De regel van 11

U past de "regel van 11" toe wanneer u tegen een Sans Atout contract met een lange kleur uit wil komen. Door de "4e van boven" voor te spelen kan uw partner nagaan hoe de resterende kaarten boven de kaart waarmee is uitgekomen, over de andere spelers zijn verdeeld.
Uw partner kan aan de hand van de kaarten in de Dummy en de kaarten in zijn hand weten hoeveel kaarten de Leider heeft die hoger zijn dan de kaart waarmee u bent uitgekomen.

Voorbeeld:
Van: Vrouw - 8 - 7 - 6 - 2 speelt u de 6 (4e van boven). In totaal zitten er nog 8 kaarten in het spel die hoger zijn dan de kaart waarmee u bent uitgekomen. Hiervan heeft u er nog drie in uw hand. De overige 5 kaarten die hoger zijn dan de kaart waarmee is uitgekomen, zijn verdeeld over de drie andere spelers. Uw partner kan aan de hand van de kaarten die hij in de Dummy ziet liggen en de kaarten die hij in zijn hand heeft vast stellen hoeveel kaarten de Leider heeft die hoger zijn dan de kaart waarmee is uitgekomen.

De "regel van 11" is een hulpmiddel om na te gaan hoeveel kaarten de Leider heeft, hoger dan de kaart waarmee is uitgekomen.
Door de waarde van de uitgekomen kaart van 11 af te trekken, komt u uit op het aantal kaarten die de overige spelers hebben, hoger dan de kaart waarmee is uitgekomen.
noord (dummy)
BT
west V8762
H94
oost
A53
zuid (leider)

Tegen een Sans Atout contract speelt West de 6 voor (4e van boven). Oost trekt de getalswaarde 6 van de uitgekomen kaart af van 11. De uitkomst hiervan geeft het aantal kaarten aan die de overige spelers hebben, hoger dan de uitgekomen kaart. In dit voorbeeld resteren 5 kaarten bij de overige spelers die hoger zijn dan de kaart waarmee is uitgekomen. Oost heeft er hiervan 2 (H9), in de Dummy liggen er ook 2 (BT). Resteert nog 1 kaart bij de Leider die hoger is dan de kaart waarmee is uitgekomen.