Vierde Kleur
De vierde kleur is de ongeboden kleur nadat de overige drie kleuren zijn geboden.

voorbeeld:
noord zuid
Opening:1 Bijbod: 1
Herbieding 1 2e Bijbod:2(4e Kleur)

In bovenstaand voorbeeld is 2 de "Vierde Kleur".

Nadat er 3 verschillende kleuren (Sans Atout valt daar niet onder) zijn geboden is het bieden van de "Vierde Kleur" een conventioneel bod.

Het heeft een speciale betekenis doordat de de geboden kleur niet als Troefkleur wordt voorgesteld.
Eerder wordt hiermee dekking in deze kleur ontkend.
Het bieden van de 4e Kleur toont Manche-interesse en vraagt de partner zijn hand nader te omschrijven. Met het bieden van de 4e Kleur wordt de mogelijkheid onderzocht om Sans Atout te spelen, nu na het noemen van drie kleuren de troefkleur niet kon worden vastgesteld.

Wanneer:
•De vierde kleur wordt geboden nadat ook na het noemen van de overige drie kleuren, de Troefkleur nog niet vast staat. Ook na het noemen van drie verschillende kleuren, staat niet vast in welke kleursoort er gespeeld zal worden.

•Het bieden van de 4e Kleur toont Manche interesse. Het kunnen bieden van de 4e Kleur is afhankelijk van de gezamenlijke puntenkracht.
Zonder overwaarde bij partner, kan vanaf 10 punten de 4e Kleur worden geboden.
Wanneer Openaar overwaarde heeft omdat hij reverse of met een sprong biedt kan met minder punten worden volstaan.
Gezamenlijk dienen ze te beschikken over de puntenkracht om de Manche te kunnen bieden.

•Ook wanneer de Bieder Dekking heeft in de ongeboden kleur, kan hij de 4e Kleur bieden om te onderzoeken of een Manche in de Hoge Kleuren mogelijk is in een 5-3 fit.

•Ook bij een fit in de Lage Kleuren kan de 4e Kleur worden geboden wanneer de Manche tot de mogelijkheden behoort.
Een Manche in Sans Atout is te verkiezen boven een Manche in de Lage Kleuren.

•Ook met 13+punten en een zwakke 6+kaart die niet geschikt is voor een Sprongbod, kan de 4e kleur worden geboden om bij partner te vragen naar een 3+kaart steun voor zijn eerst geboden kleur.
(voorbeeld)

Geen 4e kleur:
•De Vierde kleur wordt op het 2e biedniveau geboden nadat de drie eerdere kleuren zijn genoemd. Wanneer van onder af aan achtereenvolgens zonder Sprong op het 1e biedniveau de drie kleuren , en zijn geboden, is het volgende op het 1e biedniveau geen Conventioneel 4e kleur bod maar een reel bod waarmee u op zoek gaat naar een fit.
Indien u geen biedbare kleur kleur heeft, biedt u deze kleur met Sprong op het 2e biedniveau om aan te geven dat het een Conventioneel 4e kleur bod is.

•Nadat eenmaal Sans Atout is geboden of na een tussenbod door de tegenpartij wordt de 4e Kleur niet meer geboden.

Voorbeeld:
Zuid heeft de volgende kaarten tot zijn beschikking:
T75
HVBT8
HT5
T9

biedverloop:
noord zuid
Opening:
1
Bijbod:
1
Herbieding:
2
2eBijbod:
2(4e Kleur)

Zuid weet door het Reverse Bod van Noord dat hij over een 5-kaart en een 4-kaart beschikt.
In geen van de geboden kleuren tekent zich een fit af. Hij heeft geen 6-kaart die hij kan herhalen.
Zuid noemt de ongeboden 4e Kleur:. Het betreft een conventioneel bod dat Dekking in ontkent.
Zuid introduceert de 4e Kleur hiermee niet als Troefkleur, maar verzoekt aan de partner of een Sans Atout contract mogelijk is.
Indien Zuid zelf Dekking in de ongeboden kleur zou hebben, had hij Sans Atout geboden. Nu die Dekking ontbreekt, biedt hij desondanks deze kleur met het verzoek aan partner of deze voldoende Dekking heeft in die kleur om Sans Atout te kunnen bieden.

biedverloop:
noord zuid
Opening:
1
Bijbod:
1
Herbieding:
1
2eBijbod:
2(4e Kleur)

Zuid heeft de volgende kaarten tot zijn beschikking:
B3
AVB72
HT65
B8

Zuid kan Noord steunen met een vierkaart .
3 Sans Atout heeft de voorkeur boven een manche in een Lage Kleur
Zuid biedt de 4e Kleur
Wanneer Noord geen Dekking heeft in de 4e Kleur kan Zuid alsnog naar terugkeren.

