Biedsysteem

Toelichting

Openingskleur.
Nadat u voor een Zwakke Opening op het 1e biedniveau koos, bepaalt u vervolgens de kleur waarin u opent.U heeft hier voor twee biedsystemen tot uw beschikking:
•4-kaart Hoog.
•5-kaart Hoog.
Vier-kaart Hoog
Toelichting
Vijf-kaart Hoog
Toelichting
In dit biedsysteem zijn alle kleuren vanaf een 4-kaart biedbaar.
In dit biedsysteem zijn de lage kleuren vanaf een 4-kaart en de hoge kleuren vanaf een 5-kaart biedbaar.
Klik hier om met het biedsysteem 4-kaart Hoog te bepalen in welke Troefkleur u de bieding opent. Klik hier om met het biedsysteem 5-kaart Hoog te bepalen in welke Troefkleur u de bieding opent.