Uitkomen

Uitkomen is het opleggen van de eerste kaart nadat de tegenpartij een contract heeft afgesloten. De speler na de Leider van het spel komt als eerste uit.
In Bridge is uitkomen een belangrijk onderdeel van het tegenspelen. Indien u met de juiste kaart uitkomt kan dit betekenen dat de tegenpartij down gaat, terwijl door een foutieve uitkomst de tegenpartij het contract juist haalt.
Eerst kiest u een kleur om in uit te komen en vervolgens de hoogte van de kaart binnen die kleur.

De Kleur:
Doorgaans kiest u een kleur om in uit te komen op grond van het biedverloop, al is het denkbaar dat u op grond van een gunstige kaartverdeling binnen een kleur voor een bepaalde kleur kiest.
U kunt uitkomen in een eigen kleur, de kleur van uw partner of de kleur van de tegenstander.

Biedverloop:
Doorgaans biedt het biedverloop een aanwijzing in welke kleur u uitkomt.

•Uitkomst in partners kleur:
Het is als regel het beste om met partners kleur uit te komen.
Een uitkomst doublet of een volgbod van uw partner kan reden zijn in zijn kleur uit te komen.

•Uitkomst in eigen kleur:
Als uw partner een kleur bood en u zelf ook een aantrekkelijke uitkomstkleur heeft, kies bij twijfel altijd voor de kleur van uw partner.

•Uitkomst in kleur tegenstander:
De geboden kleuren van de tegenpartij zijn minder geschikt om in uit te komen.
-Komt u uit in een kleur die door de tegenpartij is geboden, dan eerder in een kleur die door de Dummy is geboden dan een kleur die door de leider is geboden.
-Kies een kleur die door het andere paar is geboden indien uit de bieding blijkt dat uw partner deze in kan troeven ( renonce of singleton in die kleur).

•Uitkomen in de troefkleur:
U komt uit in de Troefkleur indien u het spelverloop een Sans Atout karakter wilt geven.
Hiervan is sprake indien uit het biedverloop blijkt dat:
-U de meerderheid van de punten heeft. Tegen een gedoubleerde deelscore is een troefuitkomst vrijwel verplicht.
-U sterk bent in een Zijkleur die door de Leider is geboden zonder dat er een Fit is gevonden. U kunt uw overwicht in een kleur benutten zonder dat het andere paar deze in kan troeven.

Kaartverdeling:
Wanneer uw Uitkomst afhangt van uw kaartverdeling, kunt u uit een aantal opties kiezen:
•Kom uit in de kleur waarin u een (gebroken, interne) serie heeft.
Wanneer u de keus heeft tussen "hoogste van een serie" of "kleintje belooft plaatje" kies de eerste omdat dit meer controle geeft over de slagen.
•Sans Atout contract:
Tegen een Sans Atout contract komt u met uw langste kleur uit of tracht u de langste kleur van uw partner te vinden door in uw kortste kleur uit te komen die niet is geboden.
•Troef contract:
Kom tegen een troefcontract uit met uw kortste kleur.
-Kom niet met een Singleton uit als uit de bieding blijkt dat uw partner te zwak is om aan slag te komen.
-Kom met een lange kleur uit als u vermoedt dat uw partner een Singleton heeft in die kleur omdat het andere paar die kleur geboden heeft.
-Kom met uw langste kleur uit als u 4 of meer troeven heeft. De tegenstander zal kort zijn in die kleur waardoor ze die kleur moeten introeven, waardoor u de overhand krijgt in de Troefkleur.
•Kom alleen met het Aas als u ook de Heer heeft (tenzij introeven dreigt).

Preferentie:
Uitkomst tegen Sans Atout contract:
Het is een goede strategie om tegen een Sans Atout contract met minstens een 5-kaart met uw langste kleur uit te komen. Het doel is om de leider zijn stops in die kleur te laten spelen, waarna de overige kaarten winnaars zijn in die kleur indien u weer aan slag komt.
In dien u geen 5-kaart of langer in een kleur, is een serie een uitstkende uitkomst, ongeacht zijn lengte. Bij gebrek aan een serie komt u uit met een zwakke kleur. Vermijd het uitkomen met een 4-kaart die een Aas of een Heer bevat, waarschijnlijk verliest u een slag in die kleur.