Antwoorden
Het bieden van de 4eKleur is een verzoek om informatie aan de partner. Een verzoek dat niet mag worden geweigerd, partner mag er niet op passen.

Door het bieden van de Vierde Kleur wordt partner als eerste gevraagd om zijn hand nader te omschrijven en of hij Dekking heeft in deze 4e Kleur. In dat geval vragen we hem Sans Atout te bieden.
Het aangeven van de kaartverdeling gaat vr het aangeven van Dekking in de laatst geboden kleur.
We willen achtereenvolgens weten of:
•hij een 3+kaart steun voor onze eerst geboden kleur heeft.
•hij extra lengte heeft in n van zijn reeds eerder geboden kleuren door:
    -zijn 2e geboden kleur met een 5-kaart te herbieden.
    -zijn 1e geboden kleur met een 6-kaart (eventueel 5-kaart) te herbieden.
•hij Dekking heeft in de vierde kleur voor het spelen van Sans Atout;
      ·12-14 punten:2 Sans Atout
      ·15-17 punten:3 Sans Atout

Zonder deze mogelijkheden vragen we hem het beste alternatief te bieden door de Openingskleur met een 5-kaart te herbieden.

Uit deze volgorde blijkt dat het steunen van de kleur van de partner met een 3-kaart voorrang heeft boven het omschrijven van zijn kaartverdeling of het tonen van Dekking in de 4e Kleur.
Hierdoor kan er een 4-3 fit ontstaan indien de eerst geboden kleur van de 4e Kleur Bieder een 4-kaart is. Door nogmaals de 4e kleur te bieden vraagr u partner nogmaals zijn hand te omschrijven of anders met Dekking Sans Atout te bieden.

Van partner wordt niet alleen gevraagd zijn verdeling kenbaar te maken maar ook aan te geven of hij overwaarde heeft voor een Manche contract.
Met overwaarde vanaf 15 punten, wordt hem gevraagd als reactie op de 4e Kleur met sprong te bieden.

3-kaart steun:
biedverloop:
noord zuid
Opening:
1
Bijbod:
1
Herbieding:
1
2eBijbod:
2(4e Kleur)
2eHerbieding:2 3eBijbod:
10-11P:pas
13-14p:4

Noord heeft de volgende kaarten tot zijn beschikking:
AVT7
BT3
AVT8
T5

Nadat Zuid de 4e Kleur heeft geboden, steunt Noord het Bijbod van zijn partner met zijn 3-kaart.
Hij heeft geen overwaarde en biedt 2.
Afhankelijk van zijn puntenkracht zal Zuid passen of 4 bieden.

Extra Lengte:
biedverloop:
noord zuid
Opening:
1
Bijbod:
1
Herbieding:
2
2eBijbod:
3(4e Kleur)
2eHerbieding:3

Noord heeft de volgende kaarten tot zijn beschikking:
V
HVT73
AVT83
B3

Twee 5-kaarten:
Met twee 5-kaarten biedt Noord als eerste zijn hoogste 5-kaart. Nadat zijn partner de 4e Kleur heeft geboden, biedt Noord de kleur waarin hij extra lengte heeft.
Doordat Noord eerst zijn Hoogste Kleur heeft genoemd en vervolgens zijn Laagste Kleur, weet partner reeds dat de eerst geboden kleur een 5-kaart moet zijn (Hoog-Laag bieding).
Door 3te bieden geeft Noord aan ook een 5-kaart te hebben.
Zuid weet nu dat Noord geen Dekking heeft in , geen 3-kaart en extra lengte in en .
Afhankelijk van de lengte van zijn kleuren kan Zuid nu kiezen tussen n van de geboden kleuren.

6-kaart:
V
HVT973
AVT3
B3

Met bovengenoemde hand zou Noord 3 hebben geboden.
Door de langste kleur te herbieden geeft Noord aan dat het een 6-kaart is.

Geen alternatief:
biedverloop:
noord zuid
Opening:
1
Bijbod:
1
Herbieding:
1
2eBijbod:
2(4e Kleur)
2eHerbieding:
2
 

Noord heeft de volgende kaarten tot zijn beschikking:
AVB7
B3
AVT8
T65

Er is geen redelijk alternatief voorhanden.
-geen 3-kaart steun voor het 1e Bijbod van partner.
-geen Dekking in de 4e Kleur.
-geen extra lange kleur die kan worden herhaald.

De minst kwade oplossing is om het Bijbod van partner te steunen met zijn doubleton .
Er is niets beters voorhanden.