Jacoby 2 Sans Atout


Jacoby 2 Sans Atout is een conventie die met een Fit in de hoge kleuren vanaf 16 Fitpunten (na herwaardering) door de Bijbieder wordt toegepast nadat er in een Hoge kleur is geopend. De Manche staat vast mogelijk zelfs Slem.
Het 2 Sans Atout bod na de Opening in een kleur verliest hierdoor zijn standaard betekenis:een regelmatige verdeling en 10-11 punten. Het toont een zeer sterke hand en een Fit in de geboden Hoge Openingskleur en inviteert tot Slembiedingen.

Antwoord op Jacoby 2 Sans Atout:
De Openaar heeft zowel ReŽle als Conventionele biedingen tot zijn beschikking om te antwoorden op Jacoby 2 Sans Atout.
Conventioneel:
Nieuwe kleur bieden:
Het bieden van een Nieuwe kleur toont een renonce of singleton in de geboden kleur.
Het bieden van een Nieuwe kleur door zijn partner, stelt de Bijbieder in staat zijn hand opnieuw te waarderen. Een Renonce of een Singletons in de door de Openaar geboden kleur is nuttig voorzover de Bijbieder hierdoor een puntloze kaart kan introeven. Hiermee stijgt de waarde van zijn Hand doordat de punten in zijn andere kleuren zitten waarmee hij slagen kan maken. Heeft hij daarentegen honneurs in de door zijn partner geboden Nieuwe kleur dan moet hij hiermee zijn hand afwaarderen doordat met deze kaarten doorgaans geen slagen worden gemaakt (tenzij het Aas).
Gaan er geen punten verloren in de door zijn partner geboden Nieuwe kleur dan gaat hij over tot controle biedingen.

ReŽel:
Herbieden Openigskleur:
Zonder Renonce of Singleton in een Zijkleur herbiedt u uw Openingskleur.
•12-14 punten:4/ (Manche).
•15+punten:3/.