2e Hand

Er zijn een aantal regels van toepassing wanneer u in de tweede positie bent nadat de Leider is uitgekomen, hetzij uit zijn Hand hetzij uit de Dummy.
Wanneer u bijloopt is het de vraag of u de kaart van de tegenstander wel of niet dekt.
Er zijn twee basis regels:
•Tweede Hand Laag.
•Honneur op Honneur.

Er zijn een aantal uitzonderingen op deze regel:
Bedenk hierbij dat bij deze uitzonderingen de 9 een belangrijke kaart is en behandeld moet worden als een Honneur.

De Dummy komt uit:
De Dummy speelt laag:
Algemene regel: Tweede Hand Laag.
Op de 2e Hand na de uitkomst door de Dummy met een Lage kaart speelt u doorgaans eveneens een Lage kaart. Het doel hiervan is de Leider te forceren een Hoge kaart op te gooien die door een Hogere kaart op de laatste Hand door partner wordt genomen.

De Dummy speelt hoog:
Algemene regel:Honneur op Honneur.
Indien er één of meerdere niet-aansluitende Honneurs in de Dummy liggen, dekt u deze met uw Hogere Honneur.
Twee aansluitende Honneurs in de Dummy:
•Met slechts één Honneur boven de aansluitende Honneurs in de Dummy, de eerste Honneur die wordt voorgespeeld niet dekken. In dat geval dekt u de tweede Honneur zodra die gespeeld wordt.
•Met twee Honneurs boven de aansluitende Honneurs in de Dummy, dekt u de eerst gespeelde Honneur met uw Hoogste Honneur.

Regel:
Een Honneur uit de Dummy dekken tenzij in de Dummy twee aansluitende Honneurs liggen terwijl u over één hogere Honneur beschikt.
De uitzondering wordt niet toegepast indien u vermoedt dat uw partner een Renonce of een Singleton heeft in de kleur die door de Dummy is voorgespeeld.

Voorbeeld:
Één kaart hoger dan de Honneur die is voorgespeeld
Twee kaarten hoger dan de Honneur die is voorgespeeld
Niet aansluitende Honneur
Dummy
2e Hand
Dummy
2e Hand
Dummy
2e Hand
VB8
 
1093
 
985
 
 
H63
 
HJ4
 
H10,3
De Dummy speelt de Vrouw voor.
De Dummy heeft twee aansluitende Honneurs. Indien één van de Honneurs wordt gespeeld, speelt u laag omdat u slechts één Honneur heeft, hoger dan de Honneur die is voorgespeeld.
De Dummy speelt de Tien. Hoewel de Negen (honneur) aansluit bij de Negen dekt u de de Tien met uw hoogste kaart de Heer omdat u twee kaarten heeft die hoger zijn dan de Honneur die is voorgespeeld.De Dummy speelt de Negen die als een Honneur wordt beschouwd.
U dekt de Negen met uw hoogste kaart de Heer omdat de Negen geen aansluitende Honneur heeft.

De Leider komt uit
De Leider speelt laag.
In het algemeen speelt u de "2e Hand Laag" nadat de leider met een lage kaart is uitgekomen.
Op de 2e Hand na de uitkomst door de Leider speelt u doorgaans een Lage kaart. Het doel hiervan is de Dummy te forceren een Hoge kaart op te gooien die door een Hogere kaart op de laatste Hand door partner wordt genomen.
Probeer op de 2e Hand geen slag te maken tenzij er een strategische reden voor is om aan slag te Komen.

Het splitsen van Honneurs:
Met een (interne, gebroken) serie wijkt u af van de regel op de 2e Hand de laagste kaart te spelen om te voorkomen dat de leider een slag wint waar hij anders geen aanspraak op zou kunnen maken. Dit heet het "splitsten van Honneurs". Dit principe gaat voor het gebruikelijke 2e Hand laag idee. Dit kan nodig zijn om te voorkomen dat de Leider een slag neemt door te snijden op een tussenliggende kaart.
Wanneer u over aansluitende Honneurs beschikt, splits u ter verdediging uw Honneurs in plaats van "2e Hand" laag te spelen. Het zorgt er voor dat u al de slagen maakt waarop u aanspraak maakt.
Aan de andere kant, als u met het splisen van Honneurs geen slagen kunt ontwikkelen of als het u een slag kost, keer dan terug naar het algemene principe van "2e Hand laag".
Regels voor het Splisen van Honneurs:
• Splits wanneer u over 3 Honneurs beschikt waarvan er in ieder geval twee aansluiten.
• Splits de Honneurs door die kaart voor te spelen die u anders ook zou hebben gespeeld.
•Als uit de bieding blijkt dat uw partner een Renonce of een Singleton heeft in de kleur die door de Leider is voorgespeeld (zoals bij een Troefkleur) wordt het Splisten van Honneurs niet toegepast. U dekt of splitst alleen Honneurs als het voor uw eigen Hand gunstig is.

