zal hij een lagere kaart opgooien.

Voorbeeld:
Noord (leider):
AVBT
743
BT4
A86

Zuid (dummy):
87
A5
H9853
HT95

U speelt 7 voor vanuit Zuid.
Indien links van Noord Heer wordt gezet, speelt u het Aas.
Tien, Boer en de Vrouw worden daarmee hoog.
Indien Heer niet wordt gezet, speelt u de Vrouw.
Indien de Heer voor de "vork" zit, maakt u met de Vrouw een slag, ondanks dat de Heer bij de tegenstander in het spel zit.
U kunt het snijden herhalen door 8 naar de vork toe te spelen, waardoor ook met de Boer een slag kan worden gemaakt.

Dubbele Snit:
Soms heeft u twee vorken in een lange kleur. Wanneer beide hoge kaarten van het andere paar vr de beide Vorken zitten, maakt u twee extra slagen door in de juiste volgorde eerst een lage kaart naar de laagste Vork en vervolgens een lage kaart naar de hoogste Vork te spelen.
Voorbeeld:
   noord  
   A9
VB54
AVT9
T96
  
west VBT
632
HB2
H532
 H754
AT9
543
A87
oost
   8632
H87
876
VB4
  
   zuid  

In heeft Noord twee Vorken:A/Vrouw en Vrouw/Tien.
Door eerst de laagste Vork en vervolgens de Hoogste vork aan te spelen maakt u zowel met Tien als met Vrouw een slag wanneer zowel Boer als Heer van het andere paar vr deze beide Vorken zitten.
Wanneer u eerst Vrouw speelt, heeft u alleen Aas nog om f de Heer f de Boer te vangen waardoor het andere paar n van de beide Hoge kaarten kan maken.

Wanneer Snijden.
Honneur op Honneur:
Wanneer uw onderbroken serie uit meerdere opeenvolgende kaarten bestaat die over beide handen zijn verdeeld, kunt u zowel Snijden als Honneur op Honneur spelen.
De volgorde waarin u beide technieken toepast is willekeurig. U kunt eerst snijden door een kleine kaart naar de Vork te spelen en vervolgens uw onderliggende Honneurs naar uw Hoogste kaart te spelen om de Hogere kaart van het andere paar te vangen.
Soms verdient het voorkeur eerst Honneur op Honneur te spelen alvorens te snijden zoals blijkt uit bijgaand voorbeeld

Een keus voor het Snijden hangt tevens af van de lengte van de kleur. Gezien de lengte van uw kleur zult u er in de ene situatie van uit gaan dat de ontbrekende Honneur van het andere paar onder uw Hoogste kaarten valt. In andere situaties gaat u ervan uit dat Snijden de voorkeur verdient.

Snijden op de Heer:
Op de Heer snijden als u samen met partner niet meer dan 10 kaarten in een kleur heeft.
10 om 3 kaarverdeling:
Met een "10 om 3" kaarverdeling waarbij de Heer ontbreekt in de serie Aas, Vrouw heeft u slechts 33% kans dat de Heer "kaal" zit, dat wil zeggen dat n van de leden van het andere paar slechts de Heer heeft in die kleur.
Bij de meest waarschijnlijke kaartverdeling "twee om n" bij het andere paar, heeft u slechts 33% kans dat de Heer van het andere paar onder uw Aas valt. Daar staat tegenover dat u 50% kans heeft dat de Heer voor de "vork" zit.
Het is aan te bevelen te snijden op de Heer daar u 50% kans heeft dat u een slag maakt met de laagste kaart uit de Vork waarna de Heer alsnog onder uw Aas valt bij een "twee om een" verdeling bij de tegenpartij.

Snijden op de Vrouw:
Op de Vrouw snijden als u samen met partner niet meer dan 8 kaarten in een kleur heeft.
9 om 4 kaarverdeling:
Met een "9 om 4 kaarverdeling" waarbij de Vrouw ontbreekt in de serie Aas, Heer, Boer niet snijden op de Vrouw.
Bij de "twee om twee" verdeling bij het andere paar, valt de Vrouw onder de Heer. Als de Vrouw "n" zit valt deze onder het Aas.
Met een 5-4 verdeling is de kans op een 2-2 verdeling bij het andere paar het grootst. Zijn kaarten ongelijk over beide handen verdeeld (7-2) dan neemt de kans toe dat ook de kaarten bij het andere paar ongelijk (3-1) over beide handen zijn verdeeld.

Snijden op de Boer:
Op de Boer snijden als u samen met partner niet meer dan 6 kaarten in een kleur heeft.
7 om 6 verdeling:
Met een "7 om 6 verdeling" snijdt u niet op de Boer tenzij het bied- en spelverloop daar aanleiding toe geeft.

8 om 5 verdeling:
Met een 8 om 5 kaarverdeling waarbij de Boer ontbreekt in de serie Aas, Heer, Vrouw, Tien niet snijden op de Boer.
Bij de meest waarschijnlijke kaartverdeling "drie om twee" bij het andere paar, valt de Boer onder de Vrouw.

Aftroeven gaat voor snijden:
Wanneer u de keus heeft tussen Aftroeven en Snijden, heeft aftroeven de voorkeur. Met aftroeven heeft u 100% kans van slagen, met Snijden slechts 50%.