Signaleren.


Signaleren is het opgooien van een kaart om uw partner te informeren over de voortgang van het spel.
Het is een manier om uw partner mee te delen welke kaarten u heeft.
In bepaalde gevallen heeft het opgooien van een kaart geen andere functie dan het voldoen aan de spelregels van het bridge.
Dit geeft u de mogelijkheid om het opgooien van een kaart te benutten voor het afgeven van een signaal waarmee u uw partner attent maakt op een mogelijke voorzetting van het spel.

U kunt meerdere signalen afgeven. Elk signaal kent andere methodes.
Er zijn drie soorten signalen:
•aan- of afsignaal.
•hoeveelheid kaarten signaleren:.
•kleurvoorkeur signaleren.

Zie voor andere vormen van signalering ook de verschillende Informatieve doubletten en het volgbod.

Aan-/Af-signaleren:
Aan-/Afsignaal wordt gegeven op het moment dat uw partner met een Honneur start.
Door aan-/af te signaleren kunt u uw partner verzoeken een kleur waarin hij is uitgekomen voor te blijven spelen dan wel over te stappen naar een andere kleur.
Verwacht u extra slagen te kunnen maken in de kleur waarin uw partner is uitgekomen, geeft u een "aansignaal".
Heeft u alleen verliezers in die kleur dan geeft u een "afsignaal".

methodes:
Hoog/Laag signaleren.
•Hoge kaart= Aan-signaal: Partner aanmoedigen in een kleur uit te blijven komen door hogere een kaart bij te spelen dan strict noodzakelijk.
•Lage kaart= Af-signaal: Door de laagste kaart bij te gooien vraagt u uw partner over te stappen naar een andere kleur.

Voor voorbeelden:Klik hier.

Laag/Hoog signaleren.
•Lage kaart= Aan-signaal: Partner aanmoedigen in een kleur uit te blijven komen door een lagere kaart bij te spelen dan strict noodzakelijk.
•Hoge kaart= Af-signaal: Door een hogere kaart dan strict noodzakelijk bij te gooien vraagt u uw partner over te stappen naar een andere kleur.

Oneven/Even signaleren.
•Oneven kaart=Aan-signaal: Partner aanmoedigen in een kleur uit te blijven komen door een Oneven kaart bij te spelen.
•Even kaart=Af-signaal: Door een Even kaart bij te gooien vraagt u uw partner over te stappen naar een andere kleur.

Honneur-signaal:
U kunt de hoogste van een serie Honneurs gebruiken om partner te seinen in die kleur uit te blijven komen.
Voor voorbeelden:Klik hier.

Aantal kaarten signaleren:
In sommige gevallen waarin de tegenpartij aan slag is, is het van belang dat partner weet hoeveel kaarten u in een kleur in uw bezit heeft.Op grond van deze informatie weet uw partner op welke wijze de kaarten over de verschillende spelers in een kleur gedistribueerd zijn.

Methode:
Distributiesignaal.
Een distributiesignaal wordt gegeven op het moment dat de tegenpartij aan slag is.
Het signaal stelt partner ervan op de hoogte of u een even of een oneven aantal kaarten in die kleur in uw bezit heeft.

Hoge kaart = even aantal kaarten.
Lage kaart = oneven aantal kaarten.

Voor een voorbeeld klik:hier.

Middle Up Down (MUD)
Middle Up Down is een signaleringssysteem waarbij van een 3-kaart eerst met de middelste kaart wordt uitgekomen en daarna de hoogste kaart wordt bijgespeeld.
Met dit systeem geeft u aan dat u 3 lagere kaarten zonder Honneur in een kleur heeft. Met een Doubleton zou u met de hoogste zijn uitgekomen. Met een Honneur in die kleur zou u met de laagste kaart zijn uitgekoemn.
Met 7 6 3 speelt u eerst de 6 (middle), dan de 7 (up), daarna de 3 (down).
Erg handig om te bepalen of er een aftroever in zit of niet.Met AH532 tegen een Troefcontact speelt u achtereenvolgens Aas en Heer.Uw partner speelt eerst de 7. Als in de 2e ronde de 3 (down) wordt gespeeld, weet u dat partner een Doubleton had en geen kaarten meer heeft in die kleur en er een aftroever in zit.
Wordt de 9 (up) gespeeld, dan weet u dat partner met 3 kaarten in die kleur er nog eentje heeft.

Kleurvoorkeur:
Wanneer het andere paar aan slag is kunt u signaleren gebruiken om uw partner er van op de hoogte te brengen wat uw beste kleur, zodat hij "in uw kaart kan spelen".

methodes:
Kaart bekent kleur.
Zodra u niet hoeft bij te lopen, kiest u een lage kaart uit uw beste kleur.

Voor een voorbeeld klik:hier.

Lavinthal.
U gebruikt de kleur waarin u niet geinteresseerd bent of waarin u uw partner een introever verschaft om te signaleren. Naast deze kleur bent u niet geinteresseerd in de (troef)kleur van de tegenpartij.
Het bijspelen van een hogere kaart dan noodzakelijk(7,8,9) toont uw kracht in de hoogste van de resterende twee kleuren.
Het bijspelen van een lagere kaart dan noodzakelijk (2-6) toont uw kracht in de laagste kleur van de resterende twee.

