Reverse Bod

Het noemen van een tweede kleur die hoger is dan de openingskleur op het tweede biedniveau heet Reverse bieden.

Reverse bod indien er sprake is van:
-Laag-Hoog bieding. De eerst geboden kleur is lager dan de tweede geboden kleur.
-2e biednivau:Tweede geboden kleur is een nieuwe kleur lager dan de kleur van het Bijbod van uw partner waardoor deze alleen op het tweede biedniveau kan worden geboden. (kleur is door partner overgeslagen/ontkend).

Opening:1
(5-kaart)
Bijbod: 1 SA
Herbieding:2
(4-kaart)

Openaar beschikt over twee lange kleuren waaruit de Bijbieder kan kiezen .
Om een troefcontract te kunnen spelen kan de Bijbieder alsnog zijn voorkeur voor de eerste kleur van de Openaar uitspreken indien ze samen in die kleur de meeste troeven hebben.
Een Lagere kleur kan na het bieden van een Hogere kleur alleen nog op een niveau hoger genoemd worden.
Door de Laag-Hoog bieding van de Openaar kan de Bijbieder alleen nog terugkeren naar de Lagere Openingskleur door op een hoger biedniveau te bieden dan Hogere tweede kleur die reeds op het 2e biedniveau is geboden. De Bijbieder kan zijn voorkeur voor de Openingskleur alleen op het 3e biedniveau kenbaar maken.

Hoog-Laag
noord zuid
1 1
2 2

In het bovenstaande voorbeeld is door Noord Hoog-Laag ( >) geboden. Terugkeer naar de lagere Openingskleur door Zuid kan nog op het 2e biedniveau.

Laag-Hoog
noord zuid
1 1
2 3

In het tweede voorbeeld is door Noord Laag-Hoog ( > ) geboden op het 2e biedniveau. Terugkeer naar de lagere Openingskleur door Zuid kan alleen op het 3e biedniveau.

Doel reverse Bod:
Hoewel oneconmisch is het toch nuttig de tweede kleur op twee niveau te bieden, ondanks dat de kans groot is dat partner geen 4-kaart in die kleur heeft nu hij deze heeft ontkend door deze over te slaan.
Door een reeds door partner gepasseerde kleur alsnog te bieden, geeft de Openaar informatie over zijn kaartverdeling.
Openaar geeft aan dat hij over een sterke opening beschikt (minimaal 16 punten) en een 5-4 verdeling.
De bijbieder kan nu beslissen of hij alsnog de openingskleur wil steunen met een 3-kaart dan wel een ander bod wil uitbrengen.

Voorwaarden Reverse Bod:
Omdat de partner naar het 3e niveau wordt gedwongen om je Openingskleur te steunen, ben je sterker dan een normale opening.
Een Reverse-herbieding is sterk en garandeert dat er op 3-niveau kan worden gespeeld. Om op 3-niveau te kunnen spelen zijn samen tenminste 22,23 punten nodig, vandaar dat een reverse-herbieding pas vanaf 16 punten is toegestaan.
Een dergelijk bod belooft:
1. Een vrij sterke opening met 16-19 punten.
2. Tenminste een 5-kaart in de openingskleur en een 4-kaart in de tweede kleur.
Uitzondering:
-Soms kun je met minder punten volstaan. Het gemis aan puntenkracht moet dan worden gecompenseerd door twee mooie lange kleuren.
Met een 6-5 verdeling is de speelkracht van je hand veel groter dan met een 5-4 verdeling. Daarom kun je met een 6-5 verdeling met minder punten reverse bieden dan met een 5-4 verdeling.

-Reverse na Bijbod op twee niveau:
Door bij te bieden op het 2e niveau belooft de Bijbieder minstens 10 punten.
Reverse bod kan nu wat minder sterk zijn dan de gebruikelijke 16+ punten omdat de Bijbieder al minimaal 10 punten belooft.
Na een Bijbod op het 2e niveau biedt je Reverse vanaf een punt of 15. Het bod is Mancheforcing.

Klik hier voor een Toelichting op het Reverse bieden.

Het Reverse-Bijbod:
Ook de Bijbieder kan reverse bieden door in de tweede biedronde een kleur te bieden die zijn partner heeft overgeslagen die hoger is dan zijn eerste kleur.
Indien de troefkleur nog niet vaststaat heet een tweede bijbod op het 2e biedniveau in een derde nieuwe kleur, die hoger is dan onze eerste kleur ook een Reverse bod.
Een Reverse-Bijbod vertoont grote overeenkomsten met de reverse-herbieding nl. het "laag-hoog" bieden (in een kleur die partner oversloeg) om een 5-4-verdeling aan te geven maar met het volgende verschil:
- een reverse-bijbod kan worden gedaan vanaf 12 punten en is niet forcing voor één ronde maar mancheforcing .

Voorwaarden Reverse Bijbod:
-Bijbieder heeft 12 punten.
- Tenminste een 5-kaart in de openingskleur en een 4-kaart in de tweede kleur.
-3e kleur van het 2e Bijbod is tijdens de Herbieding door partner overgeslagen (ontkent)
-Tijdens het 2e Bijbod wordt de 3e kleur geboden.
Voorafgaand aan het 2e Bijbod zijn er nog slechts twee kleuren genoemd.

Opmerking:
Wanneer voorafgaand aan het tweede Bijbod reeds drie kleuren zijn genoemd kan er geen sprake meer zijn van een Reverse bod.
Zie de 4e kleur conventie.

Voor voorbeelden Reversebod Bijbieder:klik hier

Alternatief voor het Reverse bod:
Indien we Laag-Hoog op het 2e niveau willen bieden zonder dat de laagste kleur een 5-kaart is of zonder de vereiste 16 punten mag niet reverse geboden worden en gaan we op zoek naar een alternatief voor het noemen van de 2e kleur op het 2e biedniveau.

Wanneer u op het 2e biedniveau niet Reverse kunt bieden, kunt u kiezen tussen Sans Atout of het herhalen van de Openingskleur.
Uw keus hangt af van de kracht van de openingskleur en de dekking in de niet-geboden kleuren.
Als u te zwak bent voor een Reverse bod kunt u een sterke 5-kaart herhalen.
Bij het ontbreken van deze optie kunt u voor Sans Atout kiezen ook zonder Sans Atout verdeling

Opmerking:
Soms is er geen alternatief voor het Reverse Bod, zoals bij een 4-4-4-1 verdeling. Sans Atout verdeling ontbreekt, evenals een 5-kaart.
Vanaf 16 punten herbiedt u Reverse ondanks dat u geen 5-kaart heeft bij gebrek aan een alternatief.

Voor voorbeelden van alternatieven voor het Reverse bod klik: hier

Antwoord op het Reverse bod:
Na het Reverse bod heeft de antwoordende hand een aantal opties tot zijn beschikking:
-Kleur herhalen.
-1e kleur reverse bieder steunen.
-2e kleur reverse bieder steunen.
-Sans Atout bieden.
-4e kleur bieden.

Rondeforcing.
Op een reversebod mag je niet passen. Partner moet dus nog minstens eenmaal bieden.
Als beide spelers minimaal zijn (16,17 + 6,7 = 22-24 pt) kan er nog onder de manche worden gepast.

Mancheforching
Een reversebod is manche forcing als antwoordende hand over 9+ punten beschikt. Er mag niet onder de manche worden gepast.

Voor voorbeelden van antwoorden op reverse biedingen klik: hier