Uitkomst tegen een Troefcontract:
Kom zo mogelijk uit in een kleur waarin u Aas en Heer heeft omdat u hiermee de eerste slag wint en de Dummy krijgt te zien vòòr dat u opnieuw uitkomt. Een singleton is een uitstekende Uitkomst indien u meerdere Troeven heeft waarvan er minstens één lage Troef is. Wanneer uw partner een Aas heeft in de kleur waarin u uitkwam of aan slag komt, kan hij u een introever verschaffen.
Kom anders uit met de hoogste van een serie of met een Zwakke kleur, een kleur die geen Aas of Heer bevat.

De Hoogte van de kaart:
Voor de uitkomst is niet alleen de Kleur maar ook de hoogte van de kaart van belang.
U kunt uitkomen met:een honneur als hoogste van een serie, een Midden-kaart of een Lage kaart.
U komt uit met een Honneur als hoogste van een serie, een Midden-kaart als een Honneur ontbreekt en een lage kaart indien u één of twee niet-aansluitende Honneurs hebt.

• Kom uit met de hoogste kaart van een (gebroken,interne) serie.
• Kom met de laagste kaart uit indien u één of twee niet-aansluitende Honneurs indezelfde kleur heeft ("kleintje belooft plaatje").
• Kom met een doubleton :Honneur + Laag in een kleur die niet is geboden door partner met de Laagste kaart uit.
• Kom met een doubleton :Honneur + Laag in een kleur die wel is geboden door partner met de Honneur uit.
• Kom met een doubleton met de hoogste kaart uit.
• Kom met de hoogste Midden-kaart (7,8,9) uit als je geen Honneur hebt in een kleur.
• Kom niet onder uw Aas uit tegen een Troefcontract. Dit verhoogt het gevaar op introeven van uw Aas.
• Kom met een lange kleur met de 4e van boven uit tegen een Sans Atout contract.

Serie:
Ten minste twee of drie opeenvolgende kaarten in een kleur waarvan de hoogste in ieder geval een Honneur is, bij voorbeeld:AHV62 of T9852.
Tegen Sans Atout is er pas sprake van een serie met 3 aansluitende kaarten. Tegen een Troefcontract heeft u met twee aansluitende Honneurs al een serie.
Doorgaans komt u met de hoogste van een serie uit. Nadat de hogere kaarten uit het spel zijn, kunt u met de resterende kaarten in de serie een slag maken.

Gebroken serie:
Een serie kaarten waarbij de derde maar niet de vierde (en verder) van bovenaf ontbreekt zoals AH-B7, HV-T32. Er ontbreekt één kaart in de serie tussen de bovenste aansluitende Honneurs en de daar onder gelegen kaarten.
Start met de hoogste Honneur omdat u ook de daar onder gelegen Honneur heeft.

Gedeeltelijke serie:
Een serie waarin alleen de bovenste twee kaarten aansluiten zoals bij AK--T62 or T9--652. Er ontbreken minstens twee kaarten in de serie tussen de bovenste aansluitende Honneurs en de daar onder gelegen kaarten.
Tegen een Troefcontract komen we met een gedeeltelijke serie uit met de hoogste, terwijl we tegen een Sans Atout contract de 4e van boven voorspelen.
Bestaat de Gedeeltelijke Serie uit 3 kaarten waarbij alleen de bovenste twee aansluiten (AH7,BT4) dan komen we zowel tegen een Troef- als een Sans Atout contract met de hoogste.