U kunt deze methode op twee momenten toepassen:
•Renonce in de uitkomst van de tegenpartij.
•Partner`s Renonce in uw Uitkomst die hij kan introeven.

Renonce in de uitkomst van de tegenpartij:
Indien u niet hoeft te bekennen omdat u geen kaarten (meer) heeft in de kleur waarin de tegenpartij is uitgekomen (bijv. tijdens troef trekken), gebruikt u uw zwakste kleur om te signaleren.
Het signaleren met uw zwakste kleur geeft aan dat u, behalve in de kleur van de tegenpartij, ook niet geinteresseerd bent in de kleur waarin u signaleert. Er resteren twee kleuren waarin u mogelijk geïnteresseerd bent.
U toont uw kracht in de hoogste van de resterende twee door het bijspelen van een hogere kaart dan noodzakelijk(7,8,9)in uw oninteressante kleur.
Het bijspelen van een lagere kaart dan noodzakelijk (2-6) in een oninteressante kleur, toont uw kracht in de laagste van de twee overgebleven kleuren.

Voor een voorbeeld klik:hier.

Introever:
In een troefcontract kunt u een kaart uit de kleur waarin u uw partner een introever verschaft, gebruiken om uw partner informatie te verschaffen over uw sterkste kleur.
Uw signaleert met de hoogte van uw kaart in de kleur waarin u uitkomt om uw partner in te laten troeven.
U toont uw kracht in de hoogste van de resterende twee kleuren door het uitkomen in een hogere kaart dan noodzakelijk(7,8,9).
Het uitkomen in een lagere kaart dan noodzakelijk (2-6)toont uw kracht in de laagste van de twee overgebleven kleuren.

Voor een voorbeeld klik:hier.

Revolving Discards
Zodra u niet bij kunt lopen bij een voorgespeelde kleur vanwege een renonce kunt u met Revolving Discards een kleur aangeven waarmee uw partner bij voorkeur uit moet komen. U gebruikt de niet-Troefkleuren waarin uw partner niet moet uitkomen om te signaleren. Een lage kaart in een kleur vraagt om de kleur eronder. Een hoge kaart in een kleur vraagt om de kleur erboven. en worden als naastliggende kleuren beschouwd. Een lage verwijst naar de kleur. Een hogere verwijst naar de kleur.
Revolving Discards gebruikt de kleuren waar u geen voorkeur voor heeft om te signaleren door te verwijzen naar aangrenzende kleuren waarbij de Troefkleur en de kleur waar u geen kaart in heeft wordt overgeslagen.
•Speelt u in één kleur een hogere kaart (6 t/m 10) dan is dit een "aansignaal" voor de hogere naastliggende kleur (de kleur waarin u een Renonce heeft en de Troefkleur niet meegerekend).
•Speelt u in één kleur een lagere kaart (2 t/m 5) dan is dit een "aansignaal" voor de lagere naastliggende kleur (de kleur waarin u een Renonce heeft en de Troefkleur niet meegerekend).

Tenzij in een Troefcontract waarbij u niet bij kunt lopen bij een Zijkleur, heeft u twee kleuren waarin u kunt signaleren. U kunt met een naast liggende lagere kleur een naast liggende hogere kleur signaleren door een hogere kaart in die kleur te spelen of met een naast liggende hogere kleur door een naast liggende lagere kleur signaleren door een lagere kaart in die kleur te spelen.
Met een lage kaarten worden bedoeld de 2,3,4 en met een hoge de 8,9 en 10. Wanneer je niet wil signaleren speel je dus de 5,6 of 7 bij.

Signaleren van de aangrenzende kleuren (zonder kleuren die worden overgeslagen):
•Lage kaart (2,3,4,5) geeft voorkeur aan voor de , de naastliggende lagere kleur.
•Hoge (6,7,8,9,T) geeft voorkeur aan voor de , de naastliggende hogere kleur.

•Lage kaart (2,3,4,5) geeft voorkeur aan voor de , de naastliggende lagere kleur.
•Hoge (6,7,8,9,T) geeft voorkeur aan voor de , de naastliggende hogere kleur.

•Lage kaart (2,3,4,5) geeft voorkeur aan voor de , de naastliggende lagere kleur.
•Hoge (6,7,8,9,T) geeft voorkeur aan voor de , de naastliggende hogere kleur.

•Lage kaart (2,3,4,5) geeft voorkeur aan voor de , de naastliggende lagere kleur.
•Hoge (6,7,8,9,T) geeft voorkeur aan voor de , de naastliggende hogere kleur.

Is de aangrenzende kleur de Troefkleur of heeft u hierin een Renonce dan slaat u deze over en heeft de hieraan grenzende kleur uw voorkeur.
Speelt u bijvoorbeeld een Hoge en is de Troefkleur of heeft u hierin een Renonce dan heeft u voorkeur voor de .

Voor voorbeelden klik:hier.