3e Hand

U bent in de 3e positie na de Uitkomst van uw partner.

Derde Hand Hoog
In het algemeen speelt u nadat uw partner is uitgekomen de "derde hand hoog" door de hoogste kaart van de gevraagde kleur bij te spelen ("de derde man doet wat hij kan"). U doet uw sterkste poging om de slag te winnen.
Wanneer uw partner met een Lage kaart (Kleintje belooft Plaatje) is uitgekomen, speelt u echter de laagste van een serie van gelijke Honneurs bij. Door altijd de laagste van uw aansluitende kaarten bij te gooien, weet uw partner dat u de volgende lagere kaart niet heeft, hoewel u de aansluitende hogere kaart(en) kunt hebben. Door de laagste van gelijke kaarten in een serie te gooien, kan uw partner dikwijls nagaan welke kaarten u niet heeft. Wanneer u bij voorbeeld de Heer speelt kunt u niet de Vrouw hebben. Als u de Vrouw speelt kunt u niet de Boer hebben en zo voort. Het spelen van de hoogste van twee aansluitende Honneurs misleidt uw partner die nu denkt dat de Leider de laagste van aansluitende kaarten in een serie heeft.
Klik hier voor een voorbeeld van dit Honneur signaal nadat uw partner met een Lage kaart is uitgekomen.

Zo hoog als nodig
Op de Derde Hand gezeten moet u enerzijds uiteraard vermijden dat de tegenpartij onnodig goedkoop een slag maakt, maar anderzijds moet u trachten om hoge kaarten van de tegenpartij te vangen door een Hogere kaart waarmee u een Hoge kaart in de Dummy kunt dekken achter de hand te houden, mits u over een Hogere Middenkaart beschikt die voorkomt dat speler Links van u goedkoop een slag maakt.

Partner speelt laag:
Partner komt uit met een lage kaart en de Dummy heeft alleen lage kaarten:
Wanneer uw partner met een lage kaart uitkomt en in de Dummy alleen lage kaarten liggen, speelt u uw hoogste kaart (Derde Hand Hoog). Hiermee voorkomt u dat de Leider goedkoop een slag maakt. Door aan slag te komen plaatst u uw partner in een beschermde positie na de sterke hand van de Leider. Aan de hand van de kaart die de Leider in deze kleur opgooit kan uw partner bepalen welke kaart hij moet spelen om een Slag te maken.

Partner komt met een Lage kaart uit, de Dummy heeft een Honneur maar speelt Laag.:
De Dummy heeft niet altijd een alleen Lage kaarten. Soms ligt er in de Dummy één of meerdere Honneurs in de kleur waarin door partner is uitgekomen, terwijl u zowel een Hogere als een Lagere kaart heeft dan de Honneur in de Dummy.
Als regel geldt:"Speel zo hoog als nodig om de slag te winnen".
Hou zo nodig een Hogere kaart (doorgaans een Hogere Honneur) dan de zichtbare Hoge kaart in de Dummy vast om deze later te kunnen dekken.
Wat speelt u ?
•Als de Dummy Laag speelt, speelt u de Lagere kaart dan de Honneur die in de Dummy ligt, om met uw hogere Honneur later alsnog de Honneur in de Dummy te kunnen dekken.
•"Als de Honneur in de Dummy wordt gespeeld, dekt u deze met uw Hogere Honneur".

Twee vuistregels:
1. Wanneer u een Honneur bezit die één rang hoger is dan een Honneur in Dummy, dan legt u de 8 OF BETER wanneer de Dummy laag bijspeelt.
2: Wanneer u een Honneur bezit die twee rangen hoger is dan een Honneur in Dummy, dan legt u de 9 OF BETER wanneer de Dummy laag bijspeelt.

3e Hand hoog
3e Hand hoog voor zover nodig
1e Hand
Dummy
3e Hand
1e Hand
Dummy
3e Hand
1e Hand
Dummy
3e Hand
2e Hand
Dummy
3e Hand
 
864
   
A63
   
B83
  
V83
 
HB75
 
AT2
5
 
HBT
5
 
HVT
T942
 
AB5
 
V93
           
H76
 
 
Leider
   
Leider
  
Leider
  
Leider
 
Uw partner komt uit met de Vijf. De tegenstander rechts van u speelt de Vier. U probeert de Slag te nemen door de Aas te spelen (3e hand hoog) Uw partner speelt de Vijf. De tegenstander rechts van u speelt de Drie. Het "winnen van de slag" gaat hier boven "zo hoog als nodig". U probeert de Slag te maken door de Koning te spelen (3e Hand hoog). Uw partner komt uit met de Vijf. Hoewel de tegenstander rechts van u een Honneur heeft, speelt hij Laag. De Tien is voldoende om de Slag te maken. U speelt "zo hoog als nodig". Het promoveert uw Koning en de Vrouw wanneer de slag door de Leider wordt genomen met het Aas. Uw partner speelt de Twee. Hoewel de tegenstander rechts van u een Honneur heeft, speelt hij Laag. U speelt de Boer, "Zo hoog als nodig" hoewel u de slag mogelijk verliest aan de Heer.

Partner speelt hoog:
Partner komt uit met een Honneur en u heeft een Hogere Honneur dan de Honneur in de Dummy:
Uw partner komt uit met een Honneur ( bijvoorbeeld de hoogste van een Interne serie), de Dummy speelt laag en u heeft een hogere Honneur dan de Honneur in de Dummy maar geen lagere Honneur. Wordt in de Dummy een Lagere kaart gelegd dan de Honneur waarmee uw partner is uitgekomen, speel dan uw laagste kaart en bewaar de Honneur, hoger dan de Honneur in de Dummy om deze later te kunnen vangen. Hiermee laat u de Hoge kaart van uw partner een Hoge kaart van de Leider verdrijven.
Indien uw partner uitkomt met een Honneur (hoogste van een serie), speelt u "3e Hand Hoog" voorzover er in de Dummy een hogere kaart wordt gelegd dan de Uitkomst van uw partner.

Partner komt met een Honneur uit, de Dummy heeft geen Honneur, u heeft een Hogere ongelijke Honneur dan de Honneur van uw partner":
Wanneer er in de Dummy geen Honneur ligt die u kunt dekken, speelt u uw Hoge Honneur zelfs al heeft uw partner eveneens een Hoge kaart gespeeld, mits uw Hoge Honneur niet aansluit bij die van uw partner.

Partner komt uit met een Hoge kaart. Speler rechts van u heeft een Honneur maar speelt laag.
Partner komt uit met een Hoge kaart. Speler rechts van u heeft geen Honneur en speelt laag.
1e Hand
Dummy
3e Hand
1e Hand
Dummy
3e Hand
 
H83
  
832
 
BT97
 
A542
ABT97
 
H54
 
V6
  
V6
 
 
Leider
  
Leider
 
Partner komt uit met de Boer, hoogste van een serie. De tegenstander rechts van u dekt de Honneur van uw partner niet met zijn Honneur en speelt laag. U houdt uw Honneur waarmee u de Honneur in de Dummy kunt dekken vast en speelt laag. Hoewel u de slag verliest aan de Vrouw maakt u de overige slagen.Partner komt uit met de Boer, hoogste van een interne serie. De tegenstander rechts van u heeft geen Honneur die u moet dekken en speelt laag. U speelt "3e Hand Hoog" zelfs al dekt u hiermee de niet aansluitende Honneur met uw Honneur.

Déblokkeren:
Om te vermijden dat Winnende kaarten blokkeren, speelt u de Hoge kaarten vanaf de Korte kant eerst. Hiervoor wilt u niet dat uw laatste kaart in een kleur een Hoge kaart is waardoor u aan slag blijft. Als laatste in die kleur wilt u een lage kaart overhouden zodat u hiermee over kunt steken naar de andere zijde.
kleur déblokkeren
1e Hand
Dummy
3e Hand
 
A94
 
VT752
 
H3
 
B86
 
 
Leider
 

Uw partner speelt laag waarop de speler rechts van u het Aas legt. Om te voorkomen dat uw laatste kaart een Hoge kaart is, speelt u de Heer om nadat u opnieuw aan slag bent gekomen, een lage kaart te kunnen spelen om uw partner aan slag te laten komen.
Het lijkt alsof het spelen van de Heer onder het Aas een slag kost. Zou u echter de Heer voor het laatst hebben bewaard dan zou u na uitkomst hiermee aan slag blijven waardoor de Lange kleur van uw partner niet kan worden benut tenzij hij nog een entréé heeft in een andere kleur.

Derde Hand aan Slag.
Evenals bij het uitkomen op de 1e Hand, kiest u eerst een kleur om in uit te komen en vervolgens de hoogte van de kaart binnen die kleur.
Wanneer u aan slag komt na de Uitkomst van uw partner heeft u twee mogelijkheden tot uw beschikking:
•uitkomen in de kleur waarmee uw partner is uitgekomen.
•uitkomen in een Nieuwe kleur.

