Roman Key Card Blackwood conventie:
Behalve van het aantal punten, hangt de mogelijkheid om Slem te spelen af van het aantal "sleutelkaarten" dat u heeft. Behalve de Azen in het spel wordt ook Troef Heer tot de Sleutelkaarten gerekend.
Wanneer u geen enkele of slechts een enkele slag mag verliezen dient u over minstens 4 of zelfs 5 Sleutelkaarten te beschikken om respectievelijk Klein- of Groot Slem te kunnen spelen.
Wanneer de Troefkleur vaststaat en u over voldoende punten denkt te beschikken om Slem te kunnen spelen, kunt u de Roman Keycard Blackwood conventie toepassen om uw partner naar zijn Sleutelkaarten te vragen. Aanvullend kunt u bij uw partner Troef Vrouw opvragen indien dit na zijn antwoord nog niet bekend is.
Nadat de Troefkleur vaststaat en er eventueel controle biedingen hebben plaats gevonden, is het "4 Sans Atout" bod een conventioneel bod dat wordt gebruikt om uw partner te vragen naar het aantal Sleutelkaarten die hij heeft.
Is als laatste Sans Atout geboden dan gebruikt u 4 Sans Atout om de kwantitatieve 4 SA conventie toe te passen.
Wanneer u nadat een kleur is geboden, 4 Sans Atout biedt zal uw partner daarop antwoorden met het aantal Sleutelkaarten die hij heeft. De kleuren op het 5e biedniveau worden gebruikt om aan te geven hoeveel Sleutelkaarten een Speler heeft. Nadat 4 Sans Atout is geboden zegt een bod in een Troefkleur op het 5e biedniveau niets over de lengte in die kleur maar zegt alles over het aantal Sleutelkaarten die iemand heeft.

Antwoordschema op 4 Sans Atout:
•5=1 of 4 Sleutelkaarten.
•5=0 of 3 Sleutelkaarten.
•5=2 of 5 Sleutelkaarten zonder Troef Vrouw.
•5=2 of 5 Sleutelkaarten met Troef Vrouw.

Troef Vrouw:
Wanneer na een 5 (1 of 4 Sleutelkaarten) of 5 (0 of 3 Sleutelkaarten) antwoord niet bekend is of uw partner over Troef Vrouw beschikt, kunt u aanvullend bij uw partner de Troef Vrouw opvragen door de kleur boven zijn antwoord op uw 4 Sans Atout bod te bieden, mits dit niet de Troefkleur is en deze beschikbaar is voor een Conventioneel bod.
•Op zijn 5 antwoord (1 of 4 Sleutelkaarten), biedt u de kleur die erboven ligt (5) om naar Troef Vrouw te vragen.
Is deze kleur niet beschikbaar doordat deze als Troefkleur fungeert, biedt u de kleur die boven uw Troef kleur ligt:5.
•Op zijn 5 antwoord (0 of 3 Sleutelkaarten), biedt u de kleur die erboven ligt (5) om naar Troef Vrouw te vragen.
Is deze kleur niet beschikbaar doordat deze als Troefkleur fungeert, biedt u de kleur die boven uw Troef kleur ligt:5.

Antwoordschema op opvragen Troef Vrouw:
•Troefkleur op laagst mogelijke biedniveau=Geen Troef Vrouw.
•Troefkleur met Sprong of 5 SA.=Wel Troef Vrouw zonder Heer in een Zijkleur.
•Nieuwe kleur met Heer in geboden Zijkleur=Wel Troef Vrouw met Heer in een Zijkleur.

Schema Roman Key Card Blackwood.
Vraag
Sleutelkaarten
Antwoord
Aantal Sleutelkaarten
 
Vraag
Troef Vrouw
Antwoord Troef Vrouw
4 Sans Atout 5=1 of 4  5
(Indien Troefkleur:
5)
•Troefkleur laagst mogelijke biedniveau=Geen Troef Vrouw
•Nieuwe kleur=Troef Vrouw met Heer in geboden Zijkleur
•Troefkleur met Sprong of 5 SA=Wel Troef Vrouw zonder Heer in een Zijkleur
5=0 of 3  5
(Indien Troefkleur:
5)
•Troefkleur laagst mogelijke biedniveau=Geen Troef Vrouw
•Nieuwe kleur=Troef Vrouw met Heer in geboden Zijkleur
•Troefkleur met Sprong of 5SA=Wel Troef Vrouw zonder Heer in een Zijkleur
5=2 of 5 (zonder Troef Vrouw)   
5=2 of 5 (met Troef Vrouw)   

Heren vragen:
Behalve Sleutelkaarten kunt u ook het aantal Heren opvragen bij uw partner.
Indien u samen met uw partner over alle 5 Sleutelkaarten + Troef Vrouw beschikt, kunt u vervolgens met 5 Sans Atout bij uw partner naar nog ontbrekende Heren vragen om Groot-Slem te onderzoeken.
5 Sans Atout is een conventioneel bod waarmee naar het aantal Heren wordt gevraagd. Met de Troefkleuren op het 6e biedniveau verstrekt uw partner informatie over het aantal Heren dat hij heeft.Na het 5 Sans Atout bod is elk antwoord conventioneel en zegt niets over de Lengte in de geboden kleur maar alles over het aantal Heren dat een speler heeft.

Antwoorden op 5 Sans Atout
6=0 of 3 Heren
6=1 Heer
6=2 Heren

Hoogte van het contract:
Nadat alle benodigde informatie is verzameld kunt u het eindcontract vaststellen:
Klein Slem:
Om Klein-Slem te kunnen spelen heeft u 4 Sleutelkaarten nodig + Troef Vrouw.
Ontbreekt Troef Vrouw dan heeft u minstens 10 Troeven nodig om Klein-Slem te kunnen spelen. Heeft u slechts 9 Troeven dan is de kans 50% dat de Vrouw onder uw Aas of Heer valt, onvoldoende om Klein Slem te kunnen spelen.
Groot Slem:
Alle 5 Sleutelkaarten, Troef Vrouw (tenzij gezamenlijk minstens 10 Troeven) en alle 4 de Heren.