Niemeijer


Niemeijer is een conventioneel bod bedoeld om een 5-3 Fit in één van de hoge kleuren op te sporen nadat er geopend is in Sans Atout.
Omdat ook met een 5-kaart in een Hoge kleur in Sans Atout kan zijn geopend, wordt reeds met een 3-kaart in een Hoge kleur naar de Hoge kleuren bij partner gevraagd door conventioneel te bieden.
Stayman biedt de mogelijkheid om met het conventionele bod naar de Hoge kleuren te vragen zonder dat er onderscheid gemaakt kan worden tussen een 4-kaart of een 5-kaart in een hoge kleur. Anders dan bij Stayman, wordt met Niemeijer door Conventioneel te bieden niet alleen naar een 4-kaart maar ook naar een 5-kaart in de Hoge kleuren gevraagd.
Om het onderscheid tussen een 4-kaart en een 5-kaart in een Hoge kleur te kunnen maken, is het antwoordschema op het bod aangepast.
Wanneer bij Stayman het antwoord de Hoge kleuren ontkent, wordt bij Niemeijer met dit bod exact een 4-kaart in één van of beide Hoge kleuren juist bevestigd. Het Sans Atout antwoord wordt gebruikt om de Hoge kleuren kleuren te ontkennen, terwijl een bod in een Hoge kleur een 5-kaart in die kleur aangeeft.
Niemeijer wordt alleen met een 3- of 4-kaart in een Hoge kleur toegepast. Met een 5+kaart blijft jacoby van kracht.

Antwoorden nadat door Conventioneel te bieden naar de Hoge kleuren is gevraagd:
(Conventioneel):Belooft één of beide 4-kaarten in de Hoge kleuren.
: Belooft een 5-kaart .
: Belooft een 5-kaart .
•Sans Atout:Geen 4/5-kaart .

Doordat na een antwoord de speelsoort nog niet vaststaat, moet uit de vervolgbiedingen blijken of er een fit is in één van de Hoge kleuren.
De Openaar heeft met zijn Conventioneel antwoord op het bod (Niemeijer) van zijn partner, slechts aangegeven dat hij in één van of beide Hoge kleuren over exact een 4-kaart beschikt.
Wanneer de Bijbieder een 4-kaart in een Hoge kleur heeft, onderzoekt hij een Fit in de Hoge kleur door de andere Hoge kleur te bieden dan de Hoge kleur die hij heeft. Hij verzoekt de Openaar door middel van een Transfer zijn Hoge kleur voor hem te bieden indien hij die heeft.
Ontbreekt een Fit doordat de Openaar geen 4-kaart in de Hoge kleur van de Bijbieder heeft waarvoor hij een Transfer aanvroeg, zal de Openaar Sans Atout bieden.
Heeft de Bijbieder 4-kaarten in beide Hoge kleuren dan biedt de Bijbieder eveneens op het bod van de Openaar met het verzoek de speelsoort te bepalen in één van de beide Hoge kleuren.
Paste de Bijbieder Niemeijer toe met slechts een 3-kaart in een Hoge kleur dan zal hij Sans Atout bieden.

Antwoord op een Conventioneel bod is:
:Belooft een 4-kaart . (Transfer naar of Sans Atout.)
:Belooft een 4-kaart . (Transfer naar of Sans Atout.)
:Belooft beide 4-kaarten Hoog. (Aan partner de keus of hij of wil spelen.)
•Sans Atout:4-3 Fit in de Hoge kleuren. Partner heeft aangegeven over één of twee 4-kaarten in de Hoge kleuren te beschikken. Wanneer Niemeijer met slechts een 3-kaart in een Hoge kleur is toegepast, ontbreekt een Fit en wordt Sans Atout de speelsoort.

Niemeijer kan zowel na de Opening in één als in twee Sans Atout worden toegepast.
•Voor de toepassing van de Niemeijer Conventie na de 1 Sans Atout Opening klik hier.
•Voor de toepassing van de Niemeijer Conventie na de 2 Sans Atout Opening klik hier.