Controle biedingen.

Behalve door Azen en Heren vragen kunt u ook door middel van "controlebiedingen" vaststellen in welke kleuren u met verliezers rekening moet houden. De controlebiedingen gelden voor de Zijkleuren niet voor de Troefkleur.
Nadat een fit is vastgesteld kunt u nagaan of in de gezamelijke handen in één bepaalde kleur een Aas of een Heer ontbreekt dan wel of u de mogelijkheid heeft een Aas of een Heer van het andere paar in te troeven doordat u een renonce of singleton heeft in een kleur.
Een controlebieding geeft aan dat u een Aas, Heer, Renonce of Singleton heeft in een Bijkleur zodat het andere paar niet twee slagen in de zelfde kleur kunnen maken. Een kleur controleren betekent dat u hoogstens één verliezer heeft in een kleur. Door aansluitend Azen en Heren te vragen voorkomt u dat u in meerdere kleuren een verliezer heeft waardoor een Slemcontract alsnog down gaat.

Voorwaarden voor controlebiedingen is dat de speelsoort vaststaat (Troef of Sans Atout) en dat Slem mogelijk is.
Het bieden van een Nieuwe Kleur terwijl de speelsoort reeds vaststaat is een Controlebieding.
Nadat de speelsoort is vastgesteld maakt u uw Slemaspiraties kenbaar door te bieden in een Nieuwe kleur die u controleert hetzij doordat u een Aas en/of Heer heeft in die kleur, hetzij doordat u een singleton of renonce heeft in een kleur waardoor u een Aas of Heer van het andere paar kunt introeven.

Mancheforcing:
Bij uw partner mag er geen misverstand over bestaan dat het bieden van een Nieuwe kleur geen voorstel is om in een troefkleur te spelen maar een Controlebod is. Is de Troefkleur bepaald maar wordt er desondanks een Nieuwe kleur geboden dan kan dit niet anders dan een Controle bieding zijn.
Doorgaans is de speelsoort bepaald indien deze twee keer is geboden. De speler die over informatie beschikt dat Slem tot de mogelijkheden behoort zal bij voorkeur zijn partner de speelsoort laten bepalen zodat hij i.p.v te passen een Nieuwe controle kleur kan bieden. Dit voorkomt dat zijn partner die geen Slem overweegt het vaststellen van de speelsoort als eindbod opvat en past.
Brengt de speler met Slem-aspiriaties de aansluiting met zijn partner tot stand door een voorstel voor een speelsoort van hem over te nemen zonder dat zijn partner ervan op de hoogte is dat Slem tot de mogelijkheden behoort, zal deze mogelijk passen op het bod van zijn partner.
Wordt de speelsoort bepaald door de speler die Slem wil onderzoeken dan maakt hij de bieding "forcing voor minimaal één ronde". Dit voorkomt dat er vroegtijdig op zijn bod wordt gepast nadat de speelsoort is bepaald.
Hij maakt de bieding "forcing voor minimaal één ronde" door onder de Manche te bieden terwijl vaststaat dat er niet onder de Manche kan worden gepast. Door overwaarde aan te geven door middel van een "ongebruikelijk sprongbod" is ook voor zijn partner duidelijk dat hij hierop niet mag passen. Ook met behulp van een limietbod of het bieden van de vierde kleur nadat er drie kleuren zijn geboden kan hij voorkomen dat zijn partner past op zijn bod.

Controles:
Controles worden van onderaf geboden. Dat wil zeggen dat u de eerst volgende kleur hoger dan de voorgaande geboden kleur biedt waarin u een controle heeft, in de vorm van een Aas, Heer, Singleton of Renonce. De kleur waarin u geen controle heeft slaat u over.
Zodra blijkt dat beide partners geen controle hebben over een kleur wordt het Slembieden afgebroken door de vastgestelde Troefkleur te bieden.

Controlebod:
noordzuid
Opening: 1 Bijbod:3
Herbieding:4  

Na het Bijbod waarbij Zuid de Opening in een Hoge kleur met Sprong steunde staat de Troefkleur vast. Zuid heeft minstens 10 punten, Noord is maximaal. De Manche ligt binnen handbereik. Wanneer Noord vervolgens toch een Nieuwe kleur biedt geeft hij aan dat hij Slem wil onderzoeken. Door te bieden geeft hij aan dat hij controle heeft over deze kleur. Het andere paar zal hoogstens één slag in deze kleur kunnen maken. Door na het bod van zijn partner de over te slaan door te bieden, weet zijn partner in Zuid dat hij geen controle heeft over .

Partner eveneens geen controle in overgeslagen kleur:
noordzuid
Opening: 1 Bijbod:3
Herbieding:4 2e Bijbod:4
Heeft Zuid eveneens geen controle in de kleur die door zijn partner is overgeslagen dan zal deze het Slemonderzoek afbreken zodra vasstaat dat er twee verliezers zijn in deze kleur en terugkeren naar de overeengekomen troefkleur die reeds twee keer was geboden.

Partner heeft controle in overgeslagen kleur:
noordzuid
Opening: 1 Bijbod:3
Herbieding:4 2e Bijbod:4
Vervolgt Zuid de controlebiedingen door de eerst volgend kleur te bieden waarin hij controle heeft dan houdt dit in dat hij tevens controle heeft over de kleur die door zijn partner is overgeslagen.
Zuid heeft in dit voorbeeld zowel controle over , de kleur die door zijn partner is overgeslagen als over de kleur die hij zelf biedt:

Door een controlebieding te herhalen geeft u aan dat geen enkele slag in die kleur verloren zal gaan bijvoorbeeld omdat u een Renonce, een Singleton als Aas of Aas, Heer heeft in een kleur.
noordzuid
Opening: 1 Bijbod:3
Herbieding:4 2e Bijbod:4
Herbieding:5  
Noord herhaalt zijn controlebieding. Er gaat geen enkele slag in deze kleur verloren doordat hij een Renonce, een Singleton als Aas of Aas, Heer in heeft.

Wanneer blijkt dat elke kleur wordt gecontroleerd, wordt de bieding voortgezet met een conventie die de sleutelkaarten vaststeld zoals de blackwood conventie.

Klik hier voor voorbeelden van Slembiedingen.