3 Honneurs waarvan twee Honneurs aangrenzend.
Honneurs splitsen:Ja
2 Honneurs.
Honneurs splitsen:Nee
2e Hand
Dummy
 
2e Hand
Dummy
 
 
AB8
  
A972
 
HT97
 
V2
VB83
 
T6
 
6543
  
H54
 
 
Leider
  
Leider
 
De Leider komt uit met de 3. U heeft 3 Honneurs (9 is een Honneur), waarvan er 2 aansluiten. U splitst uw Honneurs en speelt de 10.De leider komt uit met de 4. U heeft 2 Honneurs. Met 2 Honneurs splitst u geen Honneurs. U speelt "2e Hand laag".

Gelijke verdeling:
Merk op dat het doorgaans niet juist is om een hnad met twee Honneurs zoals H-V-x-x, V-B-x-x of B-T-x-x te splitsen. Met 2 aansluitende Honneurs speelt u doorgaans laag in de hoop later met uw Honneurs uw voordeel te doen.
Er zijn echter uitzonderingen afhankelijk van het contract en andere factoren.
U kunt overwegen uw Honneurs te splitsen in een situatie met een Hogere en een lagere Honneur dan uw twee opeenvolgende Honneurs. Splits uw Honneurs wanneer er een even aantal (twee) Honneurs in de Dummy ligt, splits ze niet als er een oneven aantal (één of drie) Honneurs in de Dummy ligt.
Voorbeeld:
   
dummy
  AT
2e Hand VB4
 
   H93
   
Leider

De Leider speelt laag. Om te voorkomen dat het andere paar goedkoop een slag maakt met de Tien, speelt de 2e Hand ipv Laag zijn Vrouw om zijn Boer in de 2e positie na de Heer te promoveren tot Winnaar.

De Leider speelt hoog.
Doorgaans speelt u "Honneur op Honneur".
Met twee kaarten hoger dan de Honneur die is voorgespeeld, altijd dekken. Speel uw hoogste kaart tenzij het spelen van uw één na hoogste uw hoogste kaart promoveert tot een Vaste Slag.
Echter:
•Met slecht één Honneur boven de Honneur die is voorgespeeld, deze dekken voorzover er een kaart in de Dummy ligt die aansluit bij de kaart die door de Leider is gespeeld. Als er geen aansluitende kaart in de Dummy ligt, de door de Leider gespeelde Honneur niet dekken.
De logica hierachter is dat indien er in de Dummy geen Honneur ligt die aansluit bij de Honneur die is voorgespeeld, de leider er ongetwijfeld één in zijn hand heeft. Dus heeft u reden om aan te nemen dat de Leider een aansluitende Honneur heeft bij de Honneur die hij voorspeelde dan dekt u de Honneur niet.
•In het geval u geen "Honneur op Honneur" speelt dekt u de tweede keer als de Leider zijn gelijkwaardige Honneur speelt.
•Als uit de bieding blijkt dat uw partner een Renonce of een Singleton heeft in de kleur die door de Leider is voorgespeeld (zoals bij een Troefkleur) worden de uitzonderingen op "Honneur op Honneur" niet toegepast. U dekt Honneurs alleen als het voor uw eigen Hand gunstig is.
Voorbeeld:
Één kaart hoger dan de Honneur die is gespeeld.
Aansluitende Honneur in de Dummy:Nee
Honneur dekken:Nee
Één kaart hoger dan de Honneur die is gespeeld.
Aansluitende Honneur in de Dummy:Ja
Honneur dekken:Ja
Twee kaarten hoger dan de Honneur die is gespeeld.
Honneur dekken:Ja
Twee kaarten hoger dan de Honneur die is gespeeld.
Honneur dekken:Ja
2e Hand
Dummy
 
2e Hand
Dummy
 
2e Hand
Dummy
 
2e Hand
Dummy
 
 
A864
  
ABT6
  
AH82
  
AT62
 
H72
 
T53
H52
 
V743
VB73
 
54
HB5
 
V743
 
VB9
  
98
  
T96
  
98
 
 
Leider
  
Leider
  
Leider
  
Leider
 
De Leider komt uit met de Vrouw. Er ligt geen aansluitende Honneur in de Dummy. Aannemende dat de Leider twee Honneurs heeft die bij elkaar aansluiten, dekt u met één kaart hoger dan de gespeelde Honneur, de Honneur niet met uw Hoogste kaart:de Heer en speelt laag. De Leider komt uit met de 9 (beschouwd als Honneur). De Dummy heeft een Honneur die aansluit bij de Honneur die door de Leider is voorgespeeld: de 10. Met één kaart hoger dan de Honneur die is voorgespeeld, dekt u de Honneur met uw hoogste kaart:de Heer. De Leider komt uit met de 9 (beschouwd als Honneur).
Met twee kaarten hoger dan de Honneur waarmee is uitgekomen, dekt u de Honneur met uw Hoogste kaart:de Vrouw.
De Leider komt uit met de 9 (beschouwd als Honneur).
Met twee kaarten hoger dan de Honneur waarmee is uitgekomen, dekt u de Honneur met uw op één na Hoogste kaart:de Boer omdat de Heer een Vaste Slag wordt.