contract verbetering

Een Bod om een beter speelbare deelscore te bereiken.
Wanneer u in een ongewenst eindcontract terecht dreigt te komen, wijkt u uit naar een andere kansrijkere speelsoort, terwijl u het biedniveau zo laag mogelijk houdt.

Niet altijd heeft u de mogelijkheid om in een fit met 8 troeven een contract af te sluiten.
Soms zult u genoegen moeten nemen met minder troeven.
In dat geval heeft een 5-2 Fit der voorkeur boven een 4-3 Fit.
Wanneer de troeven geconcentreerd zijn in één "hand" heeft u meer overwicht in de troefkleur dan wanneer de troeven over beide "handen" gelijkmatig zijn verdeeld.