Interne serie:
Een Interne serie bestaat uit een serie en een (veel) hogere kaart die geen deel uitmaakt van de serie zoals A-VB6, A-BT6, H-BT32. De combinatie met Honneur-T9 is ook een Interne serie zoals:A-T93,H-T95,V-T93.
Start met de tweede hoogste, dwz met de kaart waar de Interne serie begint, tenzij je hiermee tegen een Troefcontract onder het Aas uitkomt. Dus met AVB6 tegen een Troefcontract komt u met het Aas uit.

Twee aansluitende Honneurs (doubleton):
Met een doubleton met twee Honneurs (HV,VB,B10) start u met de hoogste tenzij u tegen een Troefcontract Aas-Heer heeft. In dat geval start u met de Heer om aan te geven dat het om een Doubleton gaat en uw partner u een introever kan verschaffen.

Niet-aansluitende Honneurs:
U speelt een enkele Honneur vrij door eerst uw laagste kaart te spelen ("Kleintje belooft Plaatje"). Als uw partner een hoge kaart kan spelen, wordt een hoogste kaart van het andere paar uit het spel verwijderd.
Als uitzondering op deze regel geldt dat u bij voorkeur niet onder uw Aas uitkomt. Dit vergroot het risico op aftroeven van uw Aas. Kom alleen met het Aas uit als u ook de Koning heeft.

Voorbeelden:
 kaart verdelingUitkomsttoelichting
  
Sans Atout contract
Troef contract 
Serie:
•3+opeenvolgende kaarten
•Hoogste een Honneur
BT9..5 BoerBoerHoogste van een serie
Gedeeltelijke Serie (3-kaart):
•alleen de hoogste twee kaarten sluiten aan
•Hoogste een Honneur
T9..6 TienTien •Sans Atout contract:Hoogste van een Gedeeltelijke serie.
•Troef contract:Hoogste van een Gedeeltelijke serie.
Gedeeltelijke Serie (4+kaart):
•alleen de hoogste twee kaarten sluiten aan
•Hoogste een Honneur
T9..63 3Ten •Sans Atout contract:Laagste (4e van Boven) van een Gedeeltelijke Serie.
•Troef contract:Hoogste van een Gedeeltelijke serie.
Gebroken Serie:
de derde maar niet de vierde (en verder) van bovenaf ontbreek
HV-T..32 HeerHeer Hoogste van een Gebroken Serie.
Interne Serie
•Serie
•(veel) hogere kaart
geen deel van de serie
H-BT...32
A-BT...3
Boer
Boer
Boer
Aas
Hoogste van een Interne serie, maar niet onder een Aas uitkomen tegen een Troefcontract.
Aansluitende Honneurs
•doubleton
HV
AH
Heer
Aas
Heer
Heer
•Hoogste van twee aansluitende Honneurs.
•Tegen een Troef contract met Aas-Koning start met de Koning (om de Doubleton te tonen).
Aansluitende Honneurs
•4-kaart
HV..52 2Heer •Sans Atout contract:Indien u start van een 4+kaart met twee aansluitende Honneurs, kom met de laagste kaart uit.
•Troef contract:Hoogste van een Serie.
Aansluitende Honneurs
•5+kaart
BT..643 3Boer •Sans Atout contract:Indien u start van een 5+kaart kom met de laagste kaart uit (of de 4e van Boven).
•Troef contract:Hoogste van een Serie.
Niet-aansluitende Honneurs
•3+kaart
V-T63 3 3 Met tenminste een 3-kaart één of twee Niet-Aansluitende Honneurs de laagste kaart (Kleintje belooft Plaatje).
Honneur + Laag
•geboden door partner
•niet-geboden door partner

V6
V6

Vrouw
6

Vrouw
6

•Start met de Honneur.
•Start met de laagste.
Doubleton T6 TenTenMet een doubleton start met de Hoogste.
Midden kaart 973
832
7
8
7
8
Kom uit met een Midden-kaart (7,8,9) indien u geen Honneurs in een kleur heeft.
Aas A964 4AasSans Atout contract:Met minstens een 3-kaart en één of twee Honneurs de laagste (Kleintje belooft Plaatje).
Troef contract:Kom niet onder het Aas uit omdat aftroeven dreigt.