Competitief Doublet

Competitief Doublet na Volgbod:
Het Competitief Doublet wordt bij het 2e Bijbod gegeven door de partner van de Openaar nadat in de 1e biedronde de tegenpartij na het 1eBijbod is gaan tussenbieden met een Volgbod.

Na het Volgbod van de tegenpartij en het passen van de Openaar op het Volgbod heeft u niet direct een re๋el bod voorhanden. Geen 2e biedbare kleur en geen mogelijkheid partner te steunen.
Toch heeft u samen met partner de meerderheid van de punten.
Om ondanks het Volgbod van de tegenpartij een contract te kunnen spelen, geeft u een Ccompetitief Doublet.
(Zou partner hebben herboden dan was er sprake geweest van een strafdoublet)
Zie ook het uitgestelde Cue-bid.

Voorbeeld:
   noord  
   VT2
B65
AH98
HB3
  
west 765
AHVT9
76
987
 B98
42
VB53
A654
oost
   AH43
873
T42
VT2
  
   zuid  

biedverloop:
noord oost zuid west
opening:1 Pas bijbod:1volgbod:2
herbieding:Pas Pas 2ebijbod:(competitief) DoubletPas
herbieding:2 Pas PasPas

Na het Volgbod van West moet Noord noodgedwongen passen. Geen herbiedbare kleur, geen steun voor partner en onvoldoende overwaarde om naar 2 Sans Atout te kunnen gaan.
Gezien hun puntenkracht is het spelen van een contract door Noord-Zuid gerechtvaardigd.
Ook Zuid heeft niet direct een bod voorhanden. Geen dekking in de kleur van het Volgbod voor Sans Atout en geen voorstel voor een kleurcontract.
Om het bieden niet voortijdig af te breken biedt Zuid een (competitief) Doublet.

Partner heeft nu een aantal keuzes.
-1e Bijbod alsnog steunen, desnoods met een 3-kaart.
-Openingskleur herbieden (5+kaart).
-Sans Atout bieden (met dekking in kleur Volgbod).
-Passen (competitief Doublet wordt Strafdoublet).

Met een redelijke 3-kaart steunt Noord zijn partner en biedt:2

Ook nadat het andere paar een Fit heeft gevonden zoals in onderstaand voorbeeld, is een Doublet van een Volgbod tijdens het 2e Bijbod Competitief.
noordoostzuidwest
opening:1pasbijbod:1volgbod:1
herbieding:PasantwVolgbod:22ebijbod:(competitief)Doublet 

Competitief Doublet na Bijbod:
Na het Volgbod van partner en het Bijbod van de speler rechts van u, heeft u geen re๋el bod voorhanden, zoals hier omschreven. Geen 5+kaart en geen mogelijkheid partner te steunen met een 3-kaart. Toch verwacht u samen met partner een gelijk aantal punten als het andere spelerspaar te hebben.
Om ondanks het Bijbod van de tegenpartij een contract te kunnen spelen, geeft u een Competitief Doublet.
Zie ook de competitieve antwoorden op partner's Volgbod "้้n in een kleur" het teruggekaatste doublet en het Cue-bid.
.

Voorbeeld:
   noord  
   HV9
863
AVB3
B32
  
west AB83
H7
542
VT64
 T52
AVBT4
T6
H85
oost
   764
952
H987
A97
  
   zuid  

biedverloop:
noord oost zuid west
opening:1 volgbod:1 bijbod:2antw. volgbod:(competitief) Doublet
herbieding:Pas volgbod:2 PasPas

Na de Opening van Noord biedt Oost een Volgbod, waarop Zuid de Openingskleur van zijn partner zonder Sprong steunt. Gezien het biedverloop verwacht West dat hij samen met zijn partner over een gelijkwaardig aantal punten beschikt als het andere spelerspaar. West heeft geen re้el bod voorhanden, geen biedbare kleur, geen steun voor partner en onvoldoende Dekking in de Openingskleur om naar 2 Sans Atout te kunnen gaan.
Doordat het andere paar een Fit heeft gevonden en gezien hun puntenkracht is het spelen van een contract door Oost-West gerechtvaardigd.
Om het bieden niet voortijdig af te breken, biedt Zuid een Ccompetitief Doublet.

Partner in Oost heeft nu een aantal keuzes.
-Op zoek gaan naar een Fit in de niet geboden kleuren door zijn beste tweede kleur te bieden.
-Volgbod herbieden (5+kaart).
-Sans Atout bieden (met dekking in de Openingskleur).
-Passen (competitief Doublet wordt Strafdoublet).

Met een goede 5-kaart herbiedt Oost zijn Volgbod en biedt:2