Uitkomen in de kleur waarmee uw partner is uitgekomen:
Terugkomen in de kleur van uw partner hangt af van de mogelijkheid hierin slagen te ontwikkelen. Levert het terugkomen in de kleur van uw partner slechts een Vast slag op omdat hij de hoogste kaart heeft of verschijnen er in de Dummy alleen Hoge kaarten waardoor de kleur van uw partner niet kan worden vrijgespeeld dan speelt u een Nieuwe kleur.
Uw partner kan uitgekomen zijn met:
•Een Hoge kaart (Hoogste van een Serie).
•Een Lage kaart (Kleintje belooft plaatje).
•Een Midden kaart(ontbrekende Honneur).

Vrij spelen van de kleur van uw partner:
•Indien u een 2-kaart met of zonder honneur in partners kleur heeft, komt u met de hoogste kaart uit.
•Wanneer u een Honneur (10 of hoger) in partners kleur heeft en tenminste een 3-kaart in die kleur bezit, dan met de laagste kaart van die kleur uitkomen.
•Heeft u 2 of meer opeenvolgende Honneurs in partners kleur (H.V.B.10) dan moet u met de hoogste van die Honneurs uitkomen.
•Wanneer u denkt dat uw partner kort is een kleur zodat hij kan introeven, speelt u een Lage kaart indien u met de laagste van de twee overgebleven kleuren opnieuw aan slag wilt komen en met een Hogere Midden kaart indien u met de hoogste van de twee overgebleven kleuren opnieuw aan slag wilt komen.

Uitkomen in een Nieuwe kleur.
Indien uit kaarten in de Dummy blijkt dat terugkomen in de kleur van uw partner geen extra slagen oplevert of slechts een vaste slag, kunt u zelf een kleur kiezen.
Wanneer u "switcht" naar een andere kleur dan de kleur waarin uw partner is uitgekomen heeft u de keus tussen:
•uitkomen in een uitgesproken eigen kleur.
•uitkomen in een kleur van de Dummy.

Uitgesproken eigen kleur:
Wanneer u een uitgesproken kleur heeft om in uit te komen waarin u slagen denkt te kunnen maken, zijn de gebruikelijke regels van kracht.
•Kom met de hoogste kaart van een (gebroken/interne) serie uit.
•Kom met de laagste kaart uit als u in dezelfde kleur over een Honneur beschikt ("kleintje belooft plaatje").
•Kom met een doubleton:Honneur + klein met de laagste kaart uit tenzij partner deze kleur heeft geboden.
•Kom met een doubleton met de hoogste kaart uit.
•Kom met uw hoogste middenkaart(7,8,9) uit als u geen Honneurs heeft in een kleur.
•Kom tegen een Troefcontract niet met een kaart onder uw Aas uit. Dit vergroot de kans op introeven.
•Kom alleen met uw Aas uit als u ook over de Heer beschikt. Met alleen Aas-Heer eerst de Heer om een Doubleton aan te geven.
•In een Sans Atout contract komt u met de langste kleur uit. In een Troefcontract met de kortste kleur (tenzij u 4 troeven of meer heeft in een kleur).

In de kleur van de Dummy:
Indien u geen uitgesproken eigen kleur heeft waarin u slagen kunt maken, kunt u een kleur van de Dummy kiezen.
U komt uit in een kleur van de Dymmy om:
•het afspelen van het andere paar te hinderen.
•slagen te ontwikkelen.

Het Afspelen van het andere paar hinderen:
Het ander paar kan een singleton in de Dummy benutten als Entréé om in de Dummy aan slag te komen of om een Verliezer in de hand van de Leider af te troeven.
Door in de Troefkleur of in de kleur van de Dummy uit te komen verhindert u dat het andere paar hiermee slagen kan maken.

Slagen ontwikkelen:
Door de sterke hand spelen.
Zonder zelf een uitgesproken kleur te hebben, gaat u op zoek naar de zwakke kleuren in de Dummy. Dit vergroot de kans dat de speler links van u die heeft aangegeven punten te hebben, over een sterke hand in die kleur beschikt. Uitkomen in die kleur betekent dat uw partner in een gunstige 3e positie zit na de Sterke Hand van de speler voor hem.

Voorbeeld:
   
noord
  
    B973
AT3
V42
H82
  
west
(leider)
AV8
V84
H975
VT7
  H42
952
BT63
A54
oost
    T65
HB76
A8
B963
  
   
zuid
  

West speelt 2.
•Noord komt uit met 2.
•West neemt de slag met Vrouw en speelt 5 terug.
•Zuid neemt de slag met Aas. Hij ziet Aas en 3 lage in de Dummy liggen. Hij switcht naar de en speelt 6. Dit plaatst zijn partner in een gunstige positie na de sterke hand van West.
•Noord neemt de slag met Tien en speelt Aas en 3 na die in Zuid door Heer wordt